Sociální zabezpečení v Evropské unii/SZEU

LS 2018 - zahájení výuky v úterý dne 13. 02. 2018 JJ325 v 15.45 - 17.25 - aktuální stav výuky - 

Dne 10. 04. 2018 výuka nebude - lze využít Exkurz - Schwandorf - Centrála spolupráce česko-bavorské policejní spolupráce, přihlásit se lze na mailu: ilda@seznam.cz nebo sms na mobil 777 57 40 16 nejpozději do pondělí 9.4. a já potvrdím volnou kapacitu, odjezd z Plzně by byl v 7.30 dle dohody na 10.00 ve Schwandorfu

Podklady na výuku - úvodní informace 2018_02_13_SZEU_Uvod_InfoI.K.web.pdf (1347335), spolupráce expertů FreSsco_AR2016_EffectiveJudicialProtection_20161129FINAL.pdf (806753)

Podklad 20. 02. 2018 - 2018_02_20_PSZEU_DruhaVyuka_Kostadinovova.pdf (2319420).

Obsah

1. Úvod do společné sociální politiky Evropské unie. Práva v jednotlivých zemích. Základní koordinační nařízení NarzieniEPaRady883-2004VykladI.K..docx (753821) a prováděcí nařízení NarzieniEPaRadyProvadeci987-2009VykladI.K..docx (774483)
2. Prameny práva sociálního zabezpečení a jejich aplikace v EU, portál EUR-lex Nařízení EP a Rady 883/2004 , prováděcí 987/2009 dostupné ve všech jazycích.
3. Koordinace sociálního zabezpečení v EU, vymezení věcného a osobního rozsahu koordinace. Statistické údaje MPSV a Českého statistického úřadu podle evropského statistického systému ESSPROS: 2018WebI.K.ESSPROS_v_CR.pdf (417818) , 2018WebI.K.CSUSocialniVydajeDleSocUdalosti.pdf (207612)
4. Sociální zabezpečení zaměstnanců, základní zásady koordinace v EU. Volný pohyb osob a dat - GDPR/General data protection od 25.05.2018, příručka I.K. Příručka pro migující osoby MPSV a CSSZ 2014.
7. Sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, základní zásady koordinace v EU. Uplatnování práv pacientů v přeshraniční péči. Soc.poj. Věcné dávky zdravotního pojištění a peněžité dávky nemocenského pojištění v CR. Výklad I.K. dne 27. 03. 2018 27.03.2018ZdravotnictviCRaEUI.K.Web.docx (1089840)
5. Postavení nezaopatřených rodinných příslušníků, základní zásady koordinace v EU. Zásada aplikace určení místa bydliště a pobytu a místa aktivní činnosti. Rodinné dávky - pozn. výklad I.K.RodinnaSocialniPolitikaCRaEU13.03.2018I.K..docx (864578) Podklady I.K. Rodinná politika v ČR a v EU.  
11. Dávky v nemoci,2018ZadostNemocenskeEU.pdf (40234), při úrazech a pracovních úrazech, základní zásady koordinace v EU. Dočasná pracovní neschopnost, odškodnování prac.úraz, nemoc z pov.- odp.ZV v CR výklad I.K.
8. Dávky v těhotenství, mateřství a rodičovství, základní zásady koordinace v EU. Dočasná pracovní neschopnost, těhotenství a mateřství. Tiskopisy.
9. Důchodové dávky při invaliditě, ve stáří a při ztrátě živitele, základní zásady koordinace v EU. Podklady I.K. Důchody - starobní, invalidní, pozůstalostní. Výklad dne 03. 04. 2018 I.K. DuchodyEU_03.04.2018_VykladI.K.Web.docx (1042891)
12. Rodinné dávky a dávky pěstounské péče, základní zásady koordinace v EU. Státní sociální podpora rodin s dětmi/SSP, Evropské tiskopisy.
10. Dávky dlouhodobé péče pro osoby zdravotně postižené, základní zásady koordinace v EU. Pomoc v hmotné nouzi/HN a sociální služby/SocS. Tiskopisy HN.Tiskopisy Dávky OZP. Výkldad I.K. dne 24. 04. 2018 Výživné zálohové jako dávka krytí nákladů na živobytí a bydlení - komparace CR a SRN - VyzivneZalohoveCZ_DE_24.04.2018I.K..docx (935216), další podklady a komparace zálohového výživného v jiných zemích EU on-line.
6. Podpora v nezaměstnanosti, základní zásady koordinace v EU. Evropské služby zaměstnanosti/European employment services/EURES, Evr. tiskopisy. Podklady I.K. Výklad I.K. dne 20.03.2018 2018dne20.03.PolitikaZamestnanostiPodporaNezamCRaEU.docx (1074058), tiskopis U1 TiskopisPotvrzeniZadost_o_e301-u1.doc (80896)2018Leden9.Eurostat.pdf (21852)2018Unor8. mapaCR.pdf (187173)1. Zpra0218CRNezamestnanost.pdf (110909)

13. Zdravotnictví a úhrada zdravotní péče, základní zásady koordinace v EU. Podklady výklad I.K. Evropský průkaz zdravotního pojištěnce - rozh.Komisetechnická spec..

Prameny práva - on-line Nařízení EP a Rady 883/2004 a další prováděcí

Seminární práce LS 2018 - volba zemí a odevzdávání - STAV17.04.2018SeminarkyZemeEULS2018I.K.doplnit.pdf (2593308) - přehled odevzdaných - plán představení odevzdané verze v tištěné podobě ve dnech - 17.04.2018 a 24. 04. 2018 studenti, kteří již odevzdali stručně sdělí ostatním, kterou zemi si zvolili a proč a jakou část sociálního zabezpečení vypracovali a k jakým dospěli závěrům.