Sociální zabezpečení v Evropské unii/SZEU

LS 2018 - zahájení výuky v úterý dne 13. 02. 2018 JJ325 v 15.45 - 17.25, eventuálně přesun výuky na pondělí v době od 14.00 do 15.30 učebna JJ331 (dle dohody a prověření volné kapacity výukového prostoru) - aktuální stav bude upřesněn

Podklady na výuku - úvodní informace 2018_02_13_SZEU_Uvod_InfoI.K.web.pdf (1347335), spolupráce expertů FreSsco_AR2016_EffectiveJudicialProtection_20161129FINAL.pdf (806753)

Podklad 20. 02. 2018 - 2018_02_20_PSZEU_DruhaVyuka_Kostadinovova.pdf (2319420).

Obsah

1. Úvod do společné sociální politiky Evropské unie. Práva v jednotlivých zemích. Základní koordinační nařízení NarzieniEPaRady883-2004VykladI.K..docx (753821) a prováděcí nařízení NarzieniEPaRadyProvadeci987-2009VykladI.K..docx (774483)
2. Prameny práva sociálního zabezpečení a jejich aplikace v EU, portál EUR-lex Nařízení EP a Rady 883/2004 , prováděcí 987/2009 dostupné ve všech jazycích.
3. Koordinace sociálního zabezpečení v EU, vymezení věcného a osobního rozsahu koordinace. Statistické údaje MPSV a Českého statistického úřadu podle evropského statistického systému ESSPROS: 2018WebI.K.ESSPROS_v_CR.pdf (417818) , 2018WebI.K.CSUSocialniVydajeDleSocUdalosti.pdf (207612)
4. Sociální zabezpečení zaměstnanců, základní zásady koordinace v EU. Volný pohyb osob a dat - GDPR/General data protection od 25.05.2018, příručka I.K. Příručka pro migující osoby MPSV a CSSZ 2014.
6. Sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, základní zásady koordinace v EU. Uplatnování práv pacientů v přeshraniční péči. Soc.poj. Věcné dávky zdravotního pojištění a peněžité dávky nemocenského pojištění v CR.
5. Postavení nezaopatřených rodinných příslušníků, základní zásady koordinace v EU. Zásada aplikace určení místa bydliště a pobytu a místa aktivní činnosti. Rodinné dávky - pozn. výklad I.K.RodinnaSocialniPolitikaCRaEU13.03.2018I.K..docx (864578) Podklady I.K. Rodinná politika v ČR a v EU.  
7. Dávky v nemoci, při úrazech a pracovních úrazech, základní zásady koordinace v EU. Dočasná pracovní neschopnost, odškodnování prac.úraz, nemoc z pov.
8. Dávky v těhotenství, mateřství a rodičovství, základní zásady koordinace v EU. Dočasná pracovní neschopnost, těhotenství a mateřství. Tiskopisy.
9. Důchodové dávky při invaliditě, ve stáří a při ztrátě živitele, základní zásady koordinace v EU. Podklady I.K. Důchody - starobní, invalidní, pozůstalostní. 
10. Rodinné dávky a dávky pěstounské péče, základní zásady koordinace v EU. Státní sociální podpora rodin s dětmi/SSP, Evropské tiskopisy.
11. Dávky dlouhodobé péče pro osoby zdravotně postižené, základní zásady koordinace v EU. Pomoc v hmotné nouzi/HN a sociální služby/SocS. Tiskopisy.
12. Podpora v nezaměstnanosti, základní zásady koordinace v EU. Evropské služby zaměstnanosti/European employment services/EURES, Evr. tiskopisy.

13. Zdravotnictví a úhrada zdravotní péče, základní zásady koordinace v EU. Evropský průkaz zdravotního pojištěnce - rozh.Komisetechnická spec..

Prameny práva - on-line Nařízení EP a Rady 883/2004 a další prováděcí.