Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Sociální zabezpečení v Evropské unii/SZEU .

ZS 2023/24 - základní úvodní informace - výuka od 18. září 2023

 
Podklady další budu případně průběžně vkládat dle průběhu výuky. 
Dne 30. října 2023 výuka z vážných pracovních důvodů nebude. 
Od listopadu 2023 - se postupně začneme připravovat na vlastní prezentace studentů. 
Dne 13. listopadu 2023 - výuka po dohodě se studenty nebude realizována - příprava na prezentaci všech zájemců.
Dne 20. listopadu 2023 - prezentace - maximum zájemců, případně se domluvíme, jak to zvládneme. 
Dne 4. prosince 2023 - prezentace studentů od 10h, ve 12 h - ZKOUŠKA - na zkoušku se každý student musí přihlásit, který získal zápočet a vypracuje 2 otázky z okruhu zkouškových otázek a zašle mi je nebo předá osobně spolu se seminární prací klidně, na E-mail: ilda@seznam.cz. Děkuji. Ilona Kostadinovová
 

ZS 2022/23 - základní úvodní informace ze dne 19. 09. 2022 - 

SZEU 2022

Výuka ZS akademického roku 2022/23

 

Ilona Kostadinovová

Informace a podklady na webu: akilda.cz  akilda.cz   v sekci Informace o výuce, FPR ZČU v Plzni, předmět SZEU, https://www.akilda.cz/pravnicka-fakulta-zcu-v-plzni/socialni-zabezpeceni-evropske-unie-szeu/

Mobil: +420/777574016 sms či WhatsApp

E-mail: ilda@seznam.cz

Podmínkou absolvování předmětu je aktivní účast na výuce 80% docházky.

Každý student vypracuje k získání zápočtu seminární práci z oblasti práva sociálního zabezpečení ve vybraném členském státě EU v porovnání s právní úpravou v ČR a formou prezentace v závěru semestru interpretuje své závěry ostatním kolegům.

Zkouška ústní proběhne z okruhu zkouškových témat, kdy každý student bude odpovídat na 2 otázky.

Zahájení výuky dne 19. 09. 2022 - pozornost byla věnována vymezení základních pojmů - koordinace versus harmonizace práva v Evropské unii a základním pramenům koordinace sociálního zabezpečení Nařízení EP a Rady č. 883/2004 a prováděcí 987/2009.

Výuka dne 26. 09. 2022 z organizačně technických důvodů neproběhne. 

Výuka pokračuje dne 03. 10. 2022 od 10.15 do 11.55 v učebně PC 423.

Děkuji všem studentům za pochopení a těším se na další setkání, kdy si zrekapitulujeme úvod a budeme pokračovat v tématu věcného rozsahu koordinace sociálního zabezpečení v EU.

 

Výuka pokračuje dne 03. 10. 2022 v 10.15 v učebně PC423. Těším se I.K.-

Výuka dne 10. 10. 2022 - Nezaměstnanost jako sociální událost - EURES EURES.pdf (324018)zadost_o_e301-u1 (1) (3).doc (89088)potvr_prum_vydel (1).doc (33792), .....word na vlastní poznámky EURES.docx (41869)

Výuka dne 17. 10. 2022 - vážení a milí prosím orientujte se na prostudování dávek v nezaměstnanosti u nás viz podklady z minule. S ohledem na omluvenku některých z Vás a z organizačně technických důvodů na mé straně jsem se rozhodla výuku nerealizovat. Vše si vynahradíme příště a zaměříme se na dávky rodinné. Začněte pracovat na vybraných problematikách zvolených zemí. Děkuji za pochopení. Ilona Kostadinovová

Výuka bude pokračovat dne 24. 10. 2022 - Rodinné dávky v ČR a EU - tiskopis skladba rodinných příslušníků E401, projdeme si i další základní tiskopisy v kontextu EU a v ČR pro podávání žádostí o dávky - sociální tématika - Rozcestník formulářů MPSV, videa a cizojazyčné informace - dávky SSP v ČR (státní sociální podpora rodin s dětmi - sociální tématika) - dávky Přídavek na dítě/Kindergeld - video přídavek na dítě , tiskopis přídavek na dítě v ČR , rodinné dávky na webu EU universal

Výuka 31.10.2022 - Zdravotnictví a péče - ČR z. č. 48/1997 Sb., §13 hrazená péče,  Ministerstvo zdravotnictví ČR, Zdravotní pojišťovny - VZP, Svaz zdr.pojišťoven, Centrum mezistátních úhrad, Kancelář zdravotního pojištění - průvodce zdravotní péči v zemích, Web EU Tiskopisy pro nárok na úhradu zdravotní péče Tiskopis S1 a S2 a Tiskopis A1 potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, žádost o úhradu zdravotní péče tiskopis univerzal, rozsudek Soudního dvora EU případ Elčinov (úhrada péče vyžádané v jiném státě) 

Výuka 07. 11. 2022 - Pojistné systémy a kompetence České správy sociálního zabezpečení -  sociální pojištění - důchodové a nemocenské, Zákon o důchodovém pojištění v ČR, z. č. 155/1995 Sb., Výplata důchodů do zahraničí - potvrzení o žití, Důchody v ČR a Německu příručka

Výuka 14. 11. 2022 - Nemocenské dávky ....., ,Náhradní výživné v zahraničí, článek I.K. 

Výuka 21.11.2022 - po dohodě se studenty nebude. Děkuji. I.K.

Výuka 28.11.2022, 5.12.2022 a 12.12. 2022 - prezentace závěrečných prací a příprava zkoušku. Děkuji. I.K. .

 

ZS 2021 ________________________________________________________________

 

 

 

Dne 13. 12. 2021 a 6. 12. 2021 - on-line Konzultace přes níže uvedený stramový odkaz - pro studenty, kteří se chtějí ještě na něco zeptat. K získání zápočtu - seminární práce - komparace české právní úpravy vybraného okruhu práva sociálního zabezpečení s právní úpravou vybraného členského státu EU. Zkouška - z okruhu zkouškových otázek zadání 2 otázek SZEU2021ZkouskoveOkruhyI.K..pdf (93435) - písemně odeslat na můj mail: ilda@seznam.cz a avízo na mobil +420/ 777 57 40 16 sms nebo WhatsApp. Po získání zápočtu se prosím přihlašte na řádně vypsaný zkouškový termín.Děkuji a jsem s pozdravem I.K. 

Od 29. 11. 2021 - on-line Konzultace přes stream: 

Odkazy na semináře:

KPP/SZEU - Sociální zabezpečení v EU; Po 10:15-11:55
Pondělí, 29. listopadu · 10:15–11:55AM
Informace pro připojení ke Google Meet

Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/wgs-cmem-xzx

Vážení a milí studenti, v návaznosti na zavedení on-line výuky již neprobíhá fyzicky výuka. V zásadě jsem s většinou studentů, kteří chodili pravidelně na výuku v podstatě domluvena, že k získání zápočtu odevzdají seminární práci na zvolené téma komparace práva sociálního zabezpečení u nás a ve vybraném členském státě Evropské unie. Pokud je někdo, kdo ještě nemá splněno, dejte mi vědět. Seminární práce lze zasílat na můj mail: ilda@seznam.cz a sms nebo WhatsApp avízo na můj mobil: +420/777 57 40 16 . Děkuji srdečně za pochopení a přeji všem především dostatek zdraví a pozitivní studijní nálady. Ilona Kostadinovová

.

ZS 2021-22 - Podklad na výuku od 20. 09. 2021 - SZEUod20.9.2021webI.K..pptx (792876), pokr. 27.9.2021 a 4.10.2021 + prohloubení tématu soc.ud. NEZAMĚSTNAST 9. EurostatVyukaI.K..xlsx (12054)zadost_o_e301-u1 (1) (1).doc (89088), Podpora v nezaměstnanosti migrujících osob v rámci EU.pdf (348285),

Výuka dne 11. 10. 2021 se po dohodě se studenty neuskuteční, na náhradě se domluvíme určitě. Děkuji. I.K. , 

Výuka dne 18. 10. 2021  - věcný rozsah koordinace - důraz na nemocenské dávky - Nemocenske2020-21.pdf (192872)

Výuka dne 25. 10. 2021 -  věcný rozsah koordinace - důraz na důchody - 2021DuchodyCR.pdf (13619119), Aktualita - Plakat oesterr tschech.pdf (1460487), 2021CeskoRakouskePoradenskeDny.pdf (60496),

Po dohodě se studenty dne 1. 11. 2021 výuka nebude, děkuji. I.K.

Výuka dne 8.11.2021 - věcný rozsah koordinace - rodinné dávky RodinneDavkySSP2021.pdf (1057928). PotvrzeniPrijemSocMajPom2021.pdf (292759).

Výuka dne 15. 11. 2021 - věcný rozsah koordinace - dávky dlouhodobé péče, děkuji. I.K.

Výuka dne 22.11.2021 - dokončení diskuse - opakování a prezentace seminárních prací studentů. 

Příprava na závěr kurzu k udělení zápočtů a zkoušení do 29.11.2021. Děkuji. I.K.

 

LS 2021 - zahájení v pondělí dne 15.02.2021 od 13.55 přes následující stream on-line: https://meet.google.com/vep-cbfs-zzw 

.....

Podklad - informace 15.02.2021SZEUPokynyI.K.WebGoogleClassroomSTAGFinalizovanoSend.pdf (251040) , word vlastní poznámky: 15.02.2021SZEUPokynyI.K.WebGoogleClassroomSTAGFinalizovanoSend.docx (1429753), prezentace 2021dne15.02.SocialniPolitikaKoordinaceEUwebI.K..pptx (1129420)  . 

Vážení a milí studenti, dovolte mi nyní konstatovat, že dne 01. 03. 2021 se neuskuteční výuka, ale sejdeme se dle předběžně avizované informace z organizačně technických důvodů až dne 08.03.2021. Děkuji všem za odpovědný přístup a volby tématů  seminární práce věnovaných Právu sociálního zabezpečení ve vybrané zemi, které od Vás průběžně dostávám. Samozřejmě máte všichni dostatek času se v klidu rozhodnout. Budu se těšit na další společnou diskusi. S pozdravem a přáním příjemných dní plných především dostatku zdraví a pozitivní nejen studijní nálady. I.K. 

Podklad na výuku dne 8.3.2021 - prezentace 8.3.2021SZEUPrezentaceI.K..pptx (748904) + vzor tiskopis 8.3.2021VykladI.K.SZZVPP.pdf (915283) , 8.3.2021VykladI.K.SZZVPP_pokyny.pdf (649720) + aktuality viz úvodní stránka webu a též legislativa Covid19. 

Podklad na výuku dne 15.3.2021 - rozšířená prezentace důraz na podporu v nezam. 15.3.2021SZEUPrezentaceI.K..pptx (0)., další podklady aktuality, výklad I.K., tiskopisy .....zadost_o_e301-u1 (1) (5).doc (0) , statistiky stat-2021-02.zip (0) , 15.3.2021tiskopisPotrzeniZitiAJ.pdf (0) , 15.3.2021tiskopisPotvrzeniZitiCZ.pdf (0) , 

Podklad na výuku dne 22.3.2021 - rozšíření prezentace důraz na ochranu zdraví, 22.3.2021SZEUPrezentaceI.K..pptx (777174), + rozšiřující texty v sekci odborná činnost Microsoft Word - 10.04.2017ReformaZdravotnictviCRI.K..docx (webnode.cz)

dále dohoda se studenty na udělování zápočtů a absolvování zkoušky v předtermínu dne 29.3.2021 cca v 15.15h. Zatím děkuji a těším se odpoledne na videosetkání. I.K. 

Podklad na výuku dne 29. 03. 2021 - rozšíření prezentace navázání tématu ochrany zdraví 29.3.2021SZEUPrezentaceI.K..pptx (798400), dále aktuality a případně interpretace studentů, kteří chtějí absolvovat zkoušku, dobrovolné, děkuji. I.K. 

Podklad na výuku dne 12. 04. 2921 - koordinace rodinné dávky 12.4.2021SZEUPrezentaceI.K..pptx (827032), + odborné články web akilda.cz Státní sociální podpora :: akilda , 

Podklad na výuku ode dne 19. 04. 2021 - prohloubení znalostí podpora bydlení, důchody, 19.4.2021PrezentaceSZEUI.K..pptx (852708) ...dále budou prezentovat studenti případně, kteří mají zájem. Děkuji. I.K. , 

Závěrečné setkání dne 17. 05. 2021 - vážení a milí sutdenti, těším se na diskusi a celkové zhodnocení výuky v LS 2021, vyřešíme případné dotazy a zápočty pro všechny a zkoušení. S pozdravem a přáním všeho dobrého I.K.

LS 2020 - Zahájení v pondělí dne 17. 02.2020 v PC520 - úvodní seznámení SZEUprednaskyKPPFPRZCUvPlzniLS2020I.K.LogoWeb.pdf (187394)

Zkouškové okruhy 2019/20 I.K. SZEU2019ZkouskoveOkruhyI.K..pdf (93435) , 

Prezentace aktuální + využití podkladů viz níže:

Výuka od 24. 02.2020 - 2020dne24.02.SocialniPolitikaKoordinaceEUwebI.K..pptx (1129426) , 

Výuka od 09.03.2020 - pokr. věcný rozsah koordinace Nezaměstnanost - prez. 2020VyukaDne9.3.ZamestnanostI.K..pptx (984029) - 2020Unor9. Eurostat.pdf (21682), EUzadost_o_e301-u1.pdf (177852) , 

Výuka od 16. 03. 2020 - fyzicky přednášky neprobíhají, studenti v souladu s ujednáním pracují každý na svém úkolu - prezentaci/word komparační seminární práci o právu sociálního zabezpečení ve vybrané zemi EU ,

Výuka v LS 2020 již v klasické podobě obnovena nebude, a proto stanovuji v návaznosti na pokyn děkana č. 12/D/2020 ze dne 21.dubna 2020/DFPR-42/2020 jako povinnost k získání zápočtu a zkoušky pro všechny studenty alternativu vypracování seminární práce v rozsahu 7-8 stran textu Times New Roman 12 k tématu Právo sociálního zabezpečení ve vybraném členském státě Evropské unie, jak jsme již se všemi studenty předběžně domluveni nebo prezentace dle zájmu,

a k tomu vypracovat 2 otázky z okruhu zkouškových otázek publikovaných na mém webu a ve školním systému

a prosím o zaslání na můj E-mail: ilda@seznam.cz a sms nebo WhatsApp zprávu na mobil 777 57 40 16, termín pro odevzdávání seminárnní práce do konce května 2020 k získání zápočtu a následně se lze přihlásit na zkoušku na termín dne 15. června 2020. 

Vřele všem studentům srdečně děkuji za odpovědný přístup a přeji především dostatek zdraví. I.K.

 

LS 2019  - zahájení výuky v pondělí dne 18. 02. 2019 v PC 529 v 13.55-15.35 - Harmonogram výuky 2019webSZEUprednaskyKPPFPRZCUvPlzniLSI.K..pdf (180456), docházka 2019webKpp-SZEUdochazkaLSI.K..pdf (68,2 kB)

Výuka dne 18. 02. 2019 Úvod do společné sociální politiky Evropské unie. Prezentace úvodní 2019dne18.2.2019SocialniPolitikaEUaCRprezentaceI.K.FinalWeb.pptx (1059609), následně lze v souladu s níže uvedeným přehledem využívat rovněž další materiály a odkazy.

Březen 2019  - Workshop Cesko-bavorské přeshraničncí spolupráce ISZ  

Obecné zásady mezinárodní spolupráce, zásady koordinace SZ 2019dn25.2.a4.3.a11.3.2019SocialniPolitikaEUaCRprezentaceI.K.web.pptx (1106667) - příklad VB

Výuka 11. 03. 2019 - Zálohové výživné a přídavky na děti/Kindergeld v Německu - prez. I.K. ,

Věcný rozsah koordinace - čl. 3 Nař.č.883/2004 - Dávky v nezaměstnanosti 2019PolZamPodporaNezam4.BrezenI.K.web.pptx (3238929)

Výuka 25. 03. 2019 - Koordinace rodinných dávek (čl. 3 Nař. č. 883/2004 pokračování) - Nepojistné systémy sociálního zabezpečení v ČR - prez. I.K.

Výuka 01. a 08. 04.2019 - Důchodové systémy v Evropě - koordinace důchodových dávek - aktuálně přísp. I.K. konference Košice a další články + prez. I.K., prezentace důchodové systémy LS2019 viz SZP , řízení o předběžné otázce NSS Cesko-SlovenskeDuchodyESD.pdf (106032), reg.partner - pozůstalostní důchod 2013RegPartnerPozDuchodESDTadaoMarukoWeb2019.pdf (170696)

Výuka 15. 04. 2019 - Nemocenské a zdravotní pojištění - Evropský průkaz zdravotního pojištěnce, .... viz podklady k předmětu PSZ ZS 2018/19

Výuka v pondělí dne 22. 04. 2019 není - Veselé Velikonoce! 

Po Velikonocích lze odevzdávat a případně prezentovat seminární práce dle volby studentů konkrétního data - 29. 04. 2019 nebo 13. 05. 2019 - I.K. 

Dne 06. 05. 2019 - Zdravotní pojištění a soc. zab. cizinců na území CR - Lindová, předtermín pro studenty končící státní závěrečnou zkouškou v 16hodin přihlásit se řádně přes školní informační systém

Dne 13. 05. 2019 - Soudní spory ve věci dávek práva sociálního zabezpečení v EU, řízení o předběžných ot. Soudní dvůr EU - Landtová vs. CSSZ NSS, ...prezentace seminárních prací

20. 05. 2019 Závěr kurzu - zhodnocení a rekapitulace právních úprav vybraných zemí, zápočet, zkouška v 16hodin pro řádně přihlášené studenty přes školní systém I.K.

LS 2018 - zahájení výuky v úterý dne 13. 02. 2018 JJ325 v 15.45 - 17.25 

Dne 10. 04. 2018 výuka nebude - lze využít Exkurz - Schwandorf - Centrála spolupráce česko-bavorské policejní spolupráce, přihlásit se lze na mailu: ilda@seznam.cz nebo sms na mobil 777 57 40 16 nejpozději do pondělí 9.4. a já potvrdím volnou kapacitu, odjezd z Plzně by byl v 7.30 dle dohody na 10.00 ve Schwandorfu

Podklady na výuku - úvodní informace 2018_02_13_SZEU_Uvod_InfoI.K.web.pdf (1347335), spolupráce expertů FreSsco_AR2016_EffectiveJudicialProtection_20161129FINAL.pdf (806753)

Podklad 20. 02. 2018 - 2018_02_20_PSZEU_DruhaVyuka_Kostadinovova.pdf (2319420).

Obsah

1. Úvod do společné sociální politiky Evropské unie. Práva v jednotlivých zemích. Základní koordinační nařízení NarzieniEPaRady883-2004VykladI.K..docx (753821) a prováděcí nařízení NarzieniEPaRadyProvadeci987-2009VykladI.K..docx (774483)
2. Prameny práva sociálního zabezpečení a jejich aplikace v EU, portál EUR-lex Nařízení EP a Rady 883/2004 , prováděcí 987/2009 dostupné ve všech jazycích.
3. Koordinace sociálního zabezpečení v EU, vymezení věcného a osobního rozsahu koordinace. Statistické údaje MPSV a Českého statistického úřadu podle evropského statistického systému ESSPROS: 2018WebI.K.ESSPROS_v_CR.pdf (417818) , 2018WebI.K.CSUSocialniVydajeDleSocUdalosti.pdf (207612)
4. Sociální zabezpečení zaměstnanců, základní zásady koordinace v EU. Volný pohyb osob a dat - GDPR/General data protection od 25.05.2018, příručka I.K. Příručka pro migující osoby MPSV a CSSZ 2014.
7. Sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, základní zásady koordinace v EU. Uplatnování práv pacientů v přeshraniční péči. Soc.poj. Věcné dávky zdravotního pojištění a peněžité dávky nemocenského pojištění v CR. Výklad I.K. dne 27. 03. 2018 27.03.2018ZdravotnictviCRaEUI.K.Web.docx (1089840)
5. Postavení nezaopatřených rodinných příslušníků, základní zásady koordinace v EU. Zásada aplikace určení místa bydliště a pobytu a místa aktivní činnosti. Rodinné dávky - pozn. výklad I.K.RodinnaSocialniPolitikaCRaEU13.03.2018I.K..docx (864578) Podklady I.K. Rodinná politika v ČR a v EU.  
11. Dávky v nemoci,2018ZadostNemocenskeEU.pdf (40234), při úrazech a pracovních úrazech, základní zásady koordinace v EU. Dočasná pracovní neschopnost, odškodnování prac.úraz, nemoc z pov.- odp.ZV v CR výklad I.K.
8. Dávky v těhotenství, mateřství a rodičovství, základní zásady koordinace v EU. Dočasná pracovní neschopnost, těhotenství a mateřství. Tiskopisy.
9. Důchodové dávky při invaliditě, ve stáří a při ztrátě živitele, základní zásady koordinace v EU. Podklady I.K. Důchody - starobní, invalidní, pozůstalostní. Výklad dne 03. 04. 2018 I.K. DuchodyEU_03.04.2018_VykladI.K.Web.docx (1042891)
12. Rodinné dávky a dávky pěstounské péče, základní zásady koordinace v EU. Státní sociální podpora rodin s dětmi/SSP, Evropské tiskopisy.
10. Dávky dlouhodobé péče pro osoby zdravotně postižené, základní zásady koordinace v EU. Pomoc v hmotné nouzi/HN a sociální služby/SocS. Tiskopisy HN.Tiskopisy Dávky OZP. Výkldad I.K. dne 24. 04. 2018 Výživné zálohové jako dávka krytí nákladů na živobytí a bydlení - komparace CR a SRN - VyzivneZalohoveCZ_DE_24.04.2018I.K..docx (935216), další podklady a komparace zálohového výživného v jiných zemích EU on-line.
6. Podpora v nezaměstnanosti, základní zásady koordinace v EU. Evropské služby zaměstnanosti/European employment services/EURES, Evr. tiskopisy. Podklady I.K. Výklad I.K. dne 20.03.2018 2018dne20.03.PolitikaZamestnanostiPodporaNezamCRaEU.docx (1074058), tiskopis U1 TiskopisPotvrzeniZadost_o_e301-u1.doc (80896)2018Leden9.Eurostat.pdf (21852)2018Unor8. mapaCR.pdf (187173)1. Zpra0218CRNezamestnanost.pdf (110909)

13. Zdravotnictví a úhrada zdravotní péče, základní zásady koordinace v EU. Podklady výklad I.K. Evropský průkaz zdravotního pojištěnce - rozh.Komisetechnická spec..

Prameny práva - on-line Nařízení EP a Rady 883/2004 a další prováděcí

Seminární práce LS 2018 - volba zemí a odevzdávání - STAV17.04.2018SeminarkyZemeEULS2018I.K.doplnit.pdf (2593308) - přehled odevzdaných - plán představení odevzdané verze v tištěné podobě ve dnech - 17.04.2018 a 24. 04. 2018 studenti, kteří již odevzdali stručně sdělí ostatním, kterou zemi si zvolili a proč a jakou část sociálního zabezpečení vypracovali a k jakým dospěli závěrům.