Pracovní právo LS 2021 - semináře PO1 I.K. 

Otázky Pracovní právo 2.pdf (642511)

 

Zahájení dne 19. 02. 2021 - přes stream https://meet.google.com/khh-gjxx-ajf 

Úvodní podklady I.K. - 19.02.2021PO1PokynyI.K.WebGoogleClassroomSTAGFinalniPriklady.pdf (5888645), 19.02.2021PO1PokynyI.K.WebGoogleClassroomSTAGFinalniPrikladyWORD.docx (1432933) + přílohy samostatně 2021LSZavislaPraceRozsudekNSS13.2.2014Bulletin7--2014.pdf (370656)19.2.2021VyukaClanekIKvztahyPracovnepravni.pdf (602936)

Aktuální podklady budu vkládat vždy v konkrétní výukový den včetně odkazů na stream schůzky, pokud to bude nutné. I.K. 

Seminář dne 26. 02. 2021 - navážeme na dosavadní poklad, prohloubíme aktuálně prameny práva 2021PramenyPravaVykladDne26.2.I.K..pdf (1504919), 2021PramenyPravaVykladDne26.2.I.K..docx (1773723), 26.02.2021VykladIKodkazy.pdf (414226), 26.2.2021VykladIKdoporuceniCOVID.pdf (107389), ... ,...

Seminář dne 05. 03. 2021 s největší pravděpodobností nebude, vynahradím vše a sejdeme se opět 12.3.2021. Děkuji za pochopení. I.K. 

Semínář dne 12. 03. 2021 podklad - 12.3.2021VyukaI.K.PO1final.pdf (0), word k vlastnímu zpracování 12.3.2021VyukaI.K.PO1final.docx (0) , 12.3.2021VyukaClanekI.K.2019PravniJednaniDokazovani21.03.2019I.K.stav14.4.OdeslatMailWEB.pdf (0) , 

Seminář dne 19.3.2021 s největší pravděpodobnosti budu nucena posunout nebo odvolat, budu se tedy opět těšit až dne 26.3.2021. Děkuji za odpovědný samostatný přístup ke studiu. I.K. 

Seminář dne 26. 03. 2021 - podklad ke skončení pracovněprávních vztahů 26.3.2021VyukaI.K.PO1finalweb.pdf (79269), word k vlastním úpravám 26.3.2021VyukaI.K.PO1finalweb.docx (764394), dále aktuality a legislativa viz úvodní stránka....

Dne 02. 04. 2021 je Velký pátek státní svátek seminář nebude a uvidíme se opět dne 09.04.2021. Přeji všem především dostatek zdraví a pozitivní studijní nálady. A samozřejmě též Veselé Velikonoce I.K. 

Dne 09. 04. 2021 - podklad na seminář věnovaný doručování písemností -SeminarPO1dne9.4.2021DorucovaniVykladI.K.web.pdf (132805), word k vlastnímu zpracování SeminarPO1dne9.4.2021DorucovaniVykladI.K.web.docx (773410).

Pracovní právo ZS 2020-21 - Přednáška 30.10.2020 Překážky v práci prezentace PrekazkyPrace30.10.2020I.K.aktualizaceWeb.pptx (1676785)

Pracovní právo ZS 2019-20 , 

Seminární výuka dne 09. 10. 2019 - podklad - PracovniPravo2ZS2019-20Seminar08.10.2019I.K..pdf (334384)ZavislaPraceBulletin7-8-2014.pdf (373883)

Pracovní právo - 18. 11. 2014 - 2014ZakonikPracePrezentace18.11.2014.pptx (279485)ASE12Zakon262-2006ZP.rtf (2918659)2014VzorovyPruvodcePraxePracko18.11.2014I.K..doc (1675264)

Překážky v práci - prezentace I.K. 25. 10. 2019 - PrekazkyPrace25.10.2019I.K..pptx (1666627)

 

Pracovní právo 2/PO2 ZS 2014/15

Podklady:  2014PO2SeminarePO2FPRZCUPlzenZS2014-15Tisk.doc (173056)ZavislaPraceRozsudekNSS13.2.2014Bulletin7--2014.pdf (370656)

 

Pracovní právo LS 2014 - 13. 3. 2014 CŽV 2014ZakonikPracePrezentace13.03.2014.pptx (241347), 2014KontrolySvarcsystemu55odhalenych.doc (48128), další materiály na výuce a následně případně vložím na web

Pracovní právo 2/VS - výuka ZS 2013-14

Přednáška dne 20. 11. 2013  Bezpečnost práce a náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání - prezentace 20.listopadu2013BOZPTisk.ppt (1747456), právní předpisy: sb0067-2010-201-2010VzorZaznamUraz.pdf (1042290)sb76-95-290-1995NemociZpovolani.pdf(327002), odskodněni bolesti sb166-01OdskodneniBolesti.pdf (2768015), prace zakázené mladistvým a těhotným sb097-03-288-2003PraceZakazaneTehotnymMladistvym.pdf (293974)sb111-07-361-2007OchranaZdraviPriPraci.pdf (2762663)

Novinky - budou doplněny NEWSAdvokatniSluzbyListopad2013.pdf (591503)sb0085-2013-210-2013ZvyseniMinimalniMzdy.pdf (529181)sb0070-2013-155-2013NovelaZP.pdf (282183)sb0116-2013-304-2013VerejneRejstriky303NovelaZP.pdf (1190653)

                                            Pracovněprávní vztah s cizím prvkem 30.11.2013PracovnepravniVztahCiziPrvekPublikovatWebPdf.pdf (403235)
 
 

Přehled seminární výuky ZS 2013-14 a doporučené podkladyPO2SeminareZS2013-14Dne09.10.2013.doc (118272),

Aktuální sbírka vzorů dokumentů ke studiu pracovního práva 2013VzoryPracko5.rijnaiI.K..doc (1,3 MB)

Podklad na seminář dne 23. 10. 2013 PO2SeminareZS2013-14Dne23.10.2013.doc (133120)

Podklad na seminář dne 20. 11. 2013 PO2SeminareZS2013-14Dne20.11.2013Web.doc (121344)

Podklad na seminář dne 04. 12. 2013 PO2SeminarPatyZS2013-14Dne04.12.2013.doc (126464)

Archiv z minulých semestrů:

Politika zaměstnanosti LS 2013 FPR ZČU - 2013PolitikaZamKontrolaDodrPracPredp.ppt (4,8 MB)

Pracovní právo v praxi - 13. 11. 2012    2012PraxeZakonikPracePrezentace13.11.2012.pptx (169,5 kB)

PRACOVNÍ PRÁVO 2/PO , ZS 2012-13

Přednášky - přehled2012PrednaskyPO2 ZS 2012-2013.doc (27,5 kB)

Přednáška dne 24. 10. 2012 - 2012PO2PrekazkyNahradaMzdyZS2012-13.ppt (1,5 MB), Překážky v práci na straně zaměstnavatelePrekazkyVPraciNaStrZVKostadinovovaPublikovano.doc (91,5 kB), Překážky v práci na straně zaměstnance 2012BrezenZdravForumPrekNaStraneZN.doc (653,5 kB), Nález Ústavního soudu ze dne 23. 04. 2012 č.186 /2012 Sb. 2012NalezUSKarencniDobaSb0065-2012-186-2012.pdf (1,7 MB)

Seminární výuka

Výuka seminářů - lichá středa - 13.00-14.40 Uč. 103

První seminář 10. 10. 2012 - Sylabus seminářů PO2SeminareZS2012-13.doc (456 kB) , Vzory dokumentů ke studiu pracovního práva 2012VzoryPracko14.cerven.doc (478 kB) , Novela ZP 2012 18.04.2012PraktickeDopadyNovelyZP2012.doc (679,5 kB)

Druhý seminář 24. 10. 2012 - Podklady 2012DruhySeminarPO2ZS2012-13.doc (488 kB)dovolenka.jpg (31,3 kB)

Třetí seminář 07.11. 2012 - Podklady 2012TretiSeminarPO2ZS2012-13.doc (459,5 kB) , právní předpisy 2012AntidiskriminacniZakon198-2009Sb0058-2009.pdf (861,4 kB)2012MinimalniMzdaN.567-2006Sb184-06.pdf (3,5 MB)2012OkruhPrekPraceN.590-2006Sb188-06.pdf (4,1 MB)

Čtvrtý seminář 21. 11. 2012 - Podklady 2012CtvrtySeminarPO2ZS2012-13.doc (511 kB)2012ZakazPraceZenyMladistviVyhl288-2003sb097-03.pdf (287,1 kB), 2012PojOdpZVPracUrazyVyhl.125.93.Sb..doc (73,5 kB),  2012ZaznamUrazNarVlady201-2010sb0067-2010.pdf (1 017,9 kB)2012prihlaska_prac_urazy.pdf (204,9 kB)

Pátý seminář 05. 12. 2012 - Podklady 

Šestý seminář 19. 12. 2012 dle rozvrhu, návrh o týden dříve, tj. již 12. 12. 2012 (ověřím učebnu, bude upřesněno po dohodě se studenty)

 

PRACOVNÍ PRÁVO 2/PO 2, ZS 2011-12

Přednáška PO2  dne 05. 10. 2011 - PO2NahradaMzdyZS2011-12.ppt (1,3 MB), další související dokumenty v sekci životopis, odborná tvorba, články k pracovněprávní tématice

Pracovní právo pro neprávníky - PracovniPravoVyuka15.11.2011FPRI.K..ppt (713 kB),  vzory dokumentů ke studiu pracovního práva VzoryPrackoListopad2011.doc (292 kB)

Seminární výuka PO2 VS - liché týdny středa 13.00-14.40 PD 103

1. seminář 12. 10. 2011 -  přehled seminární výuky a podklady k odměňování PO2SeminareZS2011-12.doc (454,5 kB) , náhrada mzdy od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti zaměstnance CvicnePrikladyNemocenskeZS2011-12.doc (29,5 kB) (článek v sekci životopis, odborná tvorba nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri-onemocneni-zamestnance/), kalkullačky pro výpočet náhrady mzdy a dávek nemocenského pojištění v roce 2011 a nově též již pro rok 2012 na webu MPSV ČR https://www.mpsv.cz/cs/7, cestovní náhrady MinMzdaCestovniNahrady2011.doc (136,5 kB) aktuálně portál https://business.center.cz/business/finance/cestnahr/

2. seminář 26. 11. 20112 - PO2SeminarDruhyZS2011-12.doc (456,5 kB), pojištění odp. ZV za pracovní úraz Vyhláška MF vyhl.125.93.Sb..rtf (75,6 kB), aktuální vzor záznamu o úrazu n. v. č. 201/2010 Sb. na webu MPSV ČR https://www.mpsv.cz/cs/9907, NovyZaznamUrazsb067-10.pdf (1 017,2 kB), vyhl. MZ 288/2003 práce zakázané ženám a mladistvýmZakazPraceZenyMladistvisb097-03.pdf (286,4 kB), pracovní doba v dopravě PracDobaDopravaSb188-06.pdf (4,1 MB), článek Pracovnělékařská péčehttps://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/pracovnelekarska-pece/, další možné související podklady vložím pravděpodobně až po výuce

3. seminář 09. 11. 20112 - PO2SeminarTretiZS2011-12.doc (465,5 kB), vzorové stanovy odborové organizace StanovyOSStavbaCR.doc (113,5 kB), rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně MPSV ČR 183_sdeleni.pdf (732,5 kB), 11_33279_KSVS.pdf (1,3 MB), detaily výklad na semináři

4. seminář 23. 11. 2011 - Odpovědnostní vztahy v pracovním právu PO2SeminarCtvrtyZS2011-12.doc (475 kB) , řešení sporů o nároky z pracovněprávních vztahů ReseniPracovnepravSporu31.1.2007.doc (81,5 kB), zajištění závazků v pracovněprávních vztazích, smluvní pokuta - článek v sekci životopis odborná tvorba https://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/smlouva-o-budouci-pracovni-smlouve/

5. seminář 07. 12. 2011 - Agenturní zaměstnávání a politika zaměstnanosti PO2SeminarPatyZS2011-12.doc (477,5 kB), povolení činnosti dítěte PovoleniCinnostDitete.doc (75 kB), povolení agentury práce žádost dle § 14 a) c) Zákona o zaměstnanosti/ZZ, z. č. 435/2004 Sb.agp_zadost_fo (1).doc (85 kB), skrytý pracovněprávní vztah SkrytyPracovniVztah.doc (87,5 kB), Agenturní zaměstnávání v praxi - pracovní verze článku AgenturniZamestnavani07.12.2011I.K..doc (110,5 kB)

6. seminář Zápočtový - již 14. 12. sudý týden (a nikoli až 21. 12. 2011) - uč. 103 zápočtový test, novela zákoníku práce vyšla ve Sbírce zákonů v částce 128 dne 06. 12. 2011, novela zákoníku práce je zákon č. 365/2011 Sb.    

 

 

 

 

PRACOVNÍ PRÁVO 1/PO 1, LS 2010-11

 

Přednášky (pondělí HJ 200, 13.55-15.35h 14. 02. - 20. 05. 2011)

Semináře - 1. stud. kruh + VS 2. stud. kruh - pondělí sudý týden - PD 106 17.35-19.15

Podklady na semináře:

21. 02. 2011 - první seminář - Pojem pracovního práva a jeho zařazení do systému práva SeminarePO1,LS2011,I.Kostadinovova.doc (85,5 kB), vztah občanského zákoníku a zákoníku práce - Nález ÚS 116/2008 - výklad I. K. NovelizaceZPaNalezUstavnihoSoudu116-2008Tisk.doc (85,5 kB)

07. 03. 2011 - druhý seminář - Prameny pracovního práva a jeho základní zásadySeminar2PO1,LS2011,I.Kostadinovova.doc (80 kB) , rozbor s dobrými mravy v pracovněprávních vztazích DobreMravy1-2006KarlPrRevue.doc (115 kB), srážky ze mzdy podle zákoníku práceSrazkyZeMzdyI.K.doc (34,5 kB), souběh funkcí jednatel a ředitel společnosti - související rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR Rozhodnuti_-_21_CDO_963_2002.doc (18,2 kB), Rozhodnuti_-_21_CDO_737_2004.doc (40,2 kB), návaznost rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR - stanovisko MPSV StanoviskoMPSVSoubenFciJedntatelReditel.doc (29,5 kB), 0119_3Ads_100_20101210095222_prevedeno.pdf (143,5 kB)

21. 03. 2011 - třetí seminář - Právní vztahy a právní skutečnosti v pracovním právu Seminar3PO1,LS2011,I.Kostadinovova.doc (259,5 kB), Nález ÚS ČR k novele zákoníku práce  č. 347/2010 Sb.sb0127-2010-347-2010.pdf (132,7 kB) , PrehledZmenMPSV2011.pdf (224,2 kB)Pl__US_55-10_nalez.pdf (661 kB),

04. 04. 2011 - čtvrtý seminář - Vznik a změna pracovního poměru Seminar4PO1,LS2011,I.Kostadinovova.doc (121,5 kB), převedení zaměstnance na jinou práciPrevedeniZN21.2.09.Kostadinovovadoc.doc (55 kB), pracovnělékařské prohlídky PracovneLekPeceKarlPrRevue4-2007.doc (88 kB)

18. 04. 2011 - pátý seminář - Skončení pracovního poměru Seminar5PO1,LS2011,I.Kostadinovova.doc (102,5 kB) , platební neschopnost ZV PlatebniNeschopnostZV.doc (26 kB)

02. 05. 2011 - šestý seminář - Pracovní doba, doba odpočinku a překážky v práci Seminar6PO1,LS2011,I.Kostadinovova.doc (93,5 kB), odborné články v sekci životopis odborná tvorba - překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele

16. 05. 2011 - zápočtový test v době přednášek v HJ 200, 13. 55

 

  

PRACOVNÍ PRÁVO 2, ZS 2010-11

 

Přednášky (středa HJ 100, 9.20-11h),

Přednáška dne 08. 12. 2010 - BOZP BOZPZS2010-11.ppt (1,4 MB)

15. 12. zápočtový test pro studenty oboru právo

Seminární výuka - 1 + 2. stud. kruh V - středa lichý týden - PD 205, 13.00 - 14.40h

13. 10. 2010 - úvodní seminář SeminarePO2,VS,I.Kostadinovova.doc (57 kB)- odměňování v pracovním právu, základní charakteristika a specifika některých skupin zaměstnanců, základní vzory ke studiu pracovního práva VzoryPrackoRijen2010I.K..doc (280,5 kB)

27. 10. 2010 - druhý seminář - náhrada škody Seminar2PO2,VS,I.Kostadinovova.doc (71,5 kB),

 

10. 11. 2010 - rektorské volno - třetí seminář Seminar3PO2,VS,I.Kostadinovova.doc (61 kB) , aktuální změny zákoníku práce t015500.doc (675 kB)

24. 11. 2010 - třetí a čtvrtý seminář Seminar4PO2,VS,I.Kostadinovova.doc (64,5 kB) - zaměstnanost, kolektivní vyjednávání, zvláštní kategorie zaměstnanců - ženy a mladiství ZakazPraceZenyMladistvisb097-03.pdf (286,4 kB), Povolení činnosti dítětePovoleniCinnostDitete.doc (75 kB), Pracovní doba zaměstnanců v dopravě PracDobaDopravaSb188-06.pdf (4,1 MB)

 

 08. 12. 2010 - poslední seminář, zápočtový test oboru VS. 

 

Zkouškové okruhy pro bakalářskou zkoušku ze sociálního bloku 2010-11 - ZkusebniOtazkyPracovniPravoSocBlok.doc (382 kB)

 

 

 

 

 

Bloková výuka Pracovní právo 2, 21. 01. 2010

Úvodní prezentace - PO2Vyuka21.01.2010FPRI.K..ppt (186,5 kB)

Pokračování - ZakonikPraceI.cast2010PracovneprVztahy.ppt (207,5 kB)

Pokračování - ZakonikPraceII.cast2010PracDobaOdmenovani.ppt (485,5 kB)

Vzory -  VzoryPrackoFPRZCU21.leden2010.doc (271 kB)

 Přílohy k prohloubení znalostí - ZmenySocialniPojisteni21.Leden2010.doc (78,5 kB), PrekazkyVPraciNaStrZV21.leden2010.doc (98,5 kB), DobaUrcitaDuchodci30.12.2009Vyuka21.01.2010.odt (49,3 kB)

Příklad kolektivní smlouvy - sb092-09.pdf (555,6 kB), smlouva_308_2009.pdf (466,2 kB)

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy - pojištění - PrihlPojisteniOdpPracUraz.pdf (57,1 kB), vyhl.125.93.Sb..rtf (75,6 kB)

Prezenční listina PrezencniListina21.1.2010.doc (86,5 kB)

 

 

Předtermín na zkoušku z PO2 pouze pro studenty patřící do mých kruhů ve dnech 16. 12. 2009 a 21. 12. 2009 v 10.00

Studenti se musejí přihlásit řádně na zkoušku přes informační systém ZČU, jinak je nebudu moci vyzkoušet. Jde o striktní pravidlo, které musí být dodrženo. Děkuji za pochopení a věřím, že se všem studentům podaří se řádně přihlásit.

 

Zkouškový termín Pracovní právo - 06. 01. 2010 od 10.00 katedra pracovního práva

Studenti se musejí přihlásit řádně na zkoušku přes informační systém stag ZČU, jinak je není možné zkoušet, zkoušející je u všech termínů uveden pan Matejka. 

Zkouškový termín Pracovní právo - 18. 01. 2010 od 10.00 katedra pracovního práva

Studenti se musejí přihlásit řádně na zkoušku přes informační systém stag ZČU, jinak je není možné zkoušet, zkoušející je u všech termínů uveden pan Matejka. 

 

Kozultační hodiny každou středu od 9.00 - 10.00 hodin - na na katedře pracovního práva v místnosti č. 321 po zahájení výuky seminářů, tedy od 07. 10. 2009

 

Studenti s individuálním studijním plánem!

Neúčast na seminářích nahrazují zpracováním seminární práce v rozsahu 7-8 stran. Věnujte se příkladům, které se probírají v seminářích a rozeberte je z pohledu dikce zákonů, literatury a judikatury, kterou byste k tématice našli. Seminární práci mi pak v závěru semestru předložte k posouzení vytisknutou mi ji můžete nechat na sekretariátu u naší sekretářky paní Tiché nebo pro rychlejší komunikaci mi ji ještě zašlete na email ilda@seznam.cz

Děkuji.

 

Zkouškový termín z Pracovního práva / PO2
- mimořádné zkouškové termíny v listopadu 2009, pouze pro studenty, kteří se řádně přihlásí přes systém Orion

- 04. 11. 2009 - 8.00, katedra pracovního práva FPR ZČU v Plzni

- 11. 11. 2009 - 8. 00, -"-

- 25. 11. 2009 - 8. 00, -"-

 

 

 

Pracovní právo 1

LS 2009 - KPP/P01

Přednášky - pondělí 13.55 - 15. 35 HJ 200

 

23. 02. 2009 - prameny, působnost, funce a základní zásady pracovního práva   

         WebPrameny,Funkce,ZasadyFPR23.02.09ppt.ppt (312,5 kB)

09. 03. 2009 - pojem, význam, druhy pracovněprávních vztahů

         WebPojVyznDruhyPracVztahu.ppt (213,5 kB)

04. 05. 2009 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP4.5.2009.ppt (287,5 kB)

 

Seminární výuka - liché pondělí 17.35 - 19.15 PD 106

    - první seminář 09. 03. 2009 - úvodní seminář - SeminarPrehledLS09.doc (80,5 kB)

    - druhý seminář 23. 03. 2009 - PO1Sem2VzniPracPomVzory1FPRZCULS09.doc (75 kB)

    - třetí seminář 06. 04. 2009 - PO1Sem3ZmenyPrPomVzory2FPRZCULS09.doc (69,5 kB)

    - čtvrtý seminář 20. 04. 2009 - PO1Sem4SkonceniPrPomVzory3FPRZCULS09.doc (78 kB)

    - pátý seminář 04. 05. 2009 - PO1Sem5BOZPVzory5FPRZCULS09.doc (50,5 kB)   

    - šestý seminář 18. 05. 2009 - zápočtový test

 

Pracovní právo 2

ZS 2009 - 10

Konzultační hodiny po dohodě prostřednictvím emailu každou středu od 9.00 - 10.00, katedra pracovního práva FPR ZČU v Plzni, místnost č.321

 

Studenti s individuálním studijním plánem!

Neúčast na seminářích nahrazují zpracováním seminární práce v rozsahu 7-8 stran. Věnujte se příkladům, které se probírají v seminářích a rozeberte je z pohledu dikce zákonů, literatury a judikatury, kterou byste k tématice našli. Seminární práci mi pak v závěru semestru předložte k posouzení vytisknutou mi ji můžete nechat na sekretariátu u naší sekretářky paní Tiché.

 

Přednášky každou středu, POZOR změna učebny, HJ 300!, já přednáším ve dnech:

23. 09. 2009 - Úvodní přednáška PracovniDobaFPRZS2009-10.ppt (287,5 kB)

14. 10. 2009 - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu v pracovněprávních vzazích OdpovednostZVZaSkoduZS2009-10.ppt (132 kB), NV494-2001 Sb.doc (46 kB)

21. 10. 2009 - Odměňování v pracovněprávních vztazích PrednOdmenovaniFPRZCU21.10.2009.ppt (254,5 kB), PrilohaPrezentace21.10.2009Odmenovani.doc (46 kB)

25. 11. 2009 - Kolektivní pracovní právo KolPracPravoFPRZCU25.11.2009.ppt (221,5 kB), KolSmlVyssihoStupne2009-10.doc (88 kB), KolVyjednavaniSb009-07.pdf (777,4 kB)ZprostrRozhodcisb004-91.pdf (154,7 kB) ,Odmenasb024-91.pdf (145,8 kB)

 

 

Semináře každou středu od 7. 10. 2009

První seminář: 07. 10. 2009, liché týdny, PD 304, 6. st. kruh  - Úvodní seminář SeminareFPRZCUPrackoZS2009-10.doc (141,5 kB)

                     14. 10. 2009 - sudé týdny, PD 201, 2. st. kruh

 

Druhý seminář: 21. 10./28.10 2009 - podklad na výuku Seminar2FPRZCUPrackoZS2009-10.doc (78 kB)

 - vzhledem k tomu, že 28. 10. 2009 je státní svátek, výuka se neuskuteční. Všichni studenti obou mnou vedených kruhů mohou navštívit můj seminář 21. 10.2009

 

Třetí seminář: 04. 11./11.11. 2009 - podklad na výuku - Seminar3FPRZCUPrackoZS2009-10.doc (52,5 kB),

přílohy:  PouceniUchazeceZam.pdf (69,3 kB), ZadostZprostredkovaniZam1.pdf (60 kB), ZadostZprostredkovaniZam2.pdf (59 kB), ZadostPodporaNezam.pdf (70,7 kB), potvrzeni_zamestnavatele.doc (37,5 kB), PovoleniCinnostDitete.doc (75 kB), uznani_ozp.pdf (100,3 kB), skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB)

 

Čtvrtý seminář 18.11./25.11.2009 - Seminar4FPRZCUPrackoZS2009-10.doc (39 kB), KolSmlVyssihoStupne2009.doc (88 kB)

 

Pátý seminář 02. 12./09.12.2009 - Sem5FPRZCUPrackoZS2009-10.doc (78,5 kB), PrilohaUmlMOPSem5FPRZCUPrackoZS2009-10.doc (54,5 kB)

 

Šestý seminář 16. 12. 2009/23. 12. 2009 - zápočtový test se bude psát v oba dny, tedy dne 16. 12. 2009 v učebně PD 304 a dne 23. 12. 2009 v učebně PD 201 v 7.30, řádně v učebnách, kde probíhá výuka  seminářů (též vzhledem ke kapacitním možnostem učebny a vzneseným žádostem studentů). Dny lednových zkouškových termínů vložím po dohodě na katedře po 14. 12. 2009.

Výsledek zápočtového testu psaného dne 16. 12. 2009 -  VysledkyZápoctovyTest,Zapis06.01.2010.doc (232,5 kB)