Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Bankovní institut, vzdělávací středisko Písek

https://www.bivs.cz/

 

Adresa konzultačního střediska: VOŠ Karla Čapka 402, Písek (u nemocnice)

Aktuální informace pro ak. rok 213-14 VyukaPisekZS2013-14Prameny.doc (790528)

Aktualita - 5. října 2013 Úspory státního rozpočtu - zpráva Marie Benešové 2013ZusporStatuTrosky.doc (88576)