Konference Košice, SR, 11.-12.4.2019

25.02.2019 06:49

ELEKTRONICKÁ IDENTITA POJIŠTĚNCE DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ, Ilona Kostadinovová, FPR ZČU v Plzni, Česká republika, příspěvek v tištěné podobě a aktuální prezentace dostupné v sekci odborné tvorby I.K. on-line

Aktuální program Konference: Program konferencie Vplyv moderných technológií na právo.pdf (801592), další podrobnější informace on-line dostupné na internetu: Právnická fakulta UPJŠ Košice, Slovensko