Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Odpovědnost v pracovním právu

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání  z pohledu praktických aspektů dokazování 2018WebI.K.ZaznamUrazu.doc (139776) - 15.3.2018 Praha prezentace I.K.,celý SBORNÍK Sborník trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování I.pdf (11987699) ,2018RoleZVPracovniUrazDokazovani15.03.2018I.K.DopsatWeb.pdf (386015)Kostadinovova15.03.2018PracovniUrazDokazovaniI.K.Prez.pptx (826985)

 Kostadinovova15.03.2018PracovniUrazDokazovaniI.K..pdf (1340809), příspěvek v písemné podobě rozpracován 15.3.2018 I.K., on-line info: Konference VSFS

Aspekty odpovědnosti v souvislostech trestního práva, Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování.pdf (16096646), VŠFS Konference ročník 2017 dne 3.3. 2017