Výuka ZS 2019-20 - PZ I.K. 

Úvod - dne 30. 09. 2019 - zahájení seminární výuky - základní informace a koncepce výuky JJ126 12.05-15.30 (dva kruhy za sebou) - PZzima2019-20Uvod30.09.2019I.K..pdf (267632)PRAMENY_PSZ_CR_EU_I.K.30.09.2019UVOD.pptx (1533938) , 

Druhý seminář dne 07. 10. 2019 - social welfare state a jeho modely, pojistné systémy sociálního zabezpečení - zdravotní a sociální pojištění a jejich význam - 7.10.2019PrikladKalkulackaMesec.cz.pdf (153990), aktualita Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo tendr na provozování letecké záchranné služby od roku 2021.pdf (149210)

Třetí seminář dne 14. 10. 2019 - organizace a řízení v sociálním zabezpečení, Vzor platební výměr - ozn.výkon rozh. , CSSZ, financování zdravotní péče -  prezentace I.K. ZS2019ZdravotniPojisteniSluzby14.10.2019.pptx (1326381) zdravotní služby, zdravotní pojištění, role VZP a dalších zdravotních pojištˇoven - Svaz zdravotních pojištˇoven ČR , 

Ctvrtý seminář dne 21. 10. 2019 - PZzima2019-20Pokracovani21.10.2019I.K.FinalWebovka.pdf (706643), nemocenské pojištění - prezentace I.K. ZS2019-20NemocenskePojisteni21.10.2019.pptx (897102), kalkulačky MPSV, náhrada mzdy ZV kalkulačka 2019, do 30.6. a od 1.7.2019, články nemocenské I.K. , kalkulačky MPSV dávky nemocenského pojištění 2020, náhrada mzdy zaměstnavatel 2020, přednáška 25.10.2019 pátek, CSSZ nemocenskéformuláře - tiskopisy rozcestník

Pátý seminář dne 28. 10. 2019 (státní svátek) - důchodové pojištění - prezentace I.K. 04.11.2019DuchodoveSystemyCRaEUI.K..pptx (1635040)- kalkualčky MPSV věková  a důchodová

Sestý seminář dne 04. 11. 2019 - PZzima2019-20Pokracovani04.11.2019I.K..pdf (771241), prezentace I.K. , 2019PolZamPodporaNezam11.11.2019I.K.web.pptx (3223062), podpora v nezaměstnanosti a další nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, Uřad práce CR,  EURES-Evropský portál služeb zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti v ČR a v EU - Evidence uchazečů o zaměstnání, poučení

Sedmý seminář dne 11. 11. 2019 - PZzima2019-20Pokracovani11.11.2019I.K..pdf (3165669)- nepojistné systémy sociálního zebezpečení , 2019ZSNepojistneSystemySocialZabStav22.11.2019I.K.web.pptx (1884242),  Průvodce MPSV ČR rozcestník formulářů od 05. 10. 2019

Osmý seminář dne 18. 11. 2019 - státní sociální podpora rodin s dětmi a dávky pěstounské péče, 

Devátý seminář dne 25. 11. 2019 - sociální pomoc a péče - pomoc v hmotné nouzi a sociální služby, 

Desátý seminář dne 02. 12. 2019 - opakování příprava zápočtový test

Jedenáctý seminář dne 09. 12. 2019 - zápočtový test výsledky zápis do indexu od 12-13 a od 14.30 - 15.30, v době od 13.00 do 14.30 téma Koordinace sociálního zab.

Koordinace sociálního zabezpečení v EU- 2019dne22.11.KoordinaceEUweb.pptx (1108736) - 13.12. 2019 - přednáška pátek 13.00-14.30 PC 408, I.K., pravděpodobně možný přesun již na pondělí dne 9.12.2019 do JJ126 13.00-14.30

Dvanáctý seminář dne 16. 12. 2019 -  předtermín v době od 12.00 a od 14.00 pro všechny řádně přihlášené studenty, termíny zkoušek v lednu dne 15.01. 2020 dne 29.01. 2020 a v únoru dne 05.02. 2020 a dne 12.02.2020 od 13h v PC512 pravděpodobně

Podklady na semináře a přednášky aktuálně vkládané, případně využitelné z předchozích let viz níže.

 

Výuka ZS 2018/2019

Přehled přednášek - PZprednaskyKPPFPRZCUvPlzniZS2018-2019.pdf (202318)

Zahájení přednášek - I.K. 5. a 12. 10. 2018 - prezentace jako pracovní podklad pro studenty PRAMENY_PSZ_CR_EU_I.K.05.a12.10.2018UVODweb.pdf (2300187)

Přednáška - I.K. 26. 10. 2018 - prezentace Nemocenské pojištění v ČR/EU ZS2018-19NemocenskePojisteni26.10.2018I.KWeb.pdf (1758153),

Přednáška - I.K. 09. 11. 2018 - prezentace Důchodové pojištění v CR/EU 09.11.2018DuchodoveSystemyCRaEUI.K..pptx (1628843), 09.11.2018DuchodoveSystemyCRaEUI.K..pdf (89841859),

Přednáška - I.K. 23. 11. 2018 - prezentace Zdravotní pojištění v ČR/EU, ZS2018ZdravotniPojisteniSluzby23.11.2018.pptx (1323793)

Přdnáška - I.K. 7. 12. 2018 / 14. 12. 2018 - již nebude - prezentace Nepojistné systémy soc.z. - Státní sociální podpora rodin, Sociální pomoc v hmotné nouzi, Socální služby (příspěvek na péči) - prezentace 2018ZSNepojistneSystemySocialZabStav07.12.2018I.K..pptx (1836397),           pracovní podklad ke dni 26.11.2018 2018ZSNepojistneSystemySocialZabStav26.11.2018I.K..pptx (1065514), dílčí aktualizace podkladů viz přednášky, semináře a samostudium

Zkouškové okruhy 2017/18 ZkouskoveOkruhyPZ2017-18KPPFPRZCUvPlzni.pdf (22722), platí i pro rok 2018/19

Přehled seminářů I.K. Pondělí 12.05-13.45 JJ215, 13.55-15.35 JJ126 

Úvodní seminář dne 01. 10. 2018 - seznámení s koncepcí výuky - PZstav01.10.2018PrednaskyPavlatovaI.K.SeminarWeb.pdf (1187206)DoporucenaLiteratura01.10.2018I.K..pdf (58263)

Seminář dne 08. 10. 2018 - pracovní podklad PZstav08.10.2018SeminarI.K.Web.docx (715558), kalkulačka čisté mzdy on-line: https://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/, KalkulackaCistaMzda2018mesec.cz.pdf (155033), nezaměstnanost září 2018, Nezaměstnanost v září klesla na tři procenta. Bez práce je nejméně lidí za 22 let — ČT24 — Česká televize.pdf (1,1 MB)

Seminář dne 15.10.2018 - pracovní podklad - úvod Dávky nemocenského pojištění: PZstav15.10.2018SeminarI.K.WebNahrat.docx (715830), podklady MPSV MPSV.CZ - Nemocenské pojištění.pdf (178920)

Seminář dne 22. 10. 2018 -  pokr. Nemocenské pojištění 2018 prez.ZS2018-19NemocenskePojisteni22.10.2018I.K..pdf (1569424), odborné články I.K. dlouhodobé ošetřovné-nová dávka výklad DlouhodobeOsetrovne2018Bukovjan.pdf (18884176) , 

Seminář dne 29. 10. 2018 - doplnění Soc.poj. prakticky PlatebniVymerVzorOznameniVykonRozhodnuti2018I.K.web.pdf (3465543), PojistneSocialniZabezpeceni2018-19I.K.Web29.10.2018.docx (14882101),Důchodové pojištění (prez.viz přednáška 9.11.2018), kaluklačky věková a důchodová MPSV ČR on-line: https://www.mpsv.cz/cs/2435 , 

Seminář dne 05. 11. 2018 - Dávky důchodového pojištění - DavkyDuchodovehoPojisteni2018-19I.K.Web5.11.2018.docx (802488)

Seminář dne 12. 11. 2019 - Politika zam. - podpora v nezam. SeminarPZ12.11.2018PodporaNezamI.K..docx (767574), prez.2018PolZamPodporaNezam12.ListopadI.K..pptx (2375541), Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost a role Uřadu práce CR - poučení uchazeče, tiskopisy, Zádost o podporu v nezaměstnanosti - prázdný formulář PodNez170801804.pdf (126924), poučení uchazeče od 1.10.2017-18 PUchZ171001890.pdf (195804), opravné prostředky PodáváníOpravneProstredky2018.pdf (66961)

Seminář dne 19. 11. 2019  - Zdravotní pojištění a služby, SeminarPZ19.11.2018ZdravotniPojisteniI.K.web.docx (869706) , role Všeobecné zdravotní pojišt'ovny / VZP on-line, Svaz zdravotních poj. ČR , Mezistátní úhrady zdravotní péče - Kancelář zdrav.poj. , Minimální mzda a její vliv na právo sociálního zabezpečení Minimální mzda 2019- 13 350 Kč v ČR. Co Slovensko a Německo - Finance.cz.pdf (1149213), ...

Seminář dne 26. 11. 2019 - Nepojistné systémy - SeminarPZ26.11.2018NepojistneSystemyI.K.web.docx (735450) - Sociální tématika portál MPSV ČR - Elektronické formuláře on-line: Státní sociální podpora rodin s dětmi a dávky pěstounské péče - SSP, Sociálně právní ochrana dětí/SPOD, Pomoc v hmotné nouzi - HN, Sociální služby a dávky OZP - SocS

Semináře dne 3. a 10.12. - opakování - 2019ZmenyPlatebPojistneho.pdf (135701) / zápočet - zápis výsledků zápočtového testu 10.12.2018 od 12.15 - 15.00 v učebně JJ 126, dne 18.12.2018 už seminář nebude

Zápis do indexu - středa 19.12. 2018 Zkouška v 10.00, ev. další možnost zápočtového testu v hlavní budově FPR - PC 512, případně dle aktuálního sdělení viz katedra například PC124 - bude-li volná tato učebna

Výuka LS 2013 - Právo sociálního zabezpečení /PZ

PZ - Nepoj. systémy LS 2013 - 2013NepojistneSystemySocialZab.pptx (436,4 kB)

CŽV - 16. 01. 2013 2013SocialniZabezpeceniI.K.16.01.2013Prezentace.pdf (918,3 kB)

Přednášky PZ LS 2013

Seminární výuka PZ LS 2013 - přehled seminářů: 

První dne 07. 03. 20132013SeminarePZPrvniPodkladZCUI.K..doc (85 kB), materiály ČSSZ https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm

Druhý dne 14. 03. 2013, učebna č. 301 od 15.30 a 17.00 je volna - Nemocenské pojištění a jeho dávky v ČR 2013 - podklad pro studenty 2013SeminarePZDruhyPodkladNemocenskeZCUI.K..doc (58 kB), Nemocenské Příklad 1 2013Kalkulacka_nemocenske_2013PrikladPrvni.xls (38 kB)2013Kalkulacka_nahrada_2013PrikladDruhy.xls (38 kB),2013Kalkulacka_osetrovne_2013PříkladTretiDevettDni.xls (39 kB)2013Kalkulacka_osetrovne_2013PříkladTretiSestnactDni.xls (39 kB)2013Kalkulacka_PPM_2013CtvrtyPriklad196dni.xls (31,5 kB)2013Kalkulacka_PPM_2013CtvrtyPriklad259dni.xls (39 kB)   aktuální kalkulačky v excellu pro rok 2013 a pravidelně každoročně nové https://www.mpsv.cz/cs/7, náhrada mzdy ZV https://www.mpsv.cz/cs/13626, dávky nemocenského poj. OSSZ https://www.mpsv.cz/cs/13622

 

Třetí seminář dne 04.04.2013- Důchodové pojištění a jeho dávky v ČR 2013 - podklad pro studenty 2013SeminarePZTretiPodkladDuchodyZCUI.K.04.04..doc (63 kB), příručka budoucího důchodce 2013 PBD2013_web.pdf (326,7 kB), malá důchodová reforma 2011 CSSZ_letak_MDR_2011.pdf (597,5 kB), velká důchodová reforma 2013 - zavedení doplňkového spoření a transformace penzijního připojištění se státním příspěvkem, aktualitka 2013 2013DanovaSlevaPracujiciDuchodciRiskuji.doc (69,5 kB), Srovnání důchodů u nás a v zahraničí 2013SrovnaniZaopatreniStariZahraniciDuchVekEU.doc (128,5 kB), Soudní dvůr EU Rozsudek Tadao Maruko - pozůstalostní důchod pro registrovaného partnera 2013RegPartnerPozDuchodESDTadaoMaruko.doc (119,5 kB), zákaz diskriminace v právu sociálního zabezpečení - odborný článek I.K. www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/dobre-mravy-v-pracovnepravnich-vztazich/

 

Čtvrtý seminář dne 18.04.2013 - 2013SeminarePZCtvrtyPodkladPodpNezamStatniSocPodpRodinZCUI.K.18.04..doc (73,5 kB)

Tiskopisy na webu: https://portal.mpsv.cz/

Podpora v nezaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění, poučení uchazeče 2013PouceniUchazecZamestnani.pdf (74,3 kB)

Státní sociální podpora rodin s dětmi a dávky pěstounské péče 2013 - podklad pro studenty, SSP z. č. 117/1995 Sb., sociálně právní ochrana dětí z. č. 359/1999 Sb.

Pátý seminář dne 02.05.2013 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi, sociální péče - služby a dávky pro osoby zdravotně postižené, smlouva os.asistence vzor 2013vzor_smlouva_osobni_asistence.pdf (129,8 kB)

Šestý seminář dne 16. 05. 2013 - Závěrečné opakování, zápočtový test

 

Výuka LS 2012 - Právo sociálního zabezpečení / PZ

Přednášky - 24. 02. 2012 LidskaPravaPramenySocZabLS2012.pptx (173,9 kB), přílohové dokumenty - LZPS ListinaZPSZneni2010.doc (67,5 kB),  Všeobecná deklarace lidských práv-1948 OSN- LidskaPravaVsDeklOSN.doc (62 kB), Pakt HSKP 120/1976 Sb.LidskaPravaPaktHSKcl9a13120-1976Sb..doc (848,5 kB), celé sb23-76.pdf (1,7 MB) , Úmluva MOP č. 102 LidskaPravaMinStandardySocZabUmlMOPc102-1952.doc (285,5 kB) , Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 1950 CZE_CONV.pdf (280,4 kB), Evropská sociální charta - sdělení MZV č. 14 a 15/2000 Sb.sb007-00m.pdf (1,8 MB) , Nařízení EP a Rady ke koordinaci sociálního zabezpečení 883_2004.pdf (384,8 kB), 987_2009.pdf (425,3 kB)

Přednáška 27. 04. 2012 - Nepojistné systémy - Státní sociální podpora, z. č. 117/1995 Sb., v platném znění, prezentace 2012DubenStSocPodporappt.ppt (1,9 MB), Životní a existenční minimum, z. č. 110/2011 Sb. ve znění n.v. č. 409/2011 Sb. o zvýšení částek pro rok 2012 - 2012ZivontiExistencniMinimum.doc (55 kB), Příspěvek na bydlení bude sloučen s doplatkem na bydlení 2012PrispevekNaBydleniDoplatekSlouci.doc (48,5 kB), karta sociálních systémů - červen 2012 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže UOHSSchvalilSocialniKartu.doc (30,5 kB)UOHS_S451_2011_Rozhodnuti_ve_veci.pdf (122 kB)

 

Přednáška 04. 05. 2012 - Nepojistné systémy - Pomoc v hmotné nouzi, z. č. 111/2006 Sb., Sociální služby, z. č. 108/2006 Sb., Osoby se zdravotním postižením/OZP, prezentace 2012KvetenSocPeceCRaEU.ppt (802 kB) , vzor smlouvy o poskytnutí osobní asistence vzor_smlouva_osobni_asistence.pdf (129,8 kB)

Semináře čtvrtek sudé týdny

- 2. kruh 15.45 -17.25 PD 305

4. studijní kruh 17.25 -19.15 PD 301

Seminář č. 1 - zahájení dne 08. 03. 2012 - harmonogram a podklady a odkazy na zdroje informací: Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - 2012LSSeminarePZ.doc (619 kB)ProhlPobytVzahrDlouhodobyZdrPoj.pdf (297,9 kB), Význam Evropského soudního dvora - případ Elčinov C173RozsudekESDElcinov.pdf (253,8 kB)

Seminář č. 2 - 22. 03. 2012  - dávky nemocenského pojištění 2012LSSeminarDruhyPZNemocenske.doc (428,5 kB), PlatebniVymer.jpg (144,6 kB)OznameniVykonRozh.jpg (144,7 kB), tiskopisy České správy sociálního zabepečení, resp. pro hlášení příslušné okresní správě sociálního zabepečení dostupné na webu https://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm, kalkulačky pro výpočet výše dávek na webu MPSV ČR https://www.mpsv.cz/cs/11580, náhrady mzdy od zaměstnavatele při nemoci zaměstnance článek NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_KostadinovovaPubl.doc (85,5 kB) + kalkulačka https://www.mpsv.cz/cs/11584

Seminář č. 3 - 19. 04. 2012 - důchodové pojištění a druhy důchodů - podklady na seminář 2012LSSeminarTretiPZDuchody.doc (416 kB), věková kalkulačka a důchodová kalkulačka https://www.mpsv.cz/cs/2435, tiskopisy další https://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm, tzv. malá důchodová reforma, novela zákona o důch.poj.(155/1995Sb.) č. 220/2011 Sb. účinnost k 30. 09. 2011sb0078-2011-220-2011.pdf (380,6 kB) v návaznosti na Nález Ústavního sodu ČR NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (2,9 MB)

Seminář č. 4 - 03. 05. 2012 - státní sociální podpora a sociální pomoc a péče - 2012LSSeminarCtvrtyPZNepojSystemy.doc (419 kB), další podklady zejména smlouva o osobní asistenci viz přednášky výše, tiskopisy na webu https://portal.mpsv.cz/soc

Seminář č. 5 - 17. 05. 2012 - Zápočtový test -  ÚZ 2012 k zápočtovému testu Sociální pojištění č. 880, Sociální zabezpečení č. 879, Zdravotní pojištění č. 863, Zdravotní služby č. 864, Zákoník práce č. 866, přehled zápočtů udělených studentům, kteří splnili všechny podmínky k jeho udělení ke dni 17. 05. 2012 Zapocet17.05.2012PZI.K..pdf (513,8 kB)

 

 

Zkouškové termíny z Práva sociálního zabezpečení v LS 2012 - I. Kostadinovová 

18. 05. 2012 - pátek v 11.00 - budu zapisovat rovněž výsledky zápočtového testu studentů, kteří splnili všechny podmínky k udělení zápočt

Studenti, kteří zatím nesplnili všechny podmínky k udělení zápočtu, mi mohou zaslat seminární práci mailem na ilda@seznam.cz a v tištěné podobě si ji přinést na zkoušku, jestli půjdou ke mně. 

Zkouškové termíny jsou řádně vypsány v informačním systému FPR ZČU v Plzni, kde je možné se přihlásit:

První termín - předtermín pro studenty mých seminárních kruhů dne 18. 05. 2012 - pátek sudý týden v 11.30 h, vyzkoušeno 7 lidí

Druhý termín dne 22. 05. 2012 úterý lichý týden - v 16.00 h, vyzkoušeno 12 lidí, udělen 1 zápočet
Třetí termín - dne 31. 05. 2012 čtvrtek sudý týden - v 11.30 h
Čtvrtý termín - dne 07. 06. 2012 čtvrtek lichý týden - v 11.30 h
Pátý termín - dne 14.06.2012 čtvrtek sudý týden - v 11.30 h

 

 

 

 

 

Výuka v LS 2011

Konzultační hodiny před semináři místnost katedra správního práva nebo oddělení pracovního práva

 

Harmonogram seminářů - I. Kostadinovová

PD 205 sudé týdny 10-11 hodina 15.45-17.25

PD 208 liché a sudé týdny 13. a 14. vyučovací hodina 17.35-19.15,

Zahájení seminářů dne 24. 02. 2011 (sudý týden) a dne 03. 03. 2011 (lichý týden) - podklady

První seminář SeminarePZ,LS2011,I.Kostadinovova.doc (80,5 kB),

doplňující materiály ke studiu práva sociálního zabezpečení v mezinárodním kontextu OSNVšeobecná deklarace lidských práv.doc (61,5 kB), Evropská úmluva na ochranu lidských práv CZE_CONV.pdf (280,4 kB) , databáze HUDOC EvropskySoudProLidskaPravaLS2011.doc (58 kB)

Druhý seminář - Nemocenské pojištění -  Seminar2AktualizovanoPZ,LS2011,I.Kostadinovova.doc (82 kB)změnový zákon 347/2010 Sb. sb0127-2010-347-2010.pdf (132,7 kB)a stanovisko ÚS k němu Dne14.03.2011NalezUS.doc (31 kB), přílohy - vzor platební výměr OSSZ PlatebniVymer.jpg (144,6 kB),  oznámení OSSZ o zahájení výkonu rozhodnutí OznameniVykonRozh.jpg (144,7 kB), kalkulačky pro výpočet dávek nemocenského pojištění Kopie - kalkulacka_nemocenske_2011.xls (31 kB), náhrada mzdy od zaměstnavatele - článek I.K. NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_KostadinovovaPubl.doc (85,5 kB) , rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k souběhu funkcí jednatele a ředitele - účast na nemocenském pojištění 0119_3Ads_100_20101210095222_prevedeno.pdf (143,5 kB)StanoviskoMPSVSoubenFciJedntatelReditel.doc (29,5 kB) ,  koordinační nařízení  883_2004.pdf (384,8 kB), 987_2009.pdf (425,3 kB), sociální reforma 2011

Třetí seminář - Důchodové pojištění Seminar3PZAkt31.03.,LS2011,I.Kostadinovova.doc (219,5 kB) - výpočtový základ výše důchodů  - Nález ÚS  NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (2,9 MB)

Čtvrtý seminář - Pojistné na sociální zabezpečení . Zdravotní pojištění. Seminar4PZ.,LS2011,I.Kostadinovova.doc (154 kB)ProhlPobytVzahrDlouhodobyZdrPoj.pdf (297,9 kB) , další formuláře na semináři, Publikace MPSV Pojistné na sociální zab., nemocenské a důchodové pojištění 2011 SZ2011_web.pdf (1,3 MB)

Pátý seminář - Státní sociální podpora, sociální pomoc a péče Seminar5PZ,LS2011,I.Kostadinovova.doc (73 kB) . Související informace a frormuláře https://portal.mpsv.cz/soc

Šestý seminář - Závěrečný zápočtový test  - výsledky zápočtového testu 19. 05. 2011 15.45 PD 205

 

 

 

 

 

 

 

Výuka v LS 2010

Konzultační hodiny před seminářem 14.30 - 15. 30 místnost č. 325 katedra správního práva

 

Právo sociálního zabezpečení - seminární výuka sudý čtvrtek počínaje 11. 3. 2010

VS 1. a 2. kruh, 15.45-17.25  PD 304

Právo 2. kruh, 17.35-19.15 PD 208

 

Přehled výuky v seminářích PZ - PrehledSeminaruPZLS2010I.K..doc (40,5 kB)

Podklady na první seminář 11. 3. 2010 - Příklady a úkoly PrvniSeminarPZLS2010I.K..doc (54 kB), prezentace Pojistne soc. zab. PojistneSocialniZabZCUBrezen2010.ppt (161 kB)vzory tiskopisů ČSSZ PrehledPrijmyVydaje_OSVC2009.pdf (160,7 kB), Pokyny k vyplnění přehledu PokynyPrehledPrijmyVydaje.pdf (95,8 kB)

 Podklady na druhý seminář 25. 3. 2010

Důchodové pojištění -  SeminarDuchPojPZLS2010I.K..doc (81,5 kB), ELDP_2008_vzor.pdf (1,5 MB)

Přílohy k důchodovému pojištění: vypocetduchodu.pdf (65,7 kB), StarobniDuchodKoeficienty_CSSZ_2010.DOC (66 kB), ID - dopoctena doba - tabulka.doc (31 kB), DuchodovyVekEULS2010.doc (123 kB), DobaUrcitaDuchodci17.12.2009.odt (45,8 kB), ZmenyDuchPoj1.7.2009,1.1.2010SemPlzen.doc (171,5 kB)

Zdravotní pojištění -  SeminarZdravPojPZLS2010I.K..doc (71,5 kB),

Přílohy k zdravotnímu poj.: Formuláře VZP ProhlPobytZahr.pdf (297,9 kB),VraceniPreplatkuZdravPojVZP.pdf (158,7 kB),VraceniPreplPotvrzZV.pdf (148,3 kB),OznameniPojistenceVZP.pdf (397,3 kB), PrihlaskaZvVZP.pdf (746,1 kB), PrehledPrijmyVydajeVZP.pdf (115,3 kB), SnizeniZalohOsvcVZP.pdf (385,4 kB), PrehledOplatbePojVZP.pdf (121,7 kB), EvListZdravPojVZP.pdf (304,6 kB)

Podklady na třetí seminář 08. 4. 2010

Nemocenské pojištění - SeminarNemPojPZLS2010I.K..doc (56 kB), ZmenyNemocenske2010.doc (14,9 kB), NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_Kostadinovova.doc (85,5 kB)

Přílohy nemocenské pojištění: Oznameni o nastupu ZN do ZamNemPojOznameniNastupDoZam.pdf (138,2 kB), Prihl Zahr ZNprihlaskakdobrovolneucastinanemocenskempojistenizahranicnihozamestnance.pdf (43,6 kB), Prihl OSVČNemPojPrihlaskaOSVC.pdf (143,5 kB), Hlašení oš. lekařeHlaseniOsLekare.pdf (280,1 kB), Záznam o úrazuZaznamUraz.pdf (311,3 kB), Priloha zadost o davkyPrilohaZadostNemOsetrovne.pdf (323,6 kB) , Zpetne uznani prac. nesch.zadostoudelenisouhlasukezpetnemuuznanidpn.doc (36 kB), Vyplata nemocenske po uplynuti podpurci dobyzadostovyplatunemocenskehopouplynutipd.doc (25 kB), Změna pobytu v době pracovni neschopnostizadost_o_udeleni_souhlasu_ke_zmene_pobytuNem.doc (31 kB), Nárok otce PPMPotvrzeniPPMOtec.doc (24,5 kB), Potvrzeni VPTMPotvrzVyrPrispTehMat.dot (48 kB)

 

Podklady na čtvrtý seminář 22. 4. 2010

15.45 - podklady ke zdravotnímu pojištění, viz výše

17.35 - podklady k důchodovému pojištění, viz výše

Podklady na pátý seminář 06. 5. 2010

 

Státní sociální podpora, sociální pomoc a péče - SeminarStSocPodporaPZLS2010I.K..doc (63,5 kB)

- prezentace k oběma tématům a formuláře jsou v sekci Výuka na Vysoké škole ekonomické v Praze, LS 2010

Šestřý seminář 20. 5. 2010 - opakování, zápočtový test - výsledek zápočtového testu Zapocet20.05.2010I.KUvod.jpg(175,5 kB), Zapocet20.05.2010I.K.Pokr.jpg (136,7 kB)

 

 

Výuka v ZS 2009-10

Kozultační hodiny v ZS 2009-10 každou středu od 9.00 - 10.00 hodin - na na katedře pracovního práva v místnosti č. 321 po zahájení výuky seminářů, tedy od 07. 10. 2009

 

Studenti s individuálním studijním plánem!

Neúčast na seminářích nahrazují zpracováním seminární práce v rozsahu 7-8 stran. Věnujte se příkladům, které se probírají v seminářích a rozeberte je z pohledu dikce zákonů, literatury a judikatury, kterou byste k tématice našli. Seminární práci mi pak v závěru semestru předložte k posouzení vytisknutou mi ji můžete nechat na sekretariátu u naší sekretářky paní Tiché.

 

Právo sociálního zabezpečení/PZ - výuka probíhá pouze v LS akademického roku

 

Zkouškový termín z Práva sociálního zabezpečení / PZ
- mimořádné zkouškové termíny v listopadu 2009, pouze pro studenty, kteří se řádně přihlásí přes systém Orion

- 03. 11. 2009 - 8.00, katedra pracovního práva FPR ZČU v Plzni

- 10. 11. 2009 - 8. 00, -"-

- 24. 11. 2009 - 8. 00, -"-

 

LS 2009 - KPP/PZ

Přednášky - pátek 13.00 - 14. 40 HJ 100

17. 04. 2009  - Státní sociální podpora StSocPodpFPRLS2009ppt-1.ppt (484,5 kB)

24. 04. 2009  - Sociální pomoc a sociální péče SocPeceFPRLS2009.ppt (295 kB)

22. 05. 2009 Naturální dávky v nemoci, zdravotní pojištění v rámci EU ZdravotnictviEUPlzenLS09.ppt (211,5 kB)MapaClenskychStatu.doc (74 kB)

 

10. 06. 2009 - 8.00 - 12.00 Celoživotní vzdělávání:

Základní přehled o právní úpravě sociálního zabezpečení v ČR a jeho koordinaci v rámci členských států Evropské unie

 

SocZabEUFPRZCU10.06.2009.ppt (280 kB)

 

Seminární výuka - liché čtvrtky 17.35 - 19.15 PD 103

    - první seminář 12. 03. 2009 - úvodní seminář - SocZabSemPrehledLS2009.doc (102,5 kB)

    - druhý seminář 26. 03. 2009 - druhý seminář - SocZabSem2PZLS2009.ppt (113,5 kB)

    - třetí seminář 09. 04. 2009 - třetí seminář - z důvodu Velikonočních prázdnin se výuka neuskuteční

    - čtvrtý seminář 23. 04. 2009 - čtvrtý seminář - Sem3PZFPRLS2009.doc (84 kB)

    - pátý seminář 07. 05. 2009 - pátý seminář - VyhodyOZFPRPlzenLS2009.doc (64,5 kB), skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB)

    - šestý seminář 21. 05. 2009

 

Konzultační hodiny po dohodě prostřednictvím emailu v červnu 2009 každé pondělí v době od 11.00 do 13.00 hodin katedra pracovního práva FPR ZČU v Plzni, místnost č. 321.

 

Studenti s individuálním studijním plánem!

Neúčast na seminářích nahrazují zpracováním seminární práce v rozsahu 7-8 stran. Věnujte se příkladům, které se probírají v seminářích a rozeberte je z pohledu dikce zákonů, literatury a judikatury, kterou byste k tématice našli. Seminární práci mi pak v závěru semestru předložte k posouzení vytisknutou mi ji můžete nechat na sekretariátu u naší sekretářky paní Tiché.