Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Reference

Reference 1

Reference 1
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ZČU v Plzni https://www.zcu.cz/fpr/kpp

—————

Reference 2

Reference 2
Mgr. Michal Dittrich, advokát,  https://www.akdittrich.cz/

—————