Reference

Reference 1

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ZČU v Plzni https://www.zcu.cz/fpr/kpp

Reference 2

Mgr. Michal Dittrich, advokát,  https://www.akdittrich.cz/