Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Sociální a zdravotní politika a správa/SZPS , 

Aktuálně v LS 2022 - zkouškové otázky : 2022OtazkySocialniZdravotniPolitika.pdf (113865)2022OtazkySocialniZdravotniPolitika.docx (13820), celý komplex SSZK 2022AktualizaceI.K.OtazkyBZSBak.rok2015-16.pdf (152735)2022AktualizaceI.K.OtazkyBZSBak.rok2015-16.docx (17042)

Zápočtový test dne 09. 05. 2022 od 11.00 hodin v místnosti buď dle výuky nebo upřesníme z důvodu kapacity možná PC408, cca do 12.30 a následně individuální dohoda, test alternativně on-line LS2022SocZdrPolTESTweb.pdf (199044), word k vlastnímu vyplnění LS2022SocZdrPolTESTweb.docx (24873): vyplnit a odeslat pdf na můj mail: ilda@seznam.cz + avízo na mobil +420/ 777 57 40 16, děkuji za pochopení I.K.

LS 2022 - přes stream zatím pravděpodobně od 21.2.2022 - I.K. Připojit se: https://meet.google.com/…yfm , odkaz přes kalendář https://meet.google.com/qun-zfny-ewc?authuser=0 

 

LS 2022 - úvodní podklad - pracovní k dispozici k samodoplňování pro studenty SocialniPolitika21.02.2022prednaskaI.K..pptx (1532862) - děkuji za pochopení. I.K. 

Od 7.března 2022 kontaktní výuka - pozornost bude dále zaměřena na téma chudoby a nástroje na ni reagující v rámci sociální politiky, k vlastnímu v využití a aktualizaci -  2022VyukaDne7.3.ChudobaSocPomocePeceI.K..pptx (1017813). Podklady budu průběžně doplňovat či aktualizovat v návaznosti na průběh výuky.

Výuka dne 14. března 2022 - Nezaměstnanost jako sociální problém, v návaznosti na poslední prezentaci aktuální data viz web mpsv.cz Úřad práce ČR, měsíční statistiky za leden a únor, stat-2022-01.zip (361964), stat-2022-02.zip (362403).

Výuka od 21. března 2022 - Rodinná a bytová politika - 21.3.2022SZPSPrezentaceRamcoveI.K..pptx (826802) úvahy a další souvislosti - BytyCR.pdf (270179)BytyCRpoptavkaNajem.docx (102919)

Výuka od 28. března 2022 - pokračování v rodinné politice - mezinárodněprávní ochrana dětí, pěstounská péče. A další ujednání. I.K.

Výuka od 4. dubna 2022  - pokračování sociální tématiky Sociální péče - 2022Vvzor_smlouva_osobni_asistence.pdf (129873)

Výuka od 11. dubna 2022 - možná se trochu zdržím a přijdu v 10.30, děkuji za pochopení. Budeme pokračovat od nepojistných systémů a plynule přejdeme k pojistným systémům práva sociálního zabezpečení v ČR, podklad příručky ČSSZ - PriruckaNastavajiciRodice2021.pdf (703555)PriruckaDuchodci2021.pdf (798079)

Poslední tématika před zápočty dne 02.05.2022 - Zdravotní politika a zdravotní péče - zdravotní pojištění v ČR - pro případné využití lze doporučit též můj článek dostupný on-line v sekci odborná tvorba I.K.

 
 

Postupně budu ještě aktualizavat a doplňovat. Děkuji za pochopení. I.K. 

LS 2021 - přes stream pravděpodobně meet.google.com/bpw-pbsq-yfm

Zahájení dne 22.02.2021SZPSPokynyI.K.WebGoogleI.K.final.pdf (287718) , word na pozn.22.02.2021SZPSPokynyI.K.WebGoogleI.K.final.docx (1439303), prez. 2021dne22.2.SZPUvodPolitikaModelySocialStatI.K.web.pptx (1376237) , 

Vážení a milí studenti, dovolte mi navázat na předběžně avizovanou informaci a sdělit všem tímto definitivně, že dne 01. 03. 2021 se výuka ve formě videochatu neuskuteční, sejdeme se opět dne 08.03.2021 a budeme se věnovat prohloubení znalostí v návaznosti na úvodní prezentaci a připravím další podklady v návaznosti na naši společnou diskusi. S pozdravem a přáním především dostatku zdraví a pozitivní nejen studijní nálady. I.K. 

Podklad výuka dne 8. 3. 2021 - prezentace navazující 8.3.2021SZPSPrezentaceI.K..pptx (748903) + zadání na seminář 8.3.2021SZPSPodkladI.K.WebI.K.FINAL.pdf (157148), též word pro vlastní vypracování 8.3.2021SZPSPodkladI.K.WebI.K.FINAL.docx (1429739) + aktuality a legislativa viz aktuality v pravé části webu. 

Podklad výuka dne 15.3.2021 - prezentace úvodní modely soc.státu + aktuální doplnění 15.3.2021SZPSPrezentaceI.K..pptx (0). + aktuality a upřesníme si zpracování úkolů harmonogram atd. , 

Podklad výuka dne 22.03.2021 - prezentace rozšíření návaznost na předchozí pol.zam. a ochrana zdraví 22.3.2021SZPSPrezentaceI.K..pptx (777173), + rozšiřující texty v sekci odborná činnost Microsoft Word - 10.04.2017ReformaZdravotnictviCRI.K..docx (webnode.cz) a další ....

Podklad výuka dne 29.03.2021 - prezentace rozšíření návaznost na ochranu zdraví v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání též Covid19 29.3.2021SZPSPrezentaceI.K..pptx (798397), + dále statistiky a aktuality viz pravá část webu, děkuji. I.K. 

Podklad výuka dne 12. 04. 2021 - prezentace rodinná politika12.4.2021SZPSPrezentaceI.K..pptx (827032), + semináře 12.4.2021SZPSPodkladSeminareDruhaCastI.K..pdf (165458) , word pro vlastní zpracování 12.4.2021SZPSPodkladSeminareDruhaCastI.K..docx (1430836) , 

Prezentace výuka od 19. 04. 2021 - 19.4.2021PrezentaceSZPSI.K..pptx (852708), dále pravděpodobně jako obvykle doplním nějaké aktuality a příručky a statistiky , 

Výuka dne 17. 05. 2021 - organizačně technické projednání zakončení semestru. Prostor pro dotazy atd. Vážení a milí studneti, děkuji srdečně ještě jednou za odpovědný, trpělivý a samostatný přístup ke studiu v LS 2021 a těště se všichni na pozitivní výsledky opírající se o řádně zpracované a odevzdané podklady. Počítám že nejpozději příští týden budou zápočty vyřešeny, děkuji za pochopení. S pozdravem a přáním všeho dobrého I.K.

 

LS 2020 - zahájení výuky dne 24. 02. 2020 v PC 520, 10.15-11.55přednáška a 12.05-13.45 seminář - harmonogram 2020SZPSprednaskyKVSFPRZCUvPlzniLS2020I.K.LogoWeb.pdf (215230) , 

Podklady na výuku - prezentace úvodní 2020dne24.2.SZPUvodPolitikaModelySocialStatI.K.web.pptx (1376126)

Chudoba jako sociální problém - sociální pomoc v hmotné nouzi, politika zaměstnanosti včetně podpory v nezaměstnanosti v CR a EU 2020VyukaDne9.3.ChudobaSocPomocePeceI.K..pptx (1017781) , 

Výuka od 16. 03. 2020 - fyzicky přednášky neprobíhají, studenti mohou v souladu s harmonogramem prohlubovat své znalosti samostudiem doporučené literatury, bude-li výuka obnovena, dokončíme výklad, jinak lze k získání alternativy k ukončení předmětu zpracovat seminární práci v souladu se zájmem každého ze studentů o zvolenou podsoučást sociální a zdravotní politiky

Výuka v LS 2020 již v klasické podobě s největší pravděpodobností obnovena nebude, a proto stanovuji v návaznosti na pokyn děkana č. 12D/2020 ze dne 21.dubna 2020/DFPR-42/2020 jako povinnost k získání zápočtu pro všechny studenty alternativu vypracování seminární práce v rozsahu 7-8 stran textu Times New Roman 12 a prosím o zaslání na můj E-mail: ilda@seznam.cz a sms nebo WhatsApp zprávu na mobil 777 57 40 16, termín pro odevzdávání v průběhu května nejpozději do konce června 2020 

Návrh témat seminárních prací - plyne z okruhu obsahu kurzu v návaznosti na atkuální dění dle zájmu studenta si lze volit téma zcela individuální - namátkově například:  

Sociální politika - podpora trhu práce - zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných/OSVC, aktuální výše životního minima od 1.4.2020, ošetřovné a náhrada mzdy při karanténě

Zdravotní politika - role Světové zdravotnické organizace/WHO ............

Vřele všem studentům srdečně děkuji za odpovědný přístup a přeji především dostatek zdraví. I.K.

 

LS 2019 - zahájení výuky dne 25. 02. 2019 v PC 520 10.15-11.55 přednáška, 12.05-13-45 seminář - úvodní sylabus2019SZPSprednaskyKVSFPRZCUvPlzniLS2019I.K.WebFinal.pdf (209843), podklady další viz níže nebo aktuálně vkládané, doch. LS2019 2019KompletDochazskaSZPSI.K.web.pdf (1247972)2019Seznam studentu SZPRseminarI.K..pdf (67802)2019Seznam studentu SZPSseminarI.K..pdf (43517)

Březen 2019 Workshop Plzen-Pasov věnovaných překonávání právních překážek v česko-bavorském právním prostředí - pozvánka a bezplatná registrace on-line , 

Výuka 04. 03. 2019 - Pojetí sociální politiky v současném světě - vývoj modelů sociálního státu LS2019SZPUvodPolitikaModelySocialStatI.K.web.pptx (1375761), nástroje, opatření, aktuální problém EU - vystoupení VB, aktualita TZ MPSV TZ_-_Podle_statistik_jsou_na_tom_ceske_domacnosti_dobre._Desetinu_obyvatel_ale_ohrozuje_chudoba.pdf (205677) , 

Výuka 11. 03. 2019 - Chudoba jako sociální problém. Podpora trhu práce a politika zam.,  Východiska revize nepojistných dávek Zpráva MPSV z 14.2.2019 , návrh opatření boje proti obchodníkům s chudobou , 

Výuka 25. 03. 2019 - Pojetí chudoby v systému pomoci v hmotné nouzi v CR a ve světe (viz též podklady LS 2017/2018), MimimalniMzdaChudoba2019vCRaEUwebI.K..pdf (362931), Nepojistné systémy sociálního zabezpečení v CR 2019ZSNepojistneSystemySocialZabStav25.03.2019I.K.web.pptx (1866978) , 

Výuka 08.04.2019 - Důchodová politika v CR, prezentace I.K.08.04.2019DuchodoveSystemyCRaEUI.K..pptx (1634533), aktuality...., 

Výuka pokračuje v LS2019 - další podklady Zdravotní politika - Nemocenské pojištění a Všeobecné zdravotní pojištění - viz též předmět PSZ ZS2018/19, aktality.......

Výuka dne 29.04.2019 - Reforma zdravotnictví, zdravotní pojištění - podklady I.K.

Výuka dne 06.05.2019 - Zdravotní služby, shrnutí a opakování, dotazy k zápočtu

Zápočtový test - předposlední výuka dne 13.5.2019 a poslední dne 20.05.2019

Výsledky zápočtového testu - zápisy do indexu, zhodnocení a závěr kurzu, zápočtový test druhá možnost 20.05.2019

Sociální blok - státní závěrečná zkouška III.VS LS2018StatniZkouskaSocialniBlokVSIII.rocnikVSFPRZCUPlzen.pdf (87766)

zk.ot.OtazkyBZSBak.rok2015-16.doc (57344), ..

LS 2018 - zahájení 19. 02. 2018 JJ 331 přednáška 10.15-11.55 seminář 12.15-13.45 Docházkový arch SZP LS2018DochazkovyListSZP.pdf (2177124), 2018Prvni19.02.2018SZPFPRZCUvPlzniI.K..pdf (1385856), aktuálně TZ_-_jednani_ministryne_se_zastupci_kraju.pdf (276190) , 

Obsah: Sociální politika - cíl - modely sociálního státu - prezentace I.K. LS2018SZPUvodPolitikaModelySocialStat.pdf (1447220)

Statistické publikace a vybrané statistické údaje MPSV - 2018WebI.K.UkazateleMPSVCR.pdf (4780460) , 

Sociální politika v ČR - dle charakteru sociálních událostí - ochrana dat GDPR

Chudoba a ochrana před sociálním vyloučením2018webTreti05.03.2018SZPFPRZCUvPlzniI.K..docx (1351574)2018web03.04.2017ChudobaMereniSvetEUpomocHNvCRpdf.pdf (1602561) Integrovaný portál MPSV CR. Tiskopisy CR. Obecné informace, kalkulačka HN. Příklad 2018: Příspěvky na obědy . Příspěvek na péči a dávky pro OZP - posudková péče - 2018LPSaJejiBudouciVyvojDiskuseCSSZ.pdf (399295)

Rodinná sociální politika - podklady I.K. - podpora rodin a bydlení/SSP a ochrana dětí/ UMPODSociální kalkulačka. Tiskopisy dávek pro rodiny s dětmi a dávek pěstounské péče. Příklad 2018: 2018OchranaZdraviVsechOsobDetiPriklad.pdf (541465)

Politika zaměstnanosti a ochrana před nezaměstnaností. UP CR. Nezaměstnanost jako sociální problém -  další podklady I.K. 2018dne19.3.2018NezamestnanostUnorCR.pdf (1653937), aktuálně Podpora v nezam. CR 2018statistiky UP CR a EUROSTAT 2018LedenEurostat9..xlsx (11956), databáze EU . Postavení OZP vs. status OZZ - 2017_letákozz.pdf (228592)

Zdravotní politika a ochrana zdraví. Výuka dne 26.03.2018 podklady I.K., následující týden Velikonoce a dne 9.4.2018 výuka nebude (náhrada dle dohody se studenty).

Nemocenské pojištění. CSSZ informační materiály. Kalkulačky nemocenské pojištění na webu MPSV, letáky CSSZ - 2018LetakCSSZOtcovskaPoporodniPece.pdf (81876), Podklady 22.4.2018 výklad I.K. nemocenské a náhrada mzdy od zaměstnavatele

Důchodová politika a důch. pojištění. CSSZ Příručka budoucího důchodce 2018. 2018LetakCSSZInvalidniDuchod.pdf (270433). Výuka dne 16. 04. 2018 - důchodové kalkulačky MPSV. Podklady výklad I.K.

LS 2017 - úvod první 27. 02. 2017 - JJ 126 přednáška 10.15-11.55, JJ 331 seminář 12.15-13.45 JJ 331/Jungmanova 1, Plzen, Docházkový list 2017LSDochazkaSZPSPlzenFPRZCU.pdf (1626752), 2017Prvni27.2.2017SZPSFPRZCUvPlzniI.K..doc (233472),Pojem sociální politika a vztah k právu sociálního zabezpečení, pojem sociální událost 2017SocialniPolitikaSocZabUvod.pptx (1284175), příklad rodinná politika Ministryne_Marksova_predstavila_tri_nova_prorodinna_opatreni_na_kterych_se_shodla_koalice.pdf (181724)

Druhá 06. 03. 2017 Role státu v sociální politice - sociální stát a jeho modely, sociální politika v Evropské unii a v České republice - nástroje - Tisková zpráva MPSV CR Nástroje_MPSV_v_roce_2017.pdf (233591), LS2017PSZModelySocialStat.pptx (147222) prezentace I.K., příklad Finsko jako první na světě vyzkouší zaručený příjem pro nezaměstnané – Novinky.cz.pdf (185659)

Třetí 13. 03. 2017 Pojistné systémy práva soc. zab.Statisticka_roc._z_oblasti_prace_a_SZ_2015.pdf (13649384), Politika zaměstnanosti - prezentace I.K. 2017PolZamPodporaNezam13.3.2017.pptx (2223471), statistiky UP CR - UPCR1. Zpra0117StatistikyNezamestnanost.pdf (113329)NezamestnanostEU9. Eurostat2017.xlsx (11173)Lidí bez práce je nejméně za devět let. „Minimální mzdu musíme zvednout ještě o 500 korun,- plánuje ministryně - Seznam Zprávy.pdf (304740)Nejsou lidi. Použitelná je zhruba čtvrtina nezaměstnaných, říká ministryně - Seznam Zprávy.pdf (488611)

Čtvrtá 20. 03. 2017 Zdravotní pojištění (text I.K.)a dávky nemocenského pojištění LS2017NemocenskePojisteni20.3.2017.pptx (830194), příručka CSSZ 2017webP_NEM_2014.pdf (373515), Aktuální kalkulačky pro výpočet dávek nemocenského pojištění OSSZ a náhrady mzdy od ZV, Analýza vývoje nem.poj. 2015 Analyza_nemocenskeho_pojisteni_2015.pdf (2640301), Sociální a zdravotní pojištění kalkulačka výpočtu mezd ZN, Právo na přiměřené hmotné zab. při nezpůs. k práci - články I.K. karenční doba

Pátá 27. 03. 2017 Důchodové pojištění - důch.věk prez.+čl.I.K., příručka CSSZ starobní důchod 2017webPBD_2017_web.pdf (631853), věková a důchodová kalkulačka starobního důchodu MPSV ,invalidní důchod217web2015_letak_ID_2015.pdf (260621), info CSSZ invalidita 2017CSSZInvalidita.pdf (277657), důchodový věk EUTabulkaDuchodovyVekEUpdf.pdf (515443), Důchody NěmeckoCZDEprirucka.pdf (309637)

Sestá 03. 04. 2017 Nepojistné systémy práva soc. zab., prezentace I.K. 2017LSNepojistneSystemySocialZab3.4..pptx (995268), Sociální tématika a kalkulačka na integrovaném portále MPSV ČR, pojem Chudoba a sociální vyloučení, metody měření pro účely sociální politiky - článek I.K.

Sedmá 10. 04. 2017 Státní sociální podpora rodin /SSP, příručka CSSZ 2017webPPM_RP_2015_m.pdf (1471693),  žádost Přídavek na dítě 2017TiskopisZadostiPridavekNaDite.pdf (203463) a potvrzení ročního příjmu 2017SSPRocniPrijemPrilohaPridavekNaDite.pdf (200719) - všechny tiskopisy žádostí  SSP a Pěstounská péče on-line, aktuálně výhody pro rodiny s dětmi v sociálním pojištění Vlada_snizila_pojistne_pracujicim_rodinam_s_vice_detmi.pdf (185461, odborný článek I.K. 

Velikonoční pondělí - 17. 04. 2017 - výuka není!, náhradní dny v úterý a ve středu nemohu, tímto se omlouvám, podklady k dispozici, vše probereme již 10.04.2017

Pomoc v hmotné nouzi/HN, posuzování celkových sociálních a majetkových poměrů 2017UPCRPosuzovaniSocMajPomHNaOZP.pdf (102762) všechny tiskopisy HN on-line, odborný článek I.K.

Sociální péče a služby, role neziskového sektoru  2017NGOMarketMPSV.pdf (248146), kategorie osob zdravotně znevýhodněných 2017we2014_letakozz.pdf (254969, odborný článek I.K.

24. 04. 2017 Zdravotní politika, reforma - text I.K. Aktualtia - pracovní doba záchranné zrdavotní služby, dostupnost zdravotní péče , ohcrana návykové látky alkohol, cigarety - zákaz kouření 2017Reforma psychiatrické péče 2017. Historie zdravotnictví - zubaři. Opakování - bilanční zpráva MPSV program vlády Ministryne_Marksova_Vetsinu_ukolu_z_programoveho_prohlaseni_vlady_se_nam_podarilo_splnit.pdf (214162)

24.04. 2017 - Zápočtový test - místo semináře - tj. v době od cca 12.15 do 13.00 hodin

15. 05. 2017 Zápis výsledku zápočtového testu, ev. náhradní termín zápočtu

23. 05. 2017 úterý - zápis výsledků, ev. náhradní termín na katedře Veřejné správy FPR v 10.30, místnost č. 410, od 11.00 do 14.00 jsem u obhajob, lze případně nechat index na sekretariátu.

 

LS 2016 - úvod 22. 02. 2016 2016Predn1SocialniPolitikaLS2016UvodI.K.22.02.2016TiskWeb.doc (146944), další podklady budou průběžne doplňována nebo lze využít materiály i z minulých akademických let ...

29. 02. 2016 2016Predn2SocialniPolitikaLS2016I.K.29.2..doc (230912)LS2016LidskaPravaPramenyModelySocialStatSZP.pptx (179857)

Aktuální změny ZP souv. SP - ZakonikPrace2016PrehledZmenUrazPojANAG.pdf (571710),

07. 03. 2016 - Predn. + sem. Chudoba2016HNobecneInformacePortalMPSV.doc (1424384), prez. 2016LSNepojistneSystemySocialZabBrezen.pptx (1046877), Pomoc nejchudším 2016MPSVpomocNejchudsim.pdf (89343)  - tiskopisy ÚP ČR - maj.pom. XSMPom150101611.pdf (54388)další dostupné on-line formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/index.jsp

14. 03. 2016 - Predn. + sem. SZP14.3.2016RodinnaPolitikaSSPweb.doc (96256), dále pokračování power point z minule, tiskopis Přídavek na dítěPnD140101107.pdf (226089), roční příjem XPrijR161001214R.pdf (223669), komplet formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp , Odborná komise pro rodinnou politiku Pracovní materiály ODBORNÉ KOMISE PRO RODINNOU POLITIKU, https://www.mpsv.cz/cs/21032,MaterskaOtcovskaDovolenaEU.pdf (119998) ,2016BrozuraMPSV_Pestounske_davky_2013.pdf (3200037), ...rozbor platné právní úpravy na výuce ÚZ sociální zab. a rodinné právo

21.03.2016 Sociální péče OZP OZPpodklad21.3.2016I.K..docx (60988) - tiskopisy žádost o příspěvek na péči PnP140101551.pdf (198106), oznámení poskytovateleOPp140102553.pdf (181384), žádost průkaz OZP OZPPO150101573.pdf (152316),další dostupné tiskopisy žádostí a potvrzení on-line: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp, 

04. 04. 2016 Predn.+ sem. Politika zaměstnanosti a podpora v nezaměstnanosti - SZPPolitikaZamestnanostiK.4.4.2016.doc (156672)Prezentace 2016PolZamPodporaNezam3.4.2016.pptx (2074375)2016MPSVPravaPovUchazeceZajemce.pdf (180319), 2016PrumMzdyZenMuzuMPSV.pdf (5104123),2016MPSVprojektyRovnost.pdf (109979), statistiky nezaměstnanosti 2016unorMPSVNezam8. mapa.docx (167947)2016NezamestnanostCR1. Zpra0216.rtf (157917), komplet on-line aktuálně: https://portal.mpsv.cz/sz/stat k 29.2.2016, 

11. 04. 2016 - Predn. + sem. Zdravotní politika - ochrana zdraví při práci - 2016PrednSemSZPSdne11.4.2016I.K..doc (86016) nemocenské pojištění,K_Nemocenske_2016dne11.4..xls (38912),K_nahrada_mzdy_2016dne11.4..xls (39424),K_PPM_2016dne11.4..xls (33792), K_Osetrovne_2016.xls (33280),kalkulačky  pro výpočet dávek nemocenského pojištění on-line: https://www.mpsv.cz/cs/11580, odborný článek a Nález ÚS ČR ke karenční době www.akilda.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri-onemocneni-zamestnance/, Minimální mzda EU a ČR 2016MinMzdaEUaCRvyvoj.doc (2762752)

 

18. 04. 2016 - Predn. + sem. Zdravotní politika - zdravotní služby a invalidita - pracovnělékařská péče o zaměstnance, SZPSZdravotniPojPodklady18.4.2016.doc (159232),Svaz zdravotních pojišťoven ČR,2016SvazZdavPojistovenCR.pdf (110664), EU a mezinárodní úhrady CMU, https://www.cmu.cz/cs/pojistenci/dulezite-odkazy/dokumenty, Soudní dvůr EU rozsudek Elčinov, rozsudek Delft, .....

 

25. 04. 2016 - Předn. + sem. Důchodová politika - pilíře důchodového zabezpečení - důch.poj. ČR SZPSDuchodoveSystemyiPojPodklady25.4.2016.doc (884736) - starobní důchod, pozůstalostní důchody, příručka PBD_2016.pdf (490975),kalkulačky MPSV, Důchodová komise, tzv. malá důchodová reforma 2010 - Nález US CR 2016NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (6354846), ...další příručky ČSSZ - OSVČ 2016, 25 let ČSSZ - velice pěkný historický exkurz...

02. 05. 2016 - zápočtový test

09. 05. 2016 - zápis výsledků zápočtového testu do indexů, náhradní termín testu 8.45-9.45 katedra Pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v přízemí vpravo kanceláře vedle vrátnice v hlavní budově Právnické fakulty ZČU v Plzni

 
 
 
 
 
 
 

LS 2015 -úvod 16.02.2015 2015PrednSeminareSocialniPolitikaLS2015UvodI.K.16.02.2015.doc (146944)

23. 02. a 02. 03. 2015 - 2015PrednSeminareSocialniPolitikaLS2015DruhaWelfareState.K.23.02.2015.doc (103424)LS2015LidskaPravaPramenyModelySocialStatSZP.pptx (179619)

Statistiky EU - evropského statistického systému sociální ochrany ESSPROS ESSPROS_v_CR.pdf (417988) dostupné on-line: www.mpsv.cz/cs/16142, Evropské služby zaměstnanosti/EURES portal.mpsv.cz/eures, Centrum mezistátních úhrad zdravotní péče/CMU www.cmu.cz/cs/

Příručky MPSV 2015 - PPM_RP_2015_m.pdf (1471693), 2015BrozuraMPSV_Pestounske_davky_2013.pdf (3200037) dostupné on-line:www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm, Příručka OZP 2014Prirucka_OZP.pdf (1394738), Příručka budoucího důchodce PBD2015.pdf (705437)2015Duchody_CRSRN_dotisk_CZ_def.pdf (174168), osoby samostatně výdělečně činné 2015_P_OSVČ_2014.pdf (383638)brozurka_OSVC_2015_web.pdf (410765)P_NEM_2014.pdf (373515)

23. 03. 2015 - Financování systémů důchodového zabezpečení - Důchodová politika ČR- 2015Průměrný důchod u žen poprvé prolomil desetitisícovou hranici – Novinky.pdf (601027)2015AnalyzaDuchodoveSystemEU.pdf (1124970) -  Důchodová komise 2015 www.duchodova-komise.cz/, Důchodové pojištění - potřebná doba, důchodový věk v ČR. Kalkulačky MPSV dostupné on-line www.mpsv.cz/cs/2435MPSVPripravaNaStarnuti2015.pdf (109519)

30. 03. 2015 - Důchodové pojištění. Penzijní spoření se stáním příspěvkemTabulka_2015-03-23_Vyvoj-penzijnich-fondu-a-spolecnosti-v-CR.xlsx (21247).2015PrednSeminareSocialniPolitikaLS2015DuchodoveSystemyI.K.30.03.2015.doc (707584)LS2015DuchodoveSystemyCRWebI.K.pptx (882941), Koordinace v EU LS2015SrovnaniZaopatreniStariZahraniciDuchVekEU.doc (131072) - Případ CSSZ - Landtová www.nssoud.cz/Predbezne-otazky-podane-NSS/art/533?menu=2542015LSNalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (3036751), Diskriminace v právu sociálního zabezpečení a zaměstnavatelské penzijní systémy - registrovaný partner, www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/dobre-mravy-v-pracovnepravnich-vztazich/

13. 04. 2015 - Nemocenské pojištění. LS2015rovnez2014-15ZSNemocenskePojisteni.pptx (135681)Analyza_2013.pdf (2825094), kalkulačky dostupné on-line www.mpsv.cz/cs/13622, příručky ČSSZ www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm,karenční doba a Nálezy ÚS ČR - články I.K. www.akilda.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri-onemocneni-zamestnance/

20. 04. 2015 - Zdravotní politika, zdravotní pojištění a službyDubenLS2015ZdravotnickeSluzby.pptx (1320282). Aktualita VZP obviňuje protonové centrum z vydírání, ve hře je život desetileté dívky – Novinky.pdf (460380) CMU - mezistátní úhradywww.cmu.cz/cs/pojistenci/dulezite-odkazy/dokumenty. Legislativa www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/platna-legislativa_1784_11.htmla údaje o přerozdělování financí www.mzcr.cz/obsah/prerozdelovani-pojistneho-na-verejne-zdravotni-pojisteni_3211_1.html Aktuality - poznatky lékařské vědy Transplantace hlavy má zelenou. Našel se první dobrovolník – Novinky.pdf (190623), role Světové zdravotnické organizace/WHO WHOSvětová zdravotnická organizace – Wikipedie.pdf (300650), oficiální web www.who.int/en/, v češtině www.who.cz/, 7.dubna 2015 Světový den zdraví - potraviny, ..

27. 04. 2015-  Vzdělávací politikaLS2015VzdelavaciPolitikaEuropass.doc (262144). Analýza MŠMT 2013VZ_2013_public.pdf (3109222).Co ovlivňuje výši platů_ Pohlaví a dobrý obor _ Statistika-My - měsíčník Českého statistického úřadu.pdf (1635708).Největší rozdíly v příjmech mají vysokoškoláci _ Statistika-My - měsíčník Českého statistického úřadu.pdf (1239872).ProfesniRodinnyZivotDuben2015TZ_10042015b.pdf (228424).Aktuální diskuse Šabatová_ Přípravné třídy by neměly být alternativou povinné školky — Domácí — ČT24 — Česká televize.pdf (79972)

04. 05. 2015 - Shrnutí - výdaje MPSV duben 20152015DubenVydajeMPSVTZ_160415a.pdf (220868), zápočtový test 

11. 05. 2015 - zápočtový test +výsledky

 

 
 
 
 
 

LS 2014 - 2014PrednSeminareSocialniPolitikaLS2014UvodI.K.17.02.2014.doc (59904)

Aktualita z webu: Nemáte na nájem? Požádejte stát 2014NemateNaNajemPrispevekDoplatekBydleniStat.doc (214016)

Pojetí ochrany lidských práv - modely sociálního státu 2014LidskaPravaPramenySocZab.pptx (179487)

 

Pojistné systémy - 2014PrumernaPodporaNezam2012,2013.doc (47,5 kB)

Nepojistné systémy sociálního zabezpečení 2014NepojistneSystemySocialZab.pptx (398,9 kB)Aktualita z webu: Nemáte na nájem? Požádejte stát 2014NemateNaNajemPrispevekDoplatekBydleniStat.doc (116736), Rodičovský příspěvek dle pohlaví 2014RodicovskyPrispevekDlePohlavi.doc (41984)

Dávky pomoci v hmotné nouzi 2014: 2014DavkyPomociHmotnaNouze.doc (82432) , Tiskopis celkové sociální a majetkové poměry XSMPom140101611.pdf (107959)
Dávky pro rodiny s dětmi, dávky pěstounské péče a dávky osob zdravotně postižených: 2014PrednSeminareSocialniPolitikaLS2014PataI.K.17.03.2014.doc (93696), tiskopisy https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp,  https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp
 a příručky portál MPSV 2014XPrijR140101214R.pdf (219704), přídavek na dítě2014PnD140101107.pdf (225865), rodičovskýpříspěvek2014RodP140102101.pdf (184661), +volba 2014VnRodP140101119.pdf (79645), příspěvek na péči OZP 2014PnP140101551.pdf (197538)2014OPp140102553.pdf (180725)
 
 
 
 
 
 
 

Doplnění podkladů ZS 2013-14 - prezentace:

Atkualita - sociální politika v praxi 2013BabisDoVladySobotkaHasek.doc (127488)

Důchodové systémy v ČR a jejich financování: 10.10.2013KonfBratislavaPrezPrispI.KostadinovovaTisk.pptx (851,8 kB), článek I.K. 2013PrispPojistneSocialni2013I.K.18.6.2013PripadLandtovaDuchodyWeb.pdf (439767)

Diskriminace v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení - 15.11.2012DiskrVekPohlSexPrispI.K..pptx (1,3 MB)ESDVecTadaoMaruko.doc (124928), článek I.K. 2012DiskriminaceVekPohlaviSex11.12.2012I.K..pdf (577,7 kB)

 

Aktualita - sociální dávky v ČR - 2013DavkySSPaHmNCesko.doc (217600)

Prezentace a podklad pro studenty k tisku: 2013NepojistneSystemySocialZab.pptx (436,4 kB)

Státní sociální podpora rodin s dětmi/SSP 

Pomoc v hmotné nouzi/HmN a dávky pro osoby zdravotně postižené/OZP

 

Použitelné materiály z LS 2013

Zahájení výuky dne 11. 02. 2013 - sylabus a základní požadavky: 2013PrednSeminareSocialniPolitikaLS2013UvodI.K.11.02.2013.doc (410,5 kB)

České předběžné otázky Soudní dvůr Evropské unie - 2013CeskePredbezneOtazkySoudniDvurEU.doc (70 kB)

Druhá výuka dne 18.02.2013 - základní podklad výkladu2013PrednSeminareSocialniPolitikaLS2013DruhaI.K.11.02.2013.doc (111,5 kB), aktualita v péči o zdravotně postižené 2013ZakonSebralPenizePostizenym.doc (79,5 kB), odkaz na prezentaci Sociální zab. ČR 2013  www.akilda.cz/pravo-socialniho-zabezpeceni/

Třetí výka dne 25.02.2013 - Základní modely sociálního státu - viz prezentace Sociální zab. ČR 2013

Čtvrtá výuka dne 04.03.2013 - Chodoba jako sociální problém a sociální pomoc (hmotná nouze) 2013PrednSeminareSocialniPolitikaLS2013TretiCtvrtaI.K.04.03.2013.doc (96,5 kB)

Pátá výuka dne 11. 03. 2013 - Rodinná politika, státní sociální podpora rodin s dětmi 2013PrednSeminareSocialniPolitikaLS2013PataI.K.11.03.2013.doc (72,5 kB), zákaz diskriminace v právu sociálního zabezpečení www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/dobre-mravy-v-pracovnepravnich-vztazich/

Šestá výuka dne 18. 03. 2013 - Vzdělávací politika 2013PrednSeminareSocialniPolitikaLS2013SestaI.K.18.03.2013.doc (378 kB)

Sedmá výuka dne 25. 03. 2013 - doc. Pavlátová - Politika zaměstnanosti

01. 04. 2013 - Velikonoční prázdniny

Osmá výuka dne 08. 04. 2013 - doc. Pavlátová - Důchodové systémy zabezpečení ve stáří a jejich financování - 2013JakJeLevnaPracovniSilaCR.doc (76 kB)

Devátá výuka dne 15. 04. 2013 - doc. Pavlátová - Důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření - 2013DuchodovePenzijniSporeni.pptx (144,6 kB)

Desátá výuka dne 22. 04. 2013 - Zdravotní politika.Zdravotní pojištění a zdravotní služby, specifické a záchranná zdravotní služba. 2013ZdravotniPolitikaPodklad22.04.2013.doc (146 kB)2013RozcestiZdravotniPolitikaCR.doc (138,5 kB)2013ZdravotnictviLS.ppt (628 kB)

Jedenáctá výuka dne 29. 04. 2013 - Přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Nemocenské pojištění.

Dvanáctá výuka dne 06. 05. 2013 - Závěrečené shrnutí a diskuse dle zájmu studentů. Zápočtový test. Zkouška.