Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Univerzita Jana Amose Komenskeho

Katedra práva

Roháčova 63, Praha 3, 130 00, 4. patro budovy B

Katedra Práva realizuje tříletý bakalářský studijní program Právo v podnikání a program MBA.

Členy katedry jsou odborníci a vědečtí pracovníci z vědeckovýzkumných pracovišť, z veřejnoprávnických fakult a z dalších pracovišť soukromého sektoru, povětšinou s mnohaletou pedagogickou praxí.

Mgr. Jana Burešová

Tajemnice kateder - EHS, PVP, BS
267 199 047 buresova.jana@ujak.cz

Výuka studentů denního a distančního studia

Praha

Mgr. Ilona Kostadinovová - Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení

Kontakt: ilda@seznam.cz

Konzultační hodiny  po dohodě prostřednictvím emailu  ilda@seznam.cz nebo sms +420/777 57 40 16 před výukou a po výuce ve výukové dny dle rozvrhu  - bližší informace též: https://www.ujak.cz/

https://www.advokatnisluzby.com/

 

Aktuálně 2016: 

Okruh zkouškových otázek z oboru Právo v podnikání, studijní předmět Pracovní právo2016-17UJAKStatnicoveOtazkyPracovniPravo.pdf (328202)

2013OkruhyStatniceUJAK.doc (397824) 

Exkurze Siemens v rámci odborné diskuse Unie podnikových právníků v Praze dne 31. 10. 2016 ExkurzDiskusniForum31.10.2016StudentiUJAK2016nabidkaI.K..doc (31232), pro studenty denního studia bude účast součástí probíhající výuky jako součást základních studijních povinností v akademickém roce 2016/17, p5ihláška a případná omluva jen z důvodu omluvitelné překážky na e-mail: ilda@seznam.cz.

Mezinárodní konference VŠE Praha, 4. 11. 2016 - program on-line, příspěvek Důchodový věk v ČR a EU vložen v sekci odborná tvorba, prezentace v aktuálitách

Soudní jednání - pracovněprávní spor ve věci neplatnosti výpovědi - 8. listopadu 2016 Obvodní soud pro Prahu 6 - výuka dopoledne proběhne v zásadě normálně, jen bude o něco kratší, soudní jednání je odpoledne ve 13.00 h, u Obvodního soudu pro Prahu 6, v místnosti jednací síň č. 1.316, I.patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10, justiční palác Míčánky

28. pluku 1533/29b, Praha 10, I. patro