Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Vysoká škola ekonomická v Praze

https://www.vse.cz/

Sociální zabezpečení - výuka společně s Doc. Ivou Chvátalovou

Výuka v LS 2014 - Prezentace 29. 04. 2014:

prezentace: 2014NepojistneSystemySocialZab29.dubnaAktualizace.pptx (1092992), tiskopisy dostupné na https://portal.mpsv.cz/soc, přílohy: 2014VSEXPrijR140101214R.pdf (219704)2014VSEPnD140101107.pdf (225865)2014VSEVnRodP140101119.pdf (79645)2014VSEBrozuraMPSV_Pestounske_davky_2013.pdf (3200037),       Aktuální články z webu pro inspiraci plánů do budoucna 2014 - 2015 ZmenyZMProRodinyDanoveVyhodyPorodneNaDruheDiteNavrhTisk.doc (1568768)

 

 

Výuka v zimním semestru 2010-11 - Prezentace 16. a 23. 11. 2010:

 

16. 11. 2010 - StSocPodpDoplnenoZSS2010-11ppt.ppt (1,3 MB), přílohy viz níže podklady z LS

 

23. 11. 2010 - SocPeceZS2010-11.ppt (424,5 kB), přílohy viz níže podklady z LS

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 155/ schválen dne 02. 11. 2010 t015500.doc (675 kB)a dne 12. 11. 2010 schválen Senátem

Formuláře viz níže shodné s podklady z letního semestru.

 

Výuka v letním semestru  2010

Doporučená literatura: DoporucenaLitSocZabBrezen2010.doc (25 kB)

Prameny práva:

 

 

 

Podklady na výuku 10. 03. 2010 - prezentace Státní sociální podpora v ČR StSocPodpVSELS2010ppt.ppt (469,5 kB)

Přílohy:    Potvrzení o výši příjmu - roční VysePrijmuRocni.pdf (90 kB), žádost o přídavek na dítě ZadostPridavekNaDite.pdf (79,5 kB)

                   Potvrzení a výši příjmu - čtvrtletní VysePrijmuCtvrtletni.pdf (91,6 kB), žádost o sociální příplatek ZadostOsocialniPriplatek.pdf (81,8 kB), příspěvek na bydlení ZadostPrispevekNaBydleni.pdf (72,4 kB)

                   Volba rodičovského příspěvku ZadostVolbaRodPrispevku.pdf (46,6 kB), žádost o rodičovský příspěvek ZadostRodicovskyPrispevek.pdf (75,9 kB)

                   Žádost o porodné ZadostPorodne.pdf (60,4 kB), žádost o pohřebné ZadostPohrebne.pdf (72,9 kB)

Podklady na výuku 17. 03. 2010 - prezentace navazuje na předchozí

Přílohy:    Doplnění k minule: SovPripl2010.pdf (81,8 kB), DokladNakladyBydleni.pdf (53,2 kB)  RodPrisp2010.pdf (75,9 kB), DokladNavstevaSkolky.pdf (45 , kB), PotvrzeniOstudiu.pdf (45,3 kB)

Dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte PestPecePrispUhradaPotrebDitete.pdf (89,6 kB)

                                                                  - odměna pěstouna PestPeceOdmenaPestouna.pdf (74,2 kB)

                                                                  - příspěvek při převzetí dítěte PestPecePrispPrevzetiDitete.pdf (60,8 kB)

                                                                  - příspěvek na zakoupení motorového vozidla PestPeceZakMotorVozidla.pdf (66,5 kB)

Podklady na výuku 24. 03. 2010 - prezentace Sociální pomoc a péče v ČR SocPeceVSELS2010.ppt (430,5 kB)

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí PrispZivobyti.pdf (94,7 kB), doplatek na bydlení DoplatekBydleni.pdf (78,3 kB), mimořádná okamžitá pomoc MimorOkPomocZivUdalost.pdf (68,1 kB). další formuláře DokladVysePrijmu.pdf (71,5 kB)
ProhlVyzivovaciPovinnost.pdf (52,5 kB), PotvrzeniDieta.pdf (46,8 kB)ProhlSocMajPomery.pdf (49,5 kB)

 

Sociální služby - Lékařská posudková služba LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB)vzor_smlouva_osobni_asistence.pdf (129,8 kB)PruvodceSocSluzby.pdf (924,8 kB)otazky_odpovedi_soc.sluzby.pdf (307,4 kB)

Péče o osoby zdravotně postižené  skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB)

 

 

Výuka v ZS 2009-10

 

Doporučená literatura: DoporucenaLitSocZab2009-10Listopad.doc (46 kB)

Prameny sociálního zabezpečení: PramenySocZabLeden2010.doc (34,5 kB)

ZS 2009-10

Úterý, 16.15 - 19.30, uč. 364, Praha Kunratice, Chodov

27. 10. 2009 - Státní sociální podpora - StSocPodpVSEZS2009-10ppt.ppt (400 kB), Formuláře - vzor žádosti o rodičovský příspěvekZadostRodicovskyPrispevek.pdf (75,9 kB), volba rychlosti čerpání rod.přísp.ZadostVolbaRodPrispevku.pdf (46,6 kB) ,  komplet na internetu https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp

 

03. 11. 2009 - Sociální pomoc a péče - SocPeceVSEZS2009-10_Ilca_dilci uprava od Ivy.ppt (222,5 kB), PrilohaPrezSocPomocVSE2009-10.doc (62,5 kB), skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB), LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB)

 

 

 

LS 2009

Středa, 12.45 - 16.00, VŠE v Praze stará budova, uč. 323 a 321

04. 03. 2009 - Státní sociální podpora - úvod StSocPodpVSEZS2009ppt.ppt (486 kB)

 

11. 03. 2009 - Sociální pomoc - SocPeceVSEZS2009.ppt (349 kB),

    seminář - SeminarPraha.doc (64 kB),

    osoby zdravotně postižené - skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB)

    Organizace a řízení v sociálním zabezpečení - SocZabOrgRizeniVSEZS2009.ppt (80 kB)

 

18. 03. 2009 - Důchodové pojištění v ČR (Doc. I. Chvátalová je nemocná) - DuchPojCRVSEZS2009.ppt (263,5 kB),

další podklady k výuce ZmenyDuchPoj2009-10VSEZS09.doc (216 kB) ,

důchodový věk v EU DuchodovyVekEUVSESZ09.doc (123,5 kB),

souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti SemVSEVyklad§37.doc (40,5 kB)

 

Pojistné na sociální zabezpečení - doplňková prezentace pro celkový přehled, pozor na změny v roce 2009, bude podrobněji probíráno ve výuce s Doc. Chvátalovou SocZabPojistneVSEZS2009.ppt (165,5 kB)