Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Státní sociální podpora rodin v České republice a Evropské unii

Rodičovský příspěvek - výhled zvýšení částky 2020 2019-20RodicovskyPrispevek.pdf (105313)

Výživné - zálohové výživné v zemích EU - Německo VyzivneZalohoveCZ_DE_24.04.2018I.K..pdf (1345834)- analýza 2018VyzivneZalohoveZemeEU.pdf (787603) - Zdroj: Ing. Renáta Zahořáková, Mgr. Michal Pohl, Barbora Obračajová: Výživné a zálohové výživné ve vybraných evropských státech

Sociální politika v EU - podpora rodin s dětmi a podpora bydlení RodinnaSocialniPolitikaCRaEU12.03.2018I.K.pdf (1677654)

Rodinná politika 09.04.2017RodinnaPolitikaDavkySSPDavkyPestounskePeceI.K..pdf (1512592)

Karta sociálních systémů 2012 - schválena, bude v červnu 2012, dne 09. 12. 2012 k tomu vydal ÚOHS Stanovisko www.compet.cz/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/9227/

TehotenstviKarlPrRevue3-2006.doc (89 kB)