Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Pracovněprávní vztahy v advokacii/PPA

LS 2019 - zahájení výuky 18. 02. 2019 VC 329 pondělí 12.05-13.45 - úvod 2019PPAprednaskyKPPFPRZCUvPlzniLS2019DittrichKostadinovovaWeb.pdf (224609) , další podklady viz níže a aktuální průběh výuky 

Pondělí - 11.10. 12.50 PD 305, zahájení výuky dne 11. 02. 2013, zahájení výuky v LS 2014 dne 10. 02. 2014

Základní rozpis a přehled výuky a požadavků - 2013Sylabus PPA LS 2013-Uvod11.02.2013.doc (64 kB), aktuální rozpis LS 2014  

2014Sylabus PPA LS 2013-2014I.K..doc (51200)

Evropská úmluva na ochranu lidských práv - Convention_CES.pdf (1,5 MB)

Výuka dne 14. 04. 2014 PPA14.4.2014PredpisyEU.doc (168960)

Rada Evropy 2014RadaEvropye04_PPA_2005_CZ_44.pdf (148170)

EU 2014EtickyKodexEUe03_PPA_2005_CZ_43.pdf (165722)2014VykonAdvokacieEUe01_PPA_2005_CZ_41.pdf (104478)2014VykonAdvokacieEUe02_PPA_2005_CZ_42.pdf (135670)

ČR - aktuality odměny advokáta ČAK 2014NakladySoudnihoRizeniAdvokatni_odmenyHistorie.doc (179712)advokatni-tarif-novela-2014-_2_--navrh-cak.pdf (80059)151_2014-lo-sp_2_priloha_4_i-navrh-vyhlasky.pdf (75578)151_2014-lo-sp_2_priloha_5_ii-oduvodneni.pdf (147806)

Ústavní soud ČR - vzdělání 2014USpanevrVS1-110-14_1.pdf (89598)

 

Pokračování výuky dne 18. 02. 2013 -  2013Druha18.02.2013racovnpravniVztahyAdvokaciePPAI.K..doc (40,5 kB) - Pojem advokát a forma poskytování právních služeb v ČR a v EU, vztah zákona o advokacii k zákoníku práce, Česká advokátní komora https://www.cak.cz/

Seminář dne 25. 02. 2013 - M. Dittrich - role České advokátní komory

Seminář dne 04.03.2013 - D. Kolaříková - práva a pov. advokáta

Seminář dne 11.03.2013 - M. Dittrich - Postavení advokátů v řízení před soudy 

Seminář dne 18. 03. 2013 - I. Kostadinovová - Postavení advokátních koncipientů v řízení před soudy - 2013Dne18.03.2013racovnpravniVztahyAdvokaciePPAI.K..doc (820,5 kB)

Seminář dne 25. 03. 2013 - D. Kolaříková - Etický kodex - 01_1_1997_eticky_kodex_110721.doc (135 kB)

01. 04. 2013 Velikonoční prázdniny

Seminář dne 08. 04. 2013 - I. Kostadinovová - Pracovní poměr advokáta - Podklady 2013Dne08.04.2013racovnpravniVztahyAdvokaciePPAI.K..doc (56 kB)2013-12_9_1999_dokumentace_advokata_120719.doc (39 kB)

Seminář dne 15. 04. 2013 - I. Kostadinovová - Pracovní poměr advokátního koncipienta - 2013ProhlPravostPodpisuAdvokatusneseni_c_4_2006_z_11_dubna_2006_2010.doc (107,5 kB)

Seminář dne 22. 04. 2013 - D. Kolaříková - Pracovní poměr dalších zaměstnanců advokátní kanceláře - 2013Koncipienti-substituce.doc (59,5 kB)

Seminář dne 29. 04. 2013 - I. Kostadinovová - Vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů, výkon advokacie v EU - 2013VychovaKoncipientuUsnesen__1-98-platn__zn_n_.doc (70 kB)

Seminář dne 06. 05. 2013 - M. Dittrich/I.Kostadinovová - závěrečná shrnutí, zápočet, zkouška