Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Haag - Agrese je válečný zločin

17.03.2022 13:59

Aktuálně k hodnocení současné situace, Soud v Haagu přikázal Rusku okamžitě zastavit vojenské operace na Ukrajině.pdf (336716), blíže též část věnovaná významu Mezinárodního trestního tribunálu na mém webu I.K.

—————

Zpět