Základní údaje o profesní činnosti  - I. Kostadinovová

Výkon advokacie

 

 Odborná činnost

 

Odborný asistent:

Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s., www.vskv.cz/https://www.vskv.cz/sluzby/katedry/katedra-soukromeho-prava/
Katedra soukromého práva - zajištění výuky Pracovního práva, Práva sociálního zabezpečení

Externí spolupracovník:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, www.zcu.cz/
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, https://www.zcu.cz/fpr/kpp

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, www.ujak.cz

Katedra soukromého práva, výuka předmětu Pracovní právo, Právo sociálního zabezepčení

 

 Podrobný profesní životopis včetně přehledu odborné a publikační činnosti

ProfesniZivotopisKostadinovova13.03.2016.doc (689664)