Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Dílčí důchod jakožto složka starobního důchodu v EU, prezentace Košice, SR dne 16.5.2019I.K.2019dne16.5.2019PrispevekDilciDuchodKosiceSRvEUKostadinovovaWeb.pptx (1370573)

Elektronická identita pojištěnce důchodového pojištění: 

Prezentace 2019dne11.4.2019PrispevekKosiceKostadinovovaFinalTISKweb.pptx (1322952),TextKostadinovovaPrispevekKosiceSR28.2.2019SendPrintWeb.pdf (236912)

Důchodové systémy v Evropě - DuchodyEU_03.04.2018_VykladI.K.Web.pdf (1800011)

- příspěvek 2017 KostadinovovaDuchodyEU_Sablona_06.11.2017FinalTiskOdeslat.pdf (306943)

Důchodový věk - s. 58-71 sborník konference VŠE 2016 

Pilíře důchodového zabezpečení - povinné a nepovinné CR, Encyklopedie český právních dějin - VII. díl Právo sociálního zabezpečení od roku 1990 u nás I.K., lze objednat v levné knihovně celý svazek on-line

Důchodový věk v ČR, na Slovensku a v Německu a dalších státech mimo EU 09.042017DuchodovyVekCRaEUI.K.pdf (1779522)
 

AnotacePrispevekKostadinovovaDuchodovyVekOdeslat31.10.2016Final.doc (648704)

 

Důchodové pojištění a důchodové spořeni (2013-2017) a penzijní připojištění se státním příspěvkem (česko-slovenské důchody dorovnávání) 19.04.2017WebPrispPojistneSocialni2013I.K.27.6.2013pdf.pdf (1513800)

Poživatelé starobního důchodu v pracovním poměru - Zaměstnávání poživatele starobního důchodu pouze na dobu určitou již od roku 2010 není nutné DobaUrcitaDuchodci30.12.2009.odt (49,3 kB)