Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Informace o výuce:

Zpracování bakalářské či diplomové práce pod mým vedením: PokynVedouciBP,DPKostadinovovaOdAk.roku2017-18.pdf (32563)

Předpisy: FPR ZCU v Plzni - vyhláška: Vyhláška 2017_44D.pdf (5038045)

                VSFS v Praze, Karlovy Vary - metodický pokyn: metodicky_pokyn_4_2017_metodika_zpracovani_ZP.pdf (203030), vzor power point prezentace pro obhajoby ZP VŠFS ObhajobaZPprezentaceVSFSvzorI.K.26.2.2019.pptx (187065), žádost o individuální téma, zadání viz aktuální tiskopisy VŠFS ZP_VSFSstudentJmeno_Zadani_Vzor_28.2.2019I.K..docx (428070)

 

PokynVedouciBP,DPKostadinovovaOdAk.roku2015-16.doc (698880), přehled publikační činnosti doporučené vedoucí pro ZP Web23.03.2017PublikacniCinnostI.K.pdf (1326554)

Zde najdete aktuální informace týkající se výuky a základní literatury a pramenů práva v jednotlivých semestrech akademického roku. 

2017 - sbírka právních předpisů i-poradce.cz - Zákony III./2017 (po registraci dostupné zdarma),www.sagit.cz - UZ Sbírky právních předpisů 2017 - Zákoník práce, Pracovněprávní předpisy, Sociální pojištění, Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění a zdravotní služby , legislativa na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí CR

Ceská správa sociálního zabezpečení

Uřad práce ČR - zaměstnanost, sociální tématika

Evropská unie - sociální politika - koordinace sociálního zabezpečení - život a práce

2016 - literatura a prameny práva: 2016Brezen11.AktualniLiteraturaI.K.InfoWeb.doc (882176)

Dílčí aktualizace 25.5.2015: 2015Kveten25.AktualniLiteraturaI.K.InfoWeb.doc (877056)

Aktuální přehled doporučené literatury a pramenů práva v zimním semestru akademického roku 2014-15:

2014ZariDevatehoAktualniLiteraturaI.K.InfoWeb.doc (875008)

Aktuální doporučená literatura a prameny 

Zakoník práce 2015 - novela č. 205/2015 Sb. NovelaZakonikuPraceRijen2015.rtf (475463)NovelaZPrijen2015portalBOZPinfo.pdf (288470)

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 2014

2014BrezenDvacatehoPatehoAktualniLiteraturaI.K..doc (94720)

Prameny práva - Pracovní právo 2012PramenyPrackoCerven.doc (208,5 kB)