Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Otázky a odpovědi

Zkušební doba po novele zákoníku práce 2012

Zkušební doba činí maximálně 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců může být až 6 měsíců. Celkově však nesmí být zkušební doba delší než je polovina délky trvání pracovního poměru. 

—————