Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Zdravotnictví a zdravotní pojištění vs. nemocenské pojištění

Zdravotní pojišttění a služby - prezentace I.K. v LS 2019 LS2019ZdravotniPojisteniSluzby29.04.2019.pptx (1323626)

Reforma zdravotnictví v ČR  - modely financování 10.04.2017ReformaZdravotnictviCRI.K.pdf (1571136)

Zdravotní služby a péče v ČR a v EU - modely sociálního státu - LS2015ZdravotnickeSluzbyWeb2018.pdf (2356400)

Mezistátní úhrady zdravotní péče a koordinace sociálního zabepečení v EU - rozsudky soudního dvora EU: PripadElcinovWeb2018.pdf (334767)PripadDelftWeb2018.pdf (424066)

Nemocenské poj. v CR LS2017NemocenskePojisteni20.3.2017web2018.pptx (830127)2018ZadostNemocenskeEUzeme.pdf (41950)

Náhrada mzdy od zaměstnavatele po dobu dočasné pracovní neschopnosti I.K. - aktuální diskuse o tzv. karenční době, 2018BlahobytLevicoveVlady.pdf (130289)

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I.K.