Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Vady právních jednání v pracovněprávních vztazích - právní skutečnosti subjektivní a objektivní 2019PravniJednaniDokazovani21.03.2019I.K.stav14.4.OdeslatMailWEB.docx (739599)

Rovné zacházení - Sborník ze semináře Veřejného ochránce práv, Brno

Diskriminace přímá a nepřímá v pracovněprávních vztazích - šátky islámských žen DiscriminationCourtEU14.3.2017I.K.pdf (16940207)

Diskriminace - faktická realizace ochrany2014KostadinovovaOchranaDiskriminacePracovniVztahyFPRZCUPlzen17.01.2014Web.pdf (421584)

Pracovněprávní vztah mezi manžely - odborný článek k poctě prof. Masopustovi, již vyšlo: KOSTADINOVOVÁ, Ilona: Pracovněprávní vztah mezi manžely a registrovanými partnery u nás, na Slovensku a v Německu, Karlovarská právní revue č. 4/2013, s. 49-64, ISSN 1801-2191 KPRc4-2013PracovniVztahManzeleKostadinovova.pdf (2307256)

 2012PracovniVztahManzelePartneri29.12.2012PoctaMasopustoviKostadinovovaWebPublikovat.pdf (512,8 kB)

Zákaz diskriminace 2012DiskriminaceVekPohlaviSex11.12.2012I.K..pdf (577,7 kB)

Dobré mravy v pracovněprávních vztazích DobreMravy1-2006KarlPrRevue.doc (115 kB)

Případ MANGOLD 2013PripadMangoldI.K.P.P..pdf (155,3 kB) - zákaz diskriminace zaměstnanců podle věku v SRN vv2006-2.pdf (557,7 kB)