Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Nemocenské pojištění a náhrada mzdy při nemoci zaměstnance zaměstnavatele

Zrušení karenční doby k 1.7.2019 - viz aktualita, prezentace LS 2019 LS2019NemocenskePojisteni29.04.2019I.K..pptx (891615)

Právo zaměstnance na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci - příspěvek z konference na Slovensku Trnava 2012 2012KarencniDobaPrispTrnavaKostadinovova15.11.2012Web.pdf (298,2 kB)

Nález ÚS ČR ze dne 24. 04. 2012, www.usoud.cz/clanek/6677, karenční doba není v rozporu s právem na přiměřené hmotné zabezpečení. 

Náhrada mzdy je pro období od 2011 - 2013 zaměstnavateli poskytována po dobu 21 dní a nikoli 14, viz aktuální znění §192 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění - Náhrada mzdy od zaměstnavatele při onemocnění zaměstnance - celý text našeho článku

 NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_KostadinovovaPubl.doc (85,5 kB)

 

ZmenySocialniPojisteni2010.doc (78,5 kB)

 

NahradaMzdy14dniZamestnavatelOd1.1.2009.doc (86,5 kB)

 

TehotenstviKarlPrRevue3-2006.doc (89 kB)