Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Dohoda o náhradě škody - odpovědnostní pracovněprávní vztahy

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - část 11. zákoníku práce 

Zvláštní oznamovací povinnost zaměstnance/"whistleblowing" 2013: PrispWhistleblowingPrepracovano30.10.2013KostadinovovaWebPdf.pdf (246148)

Odpovědnost zaměstnance za škodu v pracovněprávních vztazích: PrispOdpovednostZNKostadinovova25.10.2013WebPdf.pdf (523350)

BOZP 2014 - Bezpečný výkon práce - pracovní úraz a nemoc z povolání: BezpecnaEvropa2014PrispevekKostadinovovaCelyText15.1.2015WebPdf.pdf (616286)

Srážky ze mzdy v roce 2014, článek: 2014DohodaSrazkyZeMzdyClanekKostadinovova25.09.2014TiskPdf.pdf (704203)

náhled, jak je lze rovněž studovat: 

Příplatky za práci přesčas - ujednání o mzdě s přihlédnutím k práci přesčas, publikováno ve Sborníku 2013PublikovanoPrisp15.08.2012ZnojmoPracePrescasKostadinovovaWeb.pdf (375,2 kB)

Srážky ze mzdy - SrazkyZeMzdyI.K.doc (34,5 kB), doplnění dle nového občanského zákoníku připravuji, z. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, pravděpodobná účinnost 01. 01. 2014