Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Encyklopedie sociálního zabezpečení od roku 1990

Kostadinovová I. str.294-334, vydáno 2017 KostadinováEncyklopedie7.dilS.294-334.pdf (629077): Citace: Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek, ed. SCHELLE, K., - TAUCHEN, J. Nakladatelství Aleš Čeněk 2017, ISBN 978-80-7380-648-4/ Key Publishing 2017, ISBN 978-80-7418-9

Celý obsah 7. svazku, on-line informace o celém díle

 

Odborné članky sociální zabezpečení:

Zásadní změny v sociálním zabezpečení pro rok 2010

 

ZmenySocialniPojisteni2010.doc (78,5 kB)

 

 

Lékařská posudková služba - změny 1.7. 2009

 

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (LPS ČSSZ) vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění a od 1. 7. 2009 pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti.

 

LPS úřadů práce a LPS ČSSZ jsou od 1. 7. 2009 sloučeny a veškerá agenda posudkové služby úřadů práce je převedena na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Změny jsou v souvislosti se změnou zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a některých dalších zákonů.

 

Pro účely nemocenského pojištění provádí kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování ošetřujícími lékaři a posuzují pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby.

LPS ČSSZ provádí posudkovou činnost rovněž pro oblast aplikace práva sociálního zabezpečení EU a bilaterálních smluv.

 

LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB)