Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Následky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích - příspěvek z konference dne 21.3.2019 VSFS Praha - celý sborník dostupný on-line , příspěvek I.K. 2019PravniJednaniDokazovani21.03.2019I.K.stav14.4.OdeslatMailWEB.pdf (407289)

Mediace jako jeden z nástrojů řešení pracovněprávních sporů

Příspěvek z konference v Olomouc 2012 a v Býkově 2012 2012MediaceNovyZakonClanek31.07.2012OlomoucI.K..pdf (701,8 kB)

 

Soudní řešení sporů o nároky z pracovněprávních vztahů 

Komparace Ceské a německé soudní soustavy - prezentace I.K. Kostadinovova19.09.2017PracovniSoudyCZ-DE.pdf (1232942)

2013ReseniPracovnepravSporu31.1.2007Web.pdf (186 kB)