Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Smlouva o budoucí pracovní smlouvě

Aktualizovaná verze článku v roce 2012 s ohledem na nový občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., pravděpodobně nabývá účinnosti v roce 2014 2012SmlouvaBudouciPracovniSmlouve31.08.2012I.K.Publikovano.pdf (440,9 kB), příspěvek ve Sborníku z konference Štrbské pleso 2012

Starší verze článku z roku 2011 - 25.11.2011SmlouvaBudouciPracovniSmlouveI.K..doc (141 kB)

Vyšlo v roce 2011 v Karlovarské právní revue č. 4/2011 s. 11-26, ISSN 1801-2193 - dostupné též na webu: https://mail.vskv.cz/download/KPR/archiv/2011/KPR%202011-4.pdf