Homeworking/Teleworking v Praxi - příprava odborného článku I.K. 

V roce 2020 - posun v přístupu - novela ZP č. 285/2020 Sb. - sdílená pracovní místa

V roce 2016 připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR novelu zákoníku práce, která se do jisté míry dílčím způsobem dotkne právní úpravy § 317 ZP, z. č. 262/2006 Sb.V praxi je  tzv. distanční výkon práce/teleworking nebo též tzv. domácí výkon práce/homeworking používán na základě především podmínek smluvně sjednaných přímo v prracovní smlouvě. Připravovaný příspěvek se pokusí prakticky zhodnotit platnou právní úpravu ve světle připravovaných změn a uvést základní praktické příklady konkrétních textových ujednání obsahu pracovních smluv.