Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Odborné články mezinárodní právo

Pracovněprávní vztah s cizím prvkem, příspěvek konference VŠE Praha, 21.-22.11.2013 PracovnepravniVztahCiziPrvekListopad2013VSEPrahaKostadinovova.pdf (1717178)