Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Právo sociálního zabezpečení ZS 2021-22 -  08.10.2021 úvod PSZuvod08.10.2021prednaskaI.K.web.pptx (1530929) , 

Pokračování dne 13. 11. 2021 - prezentace k vlastnímu využití a doplňování studenty - 13.11.2021PSZPrezentaceKVI.K.web.pptx (809280)

Právo sociálního zabezpečení ZS 2019-20 - 12. 10. 2019, 09. 11. 2019 a 23. 11. 2019 od 14 do 17.15 hodin, závěrečné hodnocení a příprava na zkoušku, 

Úvodní podklad - PRAMENY_PSZ_CR_EU_I.K.12.10.2019KVuvod.pptx (1534099), aktuality ....rozcestník formulářů MPSV ČR od 05. 10. 2019 , prezentace k jednotlivým podoblastem sociálního zabezpečení aktuální k dispozici on-line I.K.

Právo sociálního zabezpečení ZS 2018-19 - aktuální zk.okruhy 2019KVFSFSZkouskoveOkruhyPSZmgr.pdf (119554)2019KVFSFSZkouskoveOkruhyPSZbc.pdf (123952)

- zahájení 12. 10. 2018 v 15.30 - úvodní prezentace 12.10.2018PravoSocialnihoZabezpeceniI.K..pdf (1212730), základní aktuality Sociální pojištění 2019- Na minimálních zálohách si připlatíte o dvě stovky - Měšec.cz.pdf (146469)

- pokr. 26.10.2018 Dávky nemocenského pojištění 2018 - prez.I.K. ZS2018-19NemocenskePojisteni26.10.2018I.K..pdf (1571767)

- pokr. 23. 11. 2018 v 15 hodin - aktuality zrušení karenční doby červenec 2019, min.mzda 2019MinimalniMzdaVyznamPSZ.pdf (1102245), zdravotní pojištění a služby podklady I.K., zkouška v 17.15 po výuce dle dohody s přítomnými

Právo sociálního zabezpečení LS 2018 - výuka v prezenční formě studia liché pátky začátek 16.2.2018, s výjimkou 2 termínů v sudý týden v souladu s výukou kombinované formy studia

Podklady na výuku LS2018 - příklady, seminární práce - podrobné zpracování problematiky v souladu s okruhem zkouškových otázek, novinky MPSV 2018 2018NovinkyMPSVweb.pdf (134225), aktuální prezentace I.K. odškodnění úrazů a hmotné zab.

Právo sociálního zabezpečení 2017/18, úvod 16.11.2017PravoSocialnihoZabezpeceni.pdf (1200364)

Právo sociálního zabezpečení 2016/17, 2016KVFSFSZkouskoveOkruhyPSZ.docx (213875), celý sylabus předmětu 2016KVFSFSSylabusPravoSocialnihoZabezpeceniWebI.K.2.11.2016.doc (279552)

Výuka sudý pátek - zahájení 7. 10. 2016

Podklady ke studiu: 2016PravoSocialnihoZabezpeceniKostadinovova27.9.2016.doc (856,5 kB)

Výuka v LS 2017 zahájení 10.2.2017 Prezenční studium sudé týdny, 17. 12. 2017 Kombinované studium v zásadě liché týdny, dále 3.3.2017, 17.3.2017, 31.3.2017, 21.4.2017 a 28.4.2017 Zkouška, aktuality Změny a novinky roku 2017 v kostce - Měšec.cz.pdf (452508)TZ_-_Novinky_MPSV_v_roce_2017.pdf(234711)

Prezentace I.K. Organizace a řízení v právu soc.zab - 2017LSPojistneSocialniPojisteniOrganizaceRizeniCR.ppt (1204224)

Prezentace I. K. 2017LS Pojistné systémy - nem. LS2017NemocenskePojisteni16.3.2017.pptx (830193)(kalkulačky MPSV),duch. (prez. z konf. I.K.),pol.zam. (viz aktuální prez. pracovní právo), Zdravotnictví - legislativa MZ

Prezentace I.K. 2017LSNepojistneSystemySocialZab.pptx (992400)Vlada_schvalila_zakon_o_socialnim_bydleni.pdf (261359)2017ChranenyTrhZamestnavaniOZP.pdf (239454)2017KVvzor_smlouva_osobni_asistence.pdf (129875)

 
 

Právo sociálního zabezpečení ZS 2015-16 a LS 2016

Sylabus_Úvod_do_práva_soc_zabezpeč_I_PS_2013_2014I.K.Final.doc (218112)

Sylabus_Úvod_do_práva_soc_zabezpeč_II_PS_2013_2014I.K.doc (201216)

Okruh zkouškových otázek - 2013SZZkTrestSocialZabChmelikKostadinovova15.02.2013.doc (109,5 kB)

Aktuality 2016 Změny redukčních hranic v nemocenském poj. a změny v zákoně o zaměstnanosti: ZakonikPrace2016PrehledZmenANAG.pdf (571710)
Prezentace ZS 2015-16: 2015SocZabUvod.pptx (1288609)
                                    Další prezentace aktualizované nebo nové budou vkládány v průběhu semestru nebo lze využívat podklady z minulých semestrů. 
 
 
 
Prezentace ZS 2014-15: 2014SocZabUvod.pptx (1288556)
                                        2014-15ZSLidskaPravaPramenySocZab.pptx (179536)
                                        2014-15ZSPojistneSocialniPojisteniOrganizaceRizeniCR.ppt (1028608)
                                        2014-15ZSOrganizaceRizeniSocialniZabKoordinaceEU.ppt (3411968)
Dále v ZS 2014-15 - Nemocenské pojištění 2014-15ZSNemocenskePojisteni.pptx (132,9 kB) a Důchodové pojištění v ČR 2014-15DuchodoveSystemyCRWebI.K.pptx (879675), kalkulačky nemocenských dávek MPSV ČR pro rok 2014 a 2015 dostupné:www.mpsv.cz/cs/11580 , aktuální příručky ČSSZ 2014 - publikace dostupné www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - podpora v nezaměstnanosti 2014-15PodporaNezamestnanostWeb6.11.2014.pptx (1722422)
 
Prezentace LS 2015: zahájení 31.1.2014
 
Nepojistné systémy práva sociálního zabezpečení - ÚZ Sociální zabezpečení, 2015LSNepojistneSystemySocialZab.pptx (475876) ,tiskopisy https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp
 
Zdravotní pojištění a zdravotní péče ÚZ Zdravotní pojištění a zdravotní služby - prezentace pro LS 2015 LS2015ZdravotnickeSluzbyWeb.pptx (1318132), aktualita 2015VZP obviňuje protonové centrum z vydírání, ve hře je život desetileté dívky – Novinky.pdf (460380)
 
Zákonné pojištění zaměstnavatele - odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 18.11.2014PracovniUrazBOZPI.K..pptx (1183512), BezpecnaEvropa2014PrispevekKostadinovovaCelyText15.1.2015pdf.pdf (741798), Priloha2PrispevekI.K.Zaznam-o-urazu.pdf (478963)aktuální vzor záznamu o úrazu 2015
 
 

 

Právo sociálního zabezpečení II. LS 2014

Nepojistné systémy - přehledná prezentace na LS 2014  2014NepojistneSystemySocialZab.pptx (408519), Nemáte na nájem? Požádejte stát aktualita web: 2014NemateNaNajemPrispevekDoplatekBydleniStat.doc (114 kB)2014CechumNestaciPlatPracujiNaCerno.doc (65024)

Příručka MPSV pro OZP 2014 2014SocZabPriruckaMPSV_OZP.pdf (1394738)

Příručka MPSV dávky pěstounské péče 2013 2014BrozuraMPSV_Pestounske_davky_2013.pdf (3200037)

Organizace a řízení v právu sociálního zabezpečení u nás a v EU - 2014LSPojistneSocialniPojisteniOrganizaceRizeniCR.ppt (1060352), 2014UdajeSocialniZabezpeceniCSSZaZdravPojMinVnitra.doc (195072), stanovisko_ministerstva_zdravotnictvi_cr_k_doplatkum_z_dpp.pdf (2071892),  2014LSOrganizaceRizeniSocialniZabKoordinaceEU.ppt (3325440)

Právo sociálního zabezpečení I. - ZS 2013-14

První podklad na výuku - první dvě přednášky - Úvod, Prameny lidská práva viz prezentace z minulého roku 2012

Aktuální články k sociálnímu zabezepečení: 2013OsetrovneParagrafHlidacenka.doc (68096)

Aktuálně - změna komunikace zaměstnavatelů s OSSZ od roku 2014 jen elektronicky, výšení důchodů v roce 2014, redukční hranice v nem. poj. 20142014ElektronickaKomunikaceCSSZ.doc (88064) , blíže též prezentace k důchodovému systému a právu na přiměřené hmotné zab. ve stáří 10.10.2013KonfBratislavaPrezPrispI.KostadinovovaTisk.pptx (872242)

 

Úvod do práva sociálního zabezpečení I. - ZS 2012-13

Úvod - zahájení výuky 15. 09. 2012 - 2012SocZabUvodI.K.pptx (1,3 MB)

Dne 26. 09. 2012 - lichý týden výuka není, výuka v Karlových Varech pouze v sudé týdny ve středu

Následující výuka tedy dne 03. 10. 2012 po pracovním právu od 12.25

Prameny pr. soc. zab., modely - 2012LidskaPravaPramenySocZabZS2012-13.pptx (175 kB)

 

Aktuální příručky ČSSZ jako doplnění a upřesnění znalostípojistných systémů sociálního zabepečeníPrůvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012, Příručka OSVČ v roce 2012, Příručka budoucího důchodce v roce 2012 dostupné na webu https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm

Nemocenské pojištění 2012 - prezentace 2012NemocenskePojisteniZS2012-13.ppt (577,5 kB) , Právo zaměstnance na přiměřené hmotné zab. při nezpůsobilosti k práci KarencniDobaPrispěvekTrnavaI.K.20.09.2012.doc (46 kB), nálezy ÚS ČR KarencniDobaNalezUS166-2008sb052-08.pdf (4,2 MB)2012NalezUSKarencniDobaSb0065-2012-186-2012.pdf (1,7 MB), kalkulačky pro výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem https://www.mpsv.cz/cs/7

 

Ústavní soud zrušil tzv. veřejnou službu v pojistném systému podpory v nezaměstnanosti

15.12.2012 06:43

27. listopadu 2012 Zrušil Ústavní soud, aktualita dostupná na webu https://www.usoud.cz/clanek/7449, text v systému NAULUS https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-1-12_2, účinnost po publikaci ve Sbírce zákonů

 

 

Právo sociálního zabezpečení II. LS 2013

Zahájení výuky v Karlových Varech dne 30. 01. 2013 - prezentace budou vkládány v průběhu semestru

Výuka práva sociálního zabezpečení denní studium:

Karlovy Vary středa v liché týdny,  30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3.,10.4. ZK 8.30 - 12.30 Sociální zabezpečení, 13.00 - 17.00 Pracovní právo

Praha úterý v sudé týdny 5.2., s výjimkou 19.02.2013 výuka bude až lichý týden 26.02.2013, dále pak 5.3., 19.3., 2.4. a 16.4. ZK 9.30 - 13.30 Sociální zabezpečení, 14.00 - 18.00 Pracovní právo

Výuka práva sociálního zabezpečení KS sobota :

Karlovy Vary: 08.30 - 11.30 ve dnech 9.3., 23.3.2013, 6.4.2013 ZK

Praha 11:35 - 14:50, ve dnech 16.3., 30.3., 13.4.2013 ZK

 

Zdravotní pojištění  2013ZdravotnictviLS.ppt (628 kB)

2012ZdravotniPojistovnyCR.doc (51,5 kB)

Důchodové pojištění  - prezentace 2013DuchodyCRKoordEULS2013dne12.02.2013.ppt (962,5 kB), aktualitka 2013DanovaSlevaPracujiciDuchodciRiskuji.doc (69,5 kB), další zdroje viz výklad, diskriminace věk, pohlaví, sexuální orientace 2012DiskriminaceVekPohlaviSex11.12.2012I.K..pdf (577,7 kB), Důchodové pojištění první pilíř PBD2013_web.pdf (326,7 kB), Důchodové spoření a penzijní připojištění (3pilíře v ČR od roku 2013) 2013TriPilireDuchodovehoPojisteniCR.doc (196 kB), Srovnání zaopatření, důchodový věk EU 2013SrovnaniZaopatreniStariZahraniciDuchVekEU.doc (128,5 kB), zhodnoceni vkladů investičních fondů 2013 2013PenzijniFondCSPinflace.doc (81,5 kB)

Státní sociální podpora rodin s dětmi, pěstounská péče2013StSocPodpRodinPestounskaPeceLS2013ppt.ppt (1,9 MB)

- nové ÚZ č. 942 Sociální zabezpečení - dávky státní soiciální podpory pro rodiny s dětmi - z.č. 117/1995 Sb., v platném znění

-nové ÚZ č. 937 Rodinné právo  - dávky pěstounské péče v zákoně č. 359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Elektronické formuláře pro podávání žádostí - https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome

Sociální služby a péče o osoby zdravotně postižené, 2013SocialniPomocPeceDavkyOZPLS2013.ppt (643 kB)

Důchodové a penzijní spoření 2013 - prohloubení znalostí

2013DuchodovePenzijniSporeni.pptx (144,6 kB)

 

 

 

Úvod do práva sociálního zabezpečení I. - ZS 2011-12

Zahájení výuky 17. 09. 2011 - SocZabUvodZS2011-12.ppt (1,4 MB), SocZabSystemZS2011-12.ppt (386 kB), KoordinaceSocialniZabEUZS2011-12.ppt (3,2 MB),  PenzijniReformaZklamani.doc (30 kB)

Nemocenské pojištění - NemocenskePojisteniLS2011Doplneno.ppt (532,5 kB), CvicnePrikladyNemocenskeZS2011.doc (29,5 kB), kalkulačky pro výpočet dávek pro rok 2011  a nově též pro rok 2012 https://www.mpsv.cz/cs/7

Důchodové pojištění - prezantace DuchodyCRKoordEUZS2011-12.ppt (946,5 kB) Nález ÚS ČR NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (2,9 MB)- tzv. malá důchodová reforma? z. č. 220 /  2011 Sb., účinnost k 30. 09. 2011 sb0078-2011-220-2011.pdf (380,6 kB), Zmeny od 30.09.2011DuchodyOd30.09.2011.doc (68 kB), Duchodový věk EU DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB),  

Státní politika zaměstnanosti a podpora v nezaměstnanosti z. č. 435/2004 Sb. - PolitikaZamZS2011-12.ppt (618 kB), změny pro rok 2012 sněmovní tisk 373 t0373pz.doc (172 kB)

 

Úvod do práva sociálního zabezpečení II. - LS 2012

- Prezenční Praha - úterý liché denní studium 14.00 - 18.00 Antala Štaška, zaháhení 31. 01. 2012

- KS termíny Praha - sobota 14.55 - 18.00 Antala Staška ve dnech 04. 02. 2012, 18. 02. 2012 a 03. 03. 2012 (předtermín zkouška) 

- Prezenční KV - středa liché denní studium - 08.00 - 13.10, uč. 301

- KS KV - sobota 8.00 - 11. 30, uč.308 ve dnech 10. 03. 2012, 24. 03. 2012 a 07. 04. 2012 (předtermín zkouška)

Podkaldy na výuku:

 

Nepojistné systémy sociálního zabezpečení: ToSiSedneReklDrabek.doc (48 kB), informační portál - https://socialnireforma.mpsv.cz/cs/, novely zákonů č. 366/2011 Sb. sb0128-2011-366-2011.pdf (455,2 kB) a 329/2011 Sb. sb0115-2011-329-2011.pdf (365,6 kB, Životní a existenční minimum 2012.doc (55 kB) 

- Státní sociální podpora - z. č. 117/1995 Sb. - prezentace StSocPodpLS2012ppt.ppt (1,6 MB)PrispevekNaBydleni2012.doc (49 kB)RodicovskyPrisp2011,2012.doc (59,5 kB) + tiskopisy pro podávání žádostí dostupné na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome

- Sociální pomoc a péče - prezentace SocPeceCRaEULS2012.ppt (649 kB), Pomoc v hmotné nouzi - z. č. 111/2006 Sb. + formuláře dostupné na https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome, Sociální služby pro osoby zdravotně postižené - z. č. 108/2006 Sb. a 329/2011 Sb. + vyhláška č. 388/2011 Sb. sb0136-2011-388-2011.pdf (799,4 kB) + formuláře dostupné na https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome, Vzor smlouva o poskytnutí osobní asistence vzor_smlouva_osobni_asistence.pdf (129,8 kB)

Zdravotní pojištění a zdravotní péče - prezentace (bude ještě aktualizována) ZdravotnictviZS2011-12.ppt (613 kB), prohlášení dlohodobý pobyt v zahraničí VZP ProhlPobytVzahrDlouhodobyZdrPoj.pdf (297,9 kB), Zdravotní služby 2012 - účinnost právních předpisů od 01. 04. 2012 - zdravotní službysb0131-2011-372-2011.pdf (878,3 kB), specifické zdravotní službysb0131-2011-373-2011.pdf (470,1 kB), zdravotnická záchrannná služba sb0131-2011-374-2011.pdf (310,7 kB)

 

Aktuální příručky ČSSZ jako doplnění a upřesnění znalostí pojistných systémů sociálního zabepečení probíraných v prvním semestru: Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012, Příručka OSVČ v roce 2012, Příručka budoucího důchodce v roce 2012 dostupné na webu https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm

 

 
 

 

 

 

Úvod do práva sociálního zabezpečení II. - LS 2011

 

Aktuální sylabus: Právo soc. zabezp. II_PSLS2011.doc (157,5 kB)

Zahájení výuky dne 26. 01. 2011 - podklady na výuku - SeminareSocialniZabezpeceniLS2011.doc (82,5 kB)

Prezentace - státní sociální podpora - StSocPodpDoplnenoZSS2010-11ppt.ppt (1,3 MB)

Prezentace - sociální péče - SocPeceCRaEULS2011.ppt (531,5 kB),  lékařská posudková služba LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB), vzorové formuláře a další podklady budou předány ve výuce

Doplňující informace a pokračování dne 02. 03. 2011 - změnový zákon č. 347/2010 sb0127-2010-347-2010.pdf (132,7 kB), přechodná ustanovení k sociálnímu příplatku (dávka státní sociální podpory pro osoby zdravotně postižené či pečující o osoby zdravotně postižené do konce roku 2012) ZadostSocialniPriplatek2011.pdf (81,2 kB), potvrzení příjmu čtvrtletní VysePrijmuCtvrtletni2011.pdf (90,8 kB), příspěvek na bydlení a náhrada za ztrátu na výdělku se od ledna 2011 změnila PrispNaBydleniNahradaZtrataNaVydelku2011.pdf (140,9 kB)

Průvodce sociálních služeb - PruvodceSocSluzby.pdf (924,8 kB), otazky_odpovedi_soc.sluzby.pdf (307,4 kB)

Informace pro osoby zdravotně postižené InfProOZP.pdf (250,9 kB), OznameniPovPodilOZP2010.pdf (39,3 kB), výhody a zdravotní průkazy pro OZP vyhláška č. 182/1991 Sb., v platném znění - část zrušena - VyhodyOZP182-1991sb037-91.pdf (283,6 kB)

Důchody v ČR a v EU - příklady určení výše dávek v ČR v roce 2011VSKVDuchodovyVekCRTabulka2010,Priklady2011.doc (80,5 kB) - úplné znění zákona o důchodovém pojištění z. č. 155/1995 Sb. UplneZneniDuchPojsb016-10.pdf (850,1 kB),  důchodový věk vybraných států DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB)

 Prohloubení znalostí k důchodům -  zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. znění zákon v platném znění je na webu Asociace penzijnich fondů https://www.apfcr.cz/cs/o-nas/dokumenty/zakon-o-penzijnim-pripojisteni.html PenzPripStPrisp42-1994sb14-94.pdf (148,4 kB), vyhl. č. 302/2010 Sb. o výkazech penzijních fondů předkládaných ČNBPenzPojZNstatyEU340-2006sb105-06.pdf (417,8 kB), zákon o činnosti institucí zaměstnanenckého pojištění z členských států EU č. 340/2006 Sb. PenzFondVykazy302-2010sb111-10.pdf (699 kB), malá důchodová reforma 2011 Zmena§15ZDP.doc (50,5 kB), t027700.doc (639,5 kB), SnemovniTisk277-2011.doc (34 kB)

 

Středisko Karlovy Vary a Praha - jaká máte sociální práva v EU - publikace pdf 2010 jaka_mate_prava.pdf (795,9 kB)

Koordinační nařízení Evropského parlamentu a Rady - nové 883_2004.pdf (384,8 kB), prováděcí 987_2009.pdf (425,3 kB)

 

Středisko Praha - 01. 02. 2011 - Organizace a řízení sociálního zabzepečení v ČR a v EU SocialniZabOrganizaceRizeniEULS2011.ppt (3,2 MB), vývoj komunitárního práva VyvojKomunitarnihoPrava.doc (299 kB),  Seminář č. 1,2 Seminar1,2SocialniZabezpeceniLS2011.doc (126,5 kB), kalkulačky pro výpočet nemocenských dávek Kopie - kalkulacka_nemocenske_2011.xls (31 kB), Kopie - kalkulacka_osetrovne_2011.xls (31,5 kB), Kopie - kalkulacka_ppm_2011.xls (31,5 kB), Kopie - kalkulacka_nahrada_mzdy_2011.xls (30,5 kB)

Tisková zpráva MPSV ze dne 21. 12. 2010 - změny v gesci MPSV pro rok 2011 PrehledZmenMPSV2011.pdf (224,2 kB)

Tisková zpráva MPSV ze dne 10. 01. 2011 - sociální reforma 2011 SocialniReforma2011.pdf (156 kB)

Podpora v nezaměstnanosti v ČR a v EU - výuka dne 15. 02. 2011 Praha a dne 09. 03. 2011 Karlovy Vary - PodpNezCrEuLS2011.ppt (655 kB), srovnavaci tabulka OECD+úřady práce v zemích EU PodpNezamSrovnTabOECDUradyEU.rtf (1,8 MB), PouceniUchazecOzam2011.pdf (71,3 kB), ZadostPodporaNezamCR.pdf (62,5 kB), potvrzeni o výši výdělkuPodpNezamPotvr_prum_vydel.doc (34 kB) , zadost form E301/U1 čj. zadost_o_e301-u1.doc (78,5 kB) + aj.czeapplye301_0_0.doc (71,5 kB) , inf. o vyslání  zaměstnanceinformace_o_nastupu_zamestnani_-_o_vyslani_k_vykonu_prace.pdf (46,4 kB) , žádost o povolení zaměstnání cizince zc_o_povoleni_k_zamest.pdf (40,6 kB)

 

Státní sociální podpora v ČR a  koordinace rodinných dávek v EU - výuke dne 01. 03. 2011 prezentace St. soc. podpora viz výše shodné s podklady pro studenty v Karlových Varech, formuláře v tištěné podobě obdrží studenti na přednášce, dostupné též na webu https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.Zadost

Sociální pomoc a péče - sociální služby,  koordinace rodinných dávek v EU - výuke dne 15. 03. 2011 prezentace Sociální péče v ČR a EU viz výše shodné s podklady pro studenty v Karlových Varech, formuláře v tištěné podobě obdrží studenti na přednášce, dostupné též na webu https://portal.mpsv.cz/soc/hnhttps://portal.mpsv.cz/soc/ssl

Důchody v ČR a v EU - výuke dne 29. 03. 2011 prezentace viz výše shodné s podklady pro studenty v Karlových Varech,  https://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/

Seminární práce studentů k vybraným zemím EU a EHP - 12. 04. 2011 Praha a 13. 04. 2011 KV - seminární práce mi zašlete na email ilda@seznam.cz nejpozději do dne konání zkoušky, je to podmínka pro to, abyste mohli jít na zkoušku

 

 

 

Úvod do práva sociálního zabezpečení I. - ZS 2010-11

 

Doporučená literatura: DoporucenaLitSocZabZari2010.doc (44,5 kB)

 

Prameny práva: PramenySocZabZari2010.doc (44,5 kB)

Zkouškové okruhy: KVZkouskoveOkruhySocZab2010.doc (33,5 kB)

 

Přednášky denní studium Karlovy Vary, pátek lichý týden 08.00-11.30 aula:

                        Úvodní - Pojetí, historický vznik a význam práva sociálního zabezpečení  SocZabSystemKVDenniStZS2010.ppt (385,5 kB)

                        Druhá přednáška 01. 10. 2010 - Zdravotní pojištění ZdravotnictviZS2010-11.ppt (593,5 kB)

                        Třetí přednáška 15. 10. 2010 - Nemocenské pojištění NemocenskePojisteniZS2010-11.ppt (488,5 kB), NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_KostadinovovaPubl.doc (85,5 kB)

                        Čtvrtá přednáška 29. 10. 2010 - Důchodové pojištění DuchodyZS2010-11.ppt (624,5 kB), NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (2,9 MB), UplneZneniDuchPojsb016-10.pdf (850,1 kB), DobaPojisteniDuchodovyVekCR.doc (87,5 kB), DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB)

                        Pátá přednáška 12. 11. 2010 - Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. PojistneSocZabZS2010-11.ppt (503 kB), PrehledPrijmyVydaje_OSVC2009.pdf (160,7 kB), PokynyPrehledPrijmyVydaje.pdf (95,8 kB)

                        Šestá přednáška 26. 11. 2010 - Organizace a řízení v sociálním zabezpečení v EU SocialniZab26.11.2010ZS2010-11.ppt (3,2 MB). Zápočtový test

                        08. 12. 2010 -  vučuje Mgr. Petra Doudová - pracovní právo

 

Kombinované studium: Sobota, aula 08. 00 - 11. 30 ve dnech:

 

 

06. 11. 2010  - Úvod do práva sociálního zabezpečení, pojem, předmět, systém a prameny práva sociál. zab. PSZ-KS-1a.prednaska_(uvod_do_PSZ).ppt (1,4 MB), Zdravotní pojištění PSZ-KS-1b.prednaska_(zdrav.poj.).ppt (307,5 kB). Usporná opatření MPSV Skrty_od_1.1.2010_Nejvyznamnejsi_zmeny,_ktere_schvalili_poslanci.doc (38,5 kB).

20. 11. 2010 - Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PSZ_-_2.a_prednaska_(dalkari_-_pojistne_na_SZ).ppt (1,1 MB). Nemocenské pojištění PSZ-2.b_prednaska_(dalkari_-_nem.poj.).ppt (511,5 kB), Výpočet výše náhrady mzdy nahrada_mzdy-2010_(vypocet).xls (24 kB).

04. 12. 2010 - Důchodové pojištění DuchodyDoplnenoCRKoordEUZS2010-11.ppt (909,5 kB)- nález ÚS k výpočtovému základu důchodůTiskovaZpravaMPSVDuchody.pdf (108,2 kB)Pl-8-07-11-DLast_final_nalez_a_disenty.pdf (268,4 kB) , důchodový věk ČR DobaPojisteniDuchodovyVekCR.doc (87,5 kB), důchodový věk EU DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB), KomentarKnalezuUSDuchody.doc (29,5 kB). Zákon o důchodovém pojištění - úplné znění 2010 UplneZneniDuchPojsb016-10.pdf (850,1 kB). Změny v důchodech pro rok 2011ZmenyDuchody2011.doc (68,5 kB). Organizace a řízení sociálního zab. koordinace sociálního zabezpečení v EUSocialniZab04.12.2010ZS2010-11.ppt (3,2 MB). Zápočtový test.

 

 

 

 

 

Sociální zabezpečení ZS 2009-10

Zkouškové okruhy z práva sociálního zabezpečení - SocialniZabVSKVZkouskoveOkruhy.doc (25,5 kB)

 

Prameny práva: PramenySocZabLeden2010.doc (34,5 kB)

Doporučená literatura: DoporucenaLitSocZab2009-10Listopad.doc (46 kB)

 

Termíny výuky denní studium, liché týdny pátek 8.00 - 14.50 v aule:

25. 09. 2009 - Úvodní přednáška SocZabSystemKVDenniStZS2009-10.ppt (340,5 kB)

09. 10. 2009 - 2. přednáška: NemPojKVDenniStZS2009-10.ppt (142,5 kB), NemocenskeEUKVDenniStZS2009-10ZS2009-10.ppt (169 kB), NahradaMzdy14dniZamestnavatelOd1.1.2009.doc (86,5 kB), SocialniZabKVDennePraktickeTabulky2009.doc (84 kB)

23. 10. 2009 - 3. přednáška - Dokončení nemocenské (peněžitá pomoc v mateřství, Důchodové pojištění Prez23.10.09KVDenniStZS2009-10.ppt (315,5 kB), ZmenyDuchPojKVDenniZS2009-10.doc (117,5 kB), Vyklad§37DuchZakKVDenniZS2009-10.doc (41 kB), DuchodovyVekEUKVDenniZS2009-10.doc (124 kB)

06. 11. 2009 - 4. přednáška - Pojistné na sociální zabezpečení PojistneSocialniZabKVDenniStZS2009-10.ppt (208 kB), Zdravotní pojištění ZdravotniPojKVDenniStZS2009-10.ppt (156,5 kB),SocZabOsEUNatDavNemZdrPojKVDenniStZSS2009.ppt (658,5 kB)

20. 11. 2009 - 5. přednáška StSocPodpKVDenniZS2009-10ppt.ppt (486 kB)

04. 12. 2009 - 6. přednáška - SocPeceKVDenniZS2009-10.ppt (282,5 kB)LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB), ZmenySocialniPojisteni2010.doc (78,5 kB), zápočtový test 

Výsledek zápočtového testu psaného dne 04. 12. 2009  ZkouseniSocZabDenniI.K.doc (232 kB)

 

Termíny konzultací distanční studium:

07. 11. 2009 - Úvodní přednáška - přednáší Mgr. Petra Doudová - Úvod a systém sociálního zabepečení v ČRPSZ-KS-1a.prednaska (uvod do PSZ).ppt (666 kB), Pojistne PSZ-KS-1b.prednaska (poj.na SZ a prisp.na st.politiku zamestnanosti).ppt (897,5 kB), Důchodové pojištění v ČRPSZ-KS-1c.prednaska (duchodove pojisteni).ppt (1 MB)

21. 11. 2009 - Druhá přednáška - Mgr. Petra Doudová  - Nemocenské a zdravotní pojištění v ČR PSZ-KS-2.prednaska (nem.poj.+zdrav.poj.).ppt (260,5 kB)

05. 12. 2009 - Závěrečná přednáška- zápočtový test v 10.00 - Změny v sociálním pojištění 2010 ZmenySocialniPojisteni2010.doc (78,5 kB) , Změny v důchodech 2009,2010ZmenyDuchPoj1.7.2009,1.1.2010VSKV.doc (172 kB), Důchodový věk ČR DuchodovyVekCRVSKVTabulka2010.doc (84,5 kB), Státní sociální podpora StSocPodpDistancniVSKVZS2009-10ppt.ppt (400 kB), Sociální pomoc a péčeSocPeceDistancniVSKVZS2009-10.ppt (226,5 kB), LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB), skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB), Koordinace sociálního zabezpečení v EU KoordinaceSocZabEUVSKV.ppt (201,5 kB), Důchodový věk ve vybraných členských státechDuchodovyVekEUVSKVZS2009-10.doc (124 kB), Podpora v nezaměstnanosti v zemích OECD PodporaNezamVSKVSrovnTabulkaZemiOECD.rtf (87,9 kB)

 

Výsledek zápočtového testu psaného dne 05. 12. 2009 ZkouseniSocZabDistancniI.K.doc (207,5 kB)