Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Produkty

Mezinárodní právo

Aktuálně otázky související s právními vztahy s mezinárodním prvkem.

—————

Správní právo

  Spory související s  rozhodnutím orgánů státní správy o právech a povinnostech občanů  (námitky, odvolání, soudní přezkum)     - stavební povolení     - odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění     - odškodňování...

—————

Obchodní právo

Obchodní právo
  Obchodní společnosti    - zakládání obchodních společností   - navyšování kapitálu obchodních společností - zápisy či změny zápisů v obchodním či živnostenském rejstříku     Insolvenční řízení       -  přihlašování...

—————

Pracovní právo

Pracovní právo
Personální otázky                 - pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - sociální zabezpečení zaměstnanců   Interní předpisy zaměstnavatele   -  mzdový předpis -...

—————

Občanské právo

Občanské právo
  Kupní smlouvy  - movité věci (automobily, motocykly, užitková vozidla) - nemovitosti (nebytové prostory, byty, rodinné domy, vily, chaty, zahrady)   Financování nákupu movitých a nemovitých věcí - půjčky, úvěry, hypotéky, leasing   Zajištění pohledávek  - uznání...

—————