Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Pracovní právo

Pracovní právo

Personální otázky                

- pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

- sociální zabezpečení zaměstnanců

 

Interní předpisy zaměstnavatele  

-  mzdový předpis

- organizační řád

- používání ochranných pracovní prostředků

-  zaměstnanecké výhody a daně

 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Agenturní zaměstnávání

 

Zaměstnávání cizinců v ČR

 

Vysílání zaměstnanců do zahraničí, - Německo, Slovensko a další země

 

Poskytování služeb v EU  a dalších zemích