Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Občanské právo

Občanské právo

 

Kupní smlouvy 

- movité věci (automobily, motocykly, užitková vozidla)

- nemovitosti (nebytové prostory, byty, rodinné domy, vily, chaty, zahrady)

 

Financování nákupu movitých a nemovitých věcí - půjčky, úvěry, hypotéky, leasing

 

Zajištění pohledávek 

- uznání dluhu

 

Rodinné právo   

- zákon o rodině (předmanželské smlouvy, rozdělení společného jmění manželů, rozvody)

- zákon o sociálně právní ochraně dětí (výživné)