Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Karenční doba

10.05.2012 12:09

Článek I.K.KarencniDobaPrispTrnavaKostadinovova15.11.2012Odeslano.pdf (310,4 kB)

Karenční doba, 3 dny nemoci bez náhrady mzdy, podle posledního Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 24. 04. 2012 není v rozporu s právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, blíže aktuality www.usoud.cz/clanek/6677, text nálezu Karencni doba-Pl-54-10.pdf (375,9 kB), k souvislostem s náhradou mzdy poskytovanou od roku 2009 zaměstnavateli též samostatný odborný článek https://www.akilda.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri-onemocneni-zamestnance/.

—————

Zpět