Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Ústavní soud zrušil tzv. veřejnou službu v pojistném systému podpory v nezaměstnanosti

15.12.2012 06:43

27. listopadu 2012 Zrušil Ústavní soud, aktualita dostupná na webu https://www.usoud.cz/clanek/7449, text v systému NAULUS https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-1-12_2, účinnost po publikaci ve Sbírce zákonů: Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 437/2012 Sb., dostupný na aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25290

 

—————

Zpět