Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Mezinárodní právo

Aktuálně otázky související s právními vztahy s mezinárodním prvkem.