Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Pracovnělékařské služby - vstupní prohlídky od 01. dubna 2013

11.04.2013 22:30

Novela zákona o specifických zdravotních službách zakotvila úlevy u vstupních prohlídek týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, novela č. 47/2013 sb0022-2013-47-2013.pdf (277,1 kB), kterou se od 1. dubna 2013 mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 

Nová prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. účinnost od 3. dubna 2013, sb0037-2013.pdf (4,1 MB)

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

 

—————

Zpět