Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Odbory 2014

14.02.2014 17:40

 Odbory - zrušen zákon o sdružování občanů a je nutné vycházet z občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb. účinného od 01. 01.2014, blíže celý text článku dostupný na www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/odbory-2014/

—————

Zpět