Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Pracovnělékařské služby až v roce 2013

11.04.2012 06:12

Specifické zdravotní služby - z. č. 373/2011 Sb. zavádí pojem pracovnělékařské služby - účinnost zákona nastává sice od 01. 04.2012,zaměstnavatelé však dostali přechodné období na přípravu se na nový systém a tudíž nemusí aplikovat novou právní úpravu až do konce roku 2012, k tomu vydalo Ministerstvo zdravotnictví zvláštní stanovisko https://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/stanoviska-k-zakonu-c373/2011-sb-o-specifickych-zdravotnich-sluzbach_2539_11.html, blížší rozbor pracovnělékařské péče též můj článek již z roku 2007 Pracovnělékařská péče podle nového zákoníku práce https://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/pracovnelekarska-pece/ a k tomu dále též aktuální článek Praktické dopady novely zákoníku práce v roce 2012 https://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/prakticke-dopady-novely-zp-2012/

—————

Zpět