Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Správní právo

 

Spory související s  rozhodnutím orgánů státní správy o právech a povinnostech občanů 

(námitky, odvolání, soudní přezkum)

    - stavební povolení

    - odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění

    - odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

    - přestupková řízení  (dopravní nehody)

    - trestněprávní řízení

    - insolvenční řízení

    -  exekuční řízení