Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


BOZP/Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sylabus prezenční studium oba obory stejné: BOZP - MSŘLZ Bc.2015I.K.WebTisk27.10.2015.doc (552448)
Prezentace: 6.rijna2015BOZPPrezentace.ppt (1803776) (rámcový přehled, nutné doplnění o aktuálně probíhající výklad)
 
Legislativa obecná: Zákoník práce ZPrijen2015z262-2006.rtf (4020802), Zákon BOZB BOZPRijen2015z.c.309-2006Sb.rtf (409788) , Inspekce práce ZIP251-2005rijen2015.rtf (838187)
 
Ochrana zdraví při práci: 
Pracovnělékařské služby: SpecifickeZdravotniSluzby373-2011rijen2015.rtf (918338) - zdravotní prohlídky zaměstnanců
Nařízení vlády nové 2015: ZakazPraceZenMladistvi180-2015zari2015.rtf (192139) 
Nepříznivé účinky hluku a vibrací: HlukVibraceN.v.272-2011Sb.Rijen2015.rtf (291014)
 
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz, nemoc z povoláníNemocPovolani290-1995rijen2015.rtf (160984) - odškodnění bolesti a ztížení spol. uplatnění starý předpis BolestStizeniSpolUpl440-2001.rtf (797874)BolestStizeneSpolUplatneniNoveN.V.15.Rijen2015BOZP info.pdf (326543), nový předpis BolestStizeniSpolUplatneni276-2015.pdf (4169286)
 
 
Bezpečnostní značky a signály: BezpecnostniZnackySignalyN.v.11-2002.pdf (5757092)
 
            
Provoz dopravy dopravními prostředky: DopravaN.v.168-2002Sb.Rijen2015.rtf (154874)
 
Odborná způsobilost v prevenci rizik BOZPOdbornaZpusobilostN.v.592-2006Sb.Rijen2015.rtf (143025)