Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Právo sociálního zabezpečení ZS 2016-17, 2016-17StudijniOporaUJAKPravoSocialnihoZabezpeceni-PVP-Bc.doc (169472)

Rozvrh: UJAKRozvrhKostadinovovaZS2016-17denniPSZ.pdf (98185)UJAKRozvrhKSKostadinovovaZS2016-17PSZ.pdf (83905)

Denní studium - úterý od 11.30 - 13.00 učebna A 303 a od  13.15 - 14.45 učebna A 201, zahájení výuky dne 27. 09. 2016 bez semináře (dohoda osobně na místě, kdy bude náhradní alternativa)

Kombinované studium: Zahájení výuky dne 1. 10. 2016 učebna A 103 v době od 11.30 do 19.00, druhá výuka dne 12. 11. 2016 učebna C 101 11.30-19.00, a závěr zkouška d1 Ane 17. 12. 2016 v učebně A 301 v době od 9.45 do 11.15 

Podklady na výuku využitelné pro DS a KS - budou aktuálně vkládány v průběhu semestru: ....

2016PravoSocialnihoZabezpeceniKostadinovova27.9.2016.doc (877056).

Právo sociálního zabezpečení - ZS 2014-15

 

Prezentace:  2014SocZabUvod26.9.2014.pptx (1288692)          ¨

                                         Nemocenské pojištění - 2014-15ZSNemocenskePojisteni.pptx (136077), kalkulačky pro výpočty aktuální pro rok 2014 a již pro rok 2015 rovněž dostupné na webu MPSV ČR, www.mpsv.cz/cs/11580
                                         Nepojistné systémy - dávky MPSV 2014 - 2014-15ZSNepojistneSystemySocialZab.pptx (454130), tiskopisy SSP rodin s dětmi formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome, tiskopisy OZP formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp, tiskopisy HmNouze formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/index.jsp
                                         Postavení OSVČ - 2014-15OSVCWeb28.11.2014.pptx (1732557), příručka MPSV ČR 2014 P_OSVČ_2014.pdf (383638)
 
 

Právo sociálního zabezpečení - ZS 2013-14

Průvodce studiem UJAK PravoSocialnihoZabezpeceni-PVP-Bc-2013.doc (174080)

Podklady aktuálně pro rok 2013-14 2014ElektronickaKomunikaceCSSZ.doc (86 kB)

Podklad důchodový systém od roku 2013 10.10.2013KonfBratislavaPrezPrispI.KostadinovovaTisk.pptx (851,8 kB)

Podklad nepojistné systémy v ČR 2013NepojistneSystemySocialZab.pptx (436,4 kB), aktualita 2013DavkySSPaHmNCesko.doc (212,5 kB)

 

Právo sociálního zabezpečení - ZS 2012-13

V úterý dne 13.11. 2012 nebude výuka pracovního práva a práva sociálního zabezpečení studentů denního studia. Náhradní výuka proběhne třikrát v liché týdny v době od 16.45-18.15 hodin.

 

Úvod - 2012SocZabUvodI.K.pptx (1,3 MB)

Prameny práva sociálního zabezpečení, modely - 2012LidskaPravaPramenySocZabZS2012-13.pptx (175 kB)

 

Aktuální příručky ČSSZ jako doplnění a upřesnění znalostípojistných systémů sociálního zabepečeníPrůvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012, Příručka OSVČ v roce 2012, Příručka budoucího důchodce v roce 2012 dostupné na webu https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm

Nemocenské pojištění 2012 - prezentace 2012NemocenskePojisteniZS2012-13.ppt (577,5 kB) , Právo zaměstnance na přiměřené hmotné zab. při nezpůsobilosti k práci KarencniDobaPrispěvekTrnavaI.K.20.09.2012.doc (46 kB), nálezy ÚS ČR KarencniDobaNalezUS166-2008sb052-08.pdf (4,2 MB)2012NalezUSKarencniDobaSb0065-2012-186-2012.pdf (1,7 MB), kalkulačky pro výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem https://www.mpsv.cz/cs/7

Nepojistné systémy sociálního zabezpečení v ČR - tisková zpráva MPSV 17. října 2012 2012ZmenyNepojSystemutz_171112a.pdf (196,5 kB)

Státní sociální podpora rodin s dětmi - prezentace 2012StSocPodpZS2012-13ppt.ppt (1,6 MB) , tiskopisy https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome

 
 
 
 
 
 

Právo sociálního sociálního zabezpečení ZS 2011-12 PVP Bc 5 Pravo soc.zabezpeceniZari2011.doc (399 kB)

Zahájení výuky v denním studiu 27. 09. 2011, výuka v úterý v 11.30-13.00 C 101 každý týden, 13.15 - 14.45 v liché týdny D201 a následně 15.00-16.30 D202/v sudé týdny vždy učebna D102

Termíny výuky v kombinovaném studiu 19. 09. 2011, 29. 10. 2011, 17. 12. 2011?

SocZabUJAKUvodZS2011-12.ppt (1,4 MB),

SocZabSystemZS2011-12.ppt (386 kB),

KoordinaceSocialniZabEUZS2011-12.ppt (3,2 MB), Nařízení EP a Rady č. 883/2004 883_2004.pdf (384,8 kB) a prováděcí nařízení č. 987/2009 987_2009.pdf (425,3 kB)

Překážky v práci na straně zaměstnance -30.08.2010PrekazkyVpraciNaStraneZamestnanceKostadinovova.doc (260 kB), hmotné zabezpečení od zaměstnavatele po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_KostadinovovaPubl.doc (85,5 kB), kalkulačky pro výpočet v roce 2011, 2012 https://www.mpsv.cz/cs/7

Nemocenské pojištění - NemocenskePojisteniLS2011Doplneno.ppt (532,5 kB), zákon 187/2006 Sb. kalkulačky pro výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského pojištění pro rok 2011 a nově též pro rok 2012 https://www.mpsv.cz/cs/7, cvičné příklady pro výpočet dávek nemocenkséh pojištění v roce 2011 CvicnePrikladyNemocenskeZS2011.doc (29,5 kB)

Důchodové pojištění - DuchodyCRKoordEUZS2011-12.ppt (946,5 kB), tzv. malá důchodová reforma - novela zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. účinná od 30. 09. 2011sb0078-2011-220-2011.pdf (380,6 kB),  nová výše důchodových dávek DuchodyOd30.09.2011.doc (68 kB) , kalkulačky pro výpočet důchodů a určení důchodového věku dostupné na webu MPSV ČR https://www.mpsv.cz/cs/2435, duchodový věk EU DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB), schválena tzv. velká důchodová reforma pro rok 2012 VladaSchvalilaReformuDuchodu06.11.2011.doc (44,5 kB)

Podpora v nezaměstnanosti - zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v  platném znění - PodpNezZS2010-11.ppt (649,5 kB) v návaznosti na aktuální prezentaci Politika zaměstnanosti ZS 2011-12 v části věnované pracovnímu právu

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zdrvotnictví - ZdravotnictviZS2011-12.ppt (613 kB), Zdravotní pojišťovny v ČR, mezistátní úhrada zdravotní péče  EvropskyPrukazZdravotnihoPojisteni.doc (139 kB)

Státní sociální podpora - zákon č. 117/1995 Sb., v platném znění StSocPodpZS2011-12ppt.ppt (1,5 MB), sněmovní tisk 372/2011 t0372pz.doc (319,5 kB)

Sociální pomoc a péče SocPeceCRaEULS2011.ppt (531,5 kB) - zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. v platném zněnáfh, zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., v platném znění, změny pro rok 2012 sněmovní tisk 372/2011 jako u státní sociální podpory a dále sněmovní tisk 374/2011 dávky pro osoby se zdravotním postižením t037400.doc (605 kB)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zkouškové okruhy:  SocialniZabUJAKZkouskoveOkruhy2010.doc (24,5 kB)

Prameny práva:       PramenySocZabZari2010.doc (44,5 kB)

Doporučená literatura:  DoporucenaLitSocZabRijen2010.doc (45,5 kB)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Studenti denního studia, H 11A: Změna času výuky dle dohody se studenty - 09.45 - 14.45 sudé týdny učebna C003

Pondělí 11.30 - 13.00 přednáška lichý a sudý týden C 102, 15.00 - 16.30 seminář, sudý týden, C  101 prostory dle rozvrhu, výuka bude přesunuta z praktických důvodů do jedné učebny, aktuální informace bude sdělena na výuce.

 

27. 09. 2010 - Úvodní přednáška SocZabPrednaska1UJAKDenniZS2010.ppt (402 kB)

04. 10. 2010 - druhá přednáška ZdravotnictviZS2010-11.ppt (593,5 kB), první seminář Zdravotní pojištění a zdravotnictví v ČR a v EU SemZdravotnictvi.doc (29 kB), PrehledZdravotnichPojistovenCRrijen2010.doc (62 kB), ProhlPobytVzahrDlouhodobyZdrPoj.pdf (297,9 kB)

11. 10. 2010 - třetí přednáška - bude v sudé týdny mezi přednáškou a seminářem

18. 10. 2010 - třetí a čtvrtá přednáška NemocenskePojisteniZS2010-11.ppt (485 kB). druhý seminář NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_KostadinovovaPubl.doc (85,5 kB)

25. 10. 2010 - pátá přednáška - bude v sudé týdny mezi přednáškou a seminářem

01. 11. 2010 - pátá a šestá přednáška, třetí seminář - Důchodové pojištění DuchodyCRZS2010-11.ppt (617 kB), přílohy budou eventuelně vloženy následně, v tištěné podobě je obdrží studenti na přednášce, Nález ústavního soudu k výpočtovému základu důchodů Pl-8-07-11-DLast_final_nalez_a_disenty.pdf (268,4 kB), TiskovaZpravaMPSVDuchody.pdf (108,2 kB), KomentarKnalezuUSDuchody.doc (29,5 kB), důchodový věk a potřebná doba pojištění DobaPojisteniDuchodovyVekCR.doc (87,5 kB), důchodový věk EU DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB)

08. 11. 2010 - sedmá přednáška - bude v sudé týdny mezi přednáškou a seminářem

15. 11. 2010 - sedmá a osmá přednáška, čtvrtý seminář - Změny v sociálním zabezpečení schválené pro rok 2011 dne 02.11.2010  PS Parlamentu ČR tisk 155 t015500.doc (675 kB),https://www.psp.cz/ dne 12. 11. 2010 schválené Senátem ČR tisk č. 363, https://www.senat.cz Politika zaměstnanosti - podpora v nezaměstnanosti v ČR a ve vybraných zemích EU PodporaNezamSrovnTabulkaZemiOECD2010.rtf (97,5 kB), Pojistné na sociální zabezpečení PojistneSocZabZS2010-11.ppt (503 kB) , MaxVymZakladPojistne.jpg (104,4 kB)

22. 11. 2010 - devátá přednáška - bude v sudé týdny mezi přednáškou a seminářem

29. 11. 2010 - devátá a desátá přednáška, pátý seminář - Upozornění! Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám, které panují, proběhne výuka výjimečně až v lichý týden, tedy dne 06. 12. 2010. Studentům se tímto omlouvám, výuka proběhne v plném rozsahu dle rozvrhu o týden později, za pochopení mnohokráte děkuji I. Kostadinová

06. 12. 2010 - výjimečně v lichý týden, devátá a desátá přednáška - Státní sociální podpora StSocPodpDoplnenoZSS2010-11ppt.ppt (1,3 MB) a sociální pomoc SocPeceCRaEUZS2010-11.ppt (533 kB), Formuláře žádostí budou předány v tištěné podobě ve výuce, lze stáhnout z internetových stránek příslušných orgánů

 

Přehled otázek ke státní bakalářské zkoušce: OkruhyStatniceUJAKNechKost.doc (388 kB)

13. 12. 2010 - 11.30  učebna C 102 - zápočtový test, předtermín zkoušky

 - jedenáctá a dvanáctá přednáška, šestý seminář

 

 

Studenti kombinovaného studia: PruvodceStudiemSocZab27.09.2010.doc (49 kB)

03. 10. 2010 neděle 15.45 - 17.15, A 201 - SocZabPrednaska1UJAKDistancniZS2010.ppt (405 kB), ZdravotnictviZS2010-11.ppt (593,5 kB)

14. 11. 2010 neděle 14. 00 - 15. 30, A 102 - Souhrnná rekapitulace podstatného: SocialniZab14.11.2010ZS2010-11.ppt (3,1 MB)Změny v sociálním zabezpečení schválila Poslanecká sněmovna i Senát Parlamentu ČR, prezident podepíše, účinnost od 01. 01. 2011t015500.doc (675 kB), Zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění. Důchodové pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení. - prezentace a podklady viz výše studenti denního studia

12. 12. 2010 neděle 15. 45 - 19. 15, C 301 - Státní sociální podpora StSocPodpDoplnenoZSS2010-11ppt.ppt (1,3 MB), sociální pomoc a péče SocPeceZS2010-11.ppt (424,5 kB). Organizace a řízení v sociálním zabezpečení SocialniZab12.12.2010ZS2010-11.ppt (3,2 MB) - veškeré podklady vkládané pro studenty denního studia lze využít ke studiu, Změny důchodové pojištění 2011 ZmenyDuchody2011.doc (68,5 kB)