Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Pracovní právo ZS 2016-17, 2016-17StudijniOporaUJAKPracovniPravo-PVP-Bc.doc (163328)

Rozvrh: UJAKRozvrhKostadinovovaZS2016-17denniPP.pdf (98199)UJAKRozvrhKSKostadinovovaZS2016-17PP.pdf (83901)

Denní studium - úterý od 11.30 - 13.00 učebna A 303 a od  13.15 - 14.45 učebna A 201, zahájení výuky dne 27. 09. 2016 bez semináře (dohoda osobně na místě, kdy bude náhradní alternativa)

Kombinované studium: Zahájení výuky dne 1. 10. 2016 učebna A 103 v době od 11.30 do 19.00, druhá výuka dne 12. 11. 2016 učebna C 101 11.30-19.00, a závěr zkouška d1 Ane 17. 12. 2016 v učebně A 301 v době od 9.45 do 11.15 

Podklady na výuku - budou aktuálně vkládány v průběhu semestru: ...

2016ZakonikPracePrezentace27.09.2016.pptx (281634)2016VzoryPracko27.09.2016I.K..doc (1588736)

 
 

Pracovní právo ZS 2014-15

 

Prezentace:  2014PrackoUvod26.9.2014.ppt (1673728)

                                            2014ZakonikPracePrezentace18.09.2014.pptx (272,4 kB)
                                             Vzory - 2014VzoryPracko23.01.2014I.K..doc (1,3 MB)
                                            Odpovědnostní vztahy v pracovním právu 2014-15PrackoOdpovednostniVztahy.ppt (2260992)
                                            Politika zaměstnanosti - 2014-15PodporaNezamestnanostWeb28.11.2014.pptx (1908799)
                                            Kolektivní pracovní právo - 2014-15PrednaskaKolPPWeb5.12.2014.ppt (561664)

Pracovní právo ZS 2013-14

Průvodce studiem UJAK - PracovniPravoI-PVP-Bc-2013.doc (165376)

Průvodce podnikovou praxí - aktuální vzory dokumentů ke studiu 2013 2013VzoryPracko5.rijnaiI.K..doc (1,3 MB)

Aktuální otázky související s konkurenčním ujednáním v pracovním právu 2013Web30.9.2013KonkurencniDolozkaPrispStrbskePleso2013Kostadinovova.pdf (467061)

Postavení odborové organizace - občanské sdružení - spolek 2014Prispevek16.11.2013Trest2013OdborySpolekKostadinovovatWeb.pdf (446,5 kB)

KS: Výuka ve dnech 23. 11. 2013, 7.12. 2013 a 21.12.2013 - NEWSAdvokatniSluzby22.Listopad2013Web.pdf (648,2 kB)

 

Pracovní právo ZS 2012-13

V úterý dne 13.11. 2012 nebude výuka pracovního práva a práva sociálního zabezpečení studentů denního studia. Náhradní výuka proběhne třikrát v liché týdny v době od 16.45-18.15 hodin.

Prezentace - úvod - 2012Pracko1UJAK,ZS2012-13.ppt (326 kB)

Praktické dopady novely ZP 2012 - 18.04.2012PraktickeDopadyNovelyZP2012.doc (679,5 kB)

Vzory - 2012VzoryPracko14.cerven.doc (478 kB)

Prameny pracovního práva - 2012PrackoPramenyZS2012-13.ppt (646,5 kB), prameny prac.prava 2012PramenyPrackoCerven.doc (208,5 kB)

KS - výuka dne 06.10. 2012 - souhrn podstaty změn zákoníku práce 2012 2012ZakonikPracePrezentace19.09.2012.pptx (169 kB)

V úterý dne 13.11. 2012 nebude výuka pracovního práva a práva sociálního zabezpečení studentů denního studia. Náhradní výuka proběhne třikrát v liché týdny v době od 16.45-18.15 hodin.

 

 

 

Překážky v práci na straně zaměstnance - 2012BrezenZdravForumPrekNaStraneZN.doc (653,5 kB)

Další podklady: Struktura vzdělávání a trhu práce - 2012NarSoustavaVzdelavani.doc (48 kB)

 

 

 

Pracovní právo ZS 2011 - 12 PVP Bc 5 Pracovni pravoZari2011.doc (389 kB)

Zahájení výuky denní studium: 27. 09. 2011, výuka v úterý v 11.30-13.00 C 101 každý týden, 13.15 - 14.45 v liché týdny D201 a následně 15.00-16.30 D202/v sudé týdny vždy učebna D102

Termíny výuky kombinované studium - 18. 09. 2011 D101, 29. 10. 2011A301, 17. 12. 2011D1021

Úvod - pojetí a historický vznik pracovního práva Pracko1UJAK,ZS2011-12.ppt (314 kB),

Prameny pracovního práva Pracko2ZS2011-12.ppt (640 kB), PramenyPrackoRijen2011.doc (51,5 kB)

Vznik a změny pracovního poměru VznikZmenyPracPomZS2011-12.ppt (526,5 kB), překážky v práci na straně zaměstnance (článek v sekci životopis, odborná tvorba, články k pracovněprávní tématice)

Skončení pracovního poměru SkonceniPracPomZS2011-12.ppt (602,5 kB)

Odpovědnostní vztahy - PrackoOdpovednostniVztahy05.02.2011.ppt (2,1 MB)

Pracovní doba a doby odpočinku - PracovniDobaOdpocinekDovolenaZS2010-11.ppt (1,6 MB)

Odměňování za práci - náhrada mzdy PO2NahradaMzdyZS2011-12.ppt (1,3 MB)

Právní vztahy v oblasti politiky zaměstnanosti PolitikaZamZS2011-12.ppt (618 kB) - zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb. a jeho novela sněmovní tisk PS Parlamentu ČR č. 373 podepsal prezident 22. 11. 2011 t0373pz.doc (172 kB)

Koletkivní pracovní právo - PrednaskaKolPPLS2011.ppt (377,5 kB), stanovy odborové organizaceStanovyOSStavbaCR.doc (113,5 kB), kol. sml. vyššího stupně 11_33279_KSVS.pdf (1,3 MB), sdělení MPSV o rozšíření závaznosti kol. sml. vyššího stupně podle § 7 z. o kol. vyj. č. 2/1991 Sb. 183_sdeleni.pdf (732,5 kB)

 

VzoryPrackoSrpen2011.doc (220 kB), LitPrackoZari2011.doc (68,5 kB)

Rozsáhlá novela zákoníku práce připravovaná v roce 2011 - Sněmovní tisk č. 411 schválený Poslaneckou sněmovnou PČR t0411pz.doc (346,5 kB) , aktuálně na https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=411

CvicnePrikladyPrackoZS2011-12.doc (43,5 kB)

Další související dokumenty ...

 

 

 

 

 

Pracovní právo - informativní charakter, podrobnosti sdělí JUDr. Jana Nechutná

Zkouškové okruhy:  Zkouskove_ohruhy_PRACOVNI_PRAVO_UJAK_2010.doc (32 kB)

Prameny práva:       PramenyPrackoZari2010.doc (49 kB)

Doporučená literatura: LitPrackoZari2010.doc (62,5 kB)

 

Studenti denního studia: Čtvrtek 30. 09. 2010 zahájení výuky, JUDr. Jana Nechutná -  předá vlastní podklady k výuce

 Úvodní přednáška I. Kostadinovová,  Prednaska1DenniUJAK,ZS2010.ppt (599,5 kB), SeminarPracko1UJAKZS2010-11.doc (62,5 kB)

 

Studenti kombinovaného studia:

14. 11. 2010 - neděle, 08.00 - 11.15, A 102

11. 12. 2010 - sobota, 17.30 - 19. 00, C 302

12. 12. 2010 - neděle, 11.30 - 15.30, C 301