Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Pobočka Plzeň

Témata bakalářských a diplomových prací na rok 2009/2010 a jejich obsazenost k 03. 06. 2009 - ObsazenostTemat03.6.09.doc (35 kB)

 Všichni studenti, kteří u mne píší bakalářskou či diplomovou práci mi musí do konce listopadu předložit základní osnovu, přehled literatury a pramenů práva, které hodlají při zpracování své práce využít a já musím tento dokument schválit. 

 

Konzultační hodiny pro studenty, před a po výuce, během přestávek. Emailem ilda@seznam.cz, tel. 777 57 40 16 

 

Prosím milé studenty, kteří u mne píší závěrečné práce, aby mne kontktovali telefonicky +420/ 777 57 40 16 - stačí sms a já zavolám, v jaké je fázi jejich práce, abychom je mohli dokončit řádně dle potřeb. V případě, že mi zašlete email, pošlete mi o tom sms zprávu, děkuji.

 

 

Základní informace k jednotlivým předmětům viz společné podklady k jednotlivým přednášeným předmětům.

 

Mezinárodní právo ZS 2010-11 - výuka dne 08. 01. 2011 a 15. 01. 2011

Podklady společné viz MUP Mezinárodní právo + společné podklady shodné se střediskem v Liberci dne 07. 01. 2011

 

 

Pracovní právo ZS 2010-11 - výuka dne 17. 12. 2010

Podklady společné - viz MUP Pracovní právo - prameny, dop. literatura, vzory dokumentů, zkouškové okruhy, základní právní předpisy, dále v sekci životopis - odborná tvorba články k pracovněprávní tématice

Prezentace 17. 12. 2010 - PrackoPlzenMUPPrahaZS2010-11.ppt (665 kB), ZakonikPraceI.castZari2010I.K..ppt (455,5 kB), ZakonikPraceII.castZari2010I.K..ppt (706 kB)

 

 

 

Sociální zabezpečení v EU - ZS 2010-11

Konzultace v zimním semestu 20. 11. 2010  - Sociální zabezpečení v EU - úvodní prezentace SocialniZab20.11.2010ZS2010-11.ppt (3,4 MB)

Aktualitiy pro rok 2011 - UspornaOpatreniMPSV.doc (257,5 kB)

Podpora v nezaměstnanosti - PodpNezZS2010-11.ppt (649,5 kB), PodpNezamSrovnTabOECDUradyEU.rtf (1,8 MB)

Zdravotnictví - ZdravotnictviZS2010-11.ppt (593,5 kB), ProhlPobytVzahrDlouhodobyZdrPoj.pdf (297,9 kB)

Nemocenské - NemocenskePojisteniDoplnenoZS2010-11.ppt (490,5 kB), NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_Kostadinovova.doc (85,5 kB)

Důchody - DuchodyDoplnenoCRKoordEUZS2010-11.ppt (909,5 kB), DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB), DuchodovyVekCRTabulka2010.doc (83,5 kB), TiskovaZpravaMPSVDuchody.pdf (108,2 kB), Pl-8-07-11-DLast_final_nalez_a_disenty.pdf (268,4 kB)

Státní sociální podpora - StSocPodpDoplnenoZSS2010-11ppt.ppt (1,3 MB)

Sociální péče - SocPeceZS2010-11.ppt (424,5 kB)

 

 

Mezinárodní právo - 10. 10. 2009

 MezinarPravoMUPZS2009-10.ppt (621,5 kB)

 Dokumenty ke studiu mezinárodního práva:     

        Vídeňská úmluva o smluvním právu sb02-88.pdf (2,1 MB)

        Mezinárodní trestní soud    ProcMezTrestniSoud.doc (127 kB)Do Mezinárodního trestního soudu bylo zvoleno 18 soudců.doc (109 kB), Statut MTS Sdělení MZV č. 84/2009 Sb. , ČR ratifikovala

 

Zkouškové termíny, 8.00 dne 19. 12. 2009 a 02. 01. 2009

 

Pracovní a sociální právo, 07. 11. 2009

 Pracovní právo - ZakonikPraceI.castMUPPlzenZS2009-10.ppt (283,5 kB), ZakonikPraceII.castMUPPlzenZS2009-10.ppt (488,5 kB), VzoryPrackoMUPZS2009-10.doc (271 kB)

 Sociální právo - System soc. zab. SocZabSystemMUPPlzenZS2009-10.ppt (278,5 kB), Nemocenske poj. NemocenskePojMUPPlzenZS2009-10.ppt (225,5 kB) + Náhrada mzdy od zaměstnavatele NahradaMzdy14dniZvOd1.1.2009PublikaceI.K.doc (99,5 kB), Duchodove poj. DuchodovePojMUPPlzenZS2009-10.ppt (342 kB)+ zmeny duch. poj. 2010ZmenyDuchPoj2009-10MUP.doc (215 kB), PojistnePojistneSocialniZabMUPPlzenZS2009-10.ppt (290 kB) + slevy na pojistném SlevyNaPojistnem2009-10.doc (43,5 kB) , Zdravotni poj. ZdravotniPojMUPPlzenZS2009-10.ppt (106,5 kB), St. soc. podpora StSocPodpMUPPlzenZS2009-10ppt.ppt (484,5 kB) , Soc. pomoc a péčeSocPomocPeceMUPPlzenZS2009-10.ppt (280,5 kB), Praktické tabulky SocialniZabPraktickeTabulky2009.doc (83,5 kB)

 

Mezinárodní právo veřejné, 19. 12. 2009

 MezinarPravoMUP19.12.2009Plzen.ppt (745,5 kB)

Lisabonská smlouva a její význam pro ČR 14956-lisbonne_2.pdf (171,7 kB), 4050-kdyz_se_rekne_lisabonska_smlova.pdf (3 MB)

Mezinárodní konference o klimatu   KlimatickeZmeny.doc (368 kB)

- další materiály viz společné materiály pro mezinárodní právo, podklady pro pobočku v Plzni ze dne 10. 10. 2009, v Liberci

 

Právo sociálního zabezpečení v EU, 02. 01. 2010

 Podklady na výuku: SocZabEUMUPPlzen02.01.20010I.K.ppt (424 kB), Přehled zemí SocZabEUPrehledZemiMapa.doc (78,5 kB)

Nemocenské dávky v EU - NemocenskeEUMUPrahaPlzen.ppt (138 kB), NemPojCRMUPrahaPlzen.ppt (186 kB), ZmenySocialniPojisteni2010.doc (78,5 kB), NemEUKarencniDoba.jpg (708,9 kB)

Důchody v EU - DuchodyEUUvodMUPPraha.ppt (404 kB), DuchodyPokrMUPrahaPlzen.ppt (246,5 kB), DuchPojCRMUPrahaPlzen.ppt (339 kB), DuchodovyVekEU.doc (122,5 kB), DuchodovyVekCRTabulka2010.doc (83,5 kB), StarobniDuchodKoeficienty_CSSZ_2010.DOC (66 kB), vypocetduchodu.pdf (65,7 kB), ID - dopoctena doba - tabulka.doc (31 kB), ZmenyDuchPoj1.7.2009,1.1.2010MUPDalkariPraha.doc (172 kB)

Zdravotnictví v EU - ZdravotnictviEUMUPPraha.ppt (210,5 kB)

Podpora v nezaměstnanosti v EU - PodporaNezamEUMUPPraha.ppt (101,5 kB), PodporaNezamSrovnTabulkaZemiOECD2010.rtf (97,5 kB), zadost_o_e301_0.doc (80,5 kB)

Rodinné dávky v EU - StSocPodpMUPrahaPlzen.ppt (311 kB), LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB), OsetrovneEU.jpg (763,7 kB)

Sociální pomoc a péče v EU - SocPeceMUPrahaPlzen.ppt (161,5 kB)

 

Zkouškové termíny:

Sobota 19. 12. 2009 - 8.00

Sobota 02. 01. 2010 - 8. 00

 

Pátek 22. 01. 2010 - 15.00 - termín  upřesněn po dohodě s vedením střediska, studenti se musí přihlásit řádně přes systém školy ( u mne provedené předběžné přihlášení bylo pouze orientační a došlo ke změně termínu a hodiny zkoušky)

Sobota 30. 01. 2010 - 9.00 - termín upřesněn po dohodě s vedením střediska ( u mne provedené předběžné přihlášení bylo pouze orientační a došlo ke změně hodiny zkoušky)

 

 


Právo sociálního zabezpečení v EU, LS 2009

 

Zkouškové okruhy - ZkouskoveOkruhySocZabEU.doc (30 kB)

Konzultační den 21. 03. 2009 - 8.30 - 16.30 - SocZabEUMupPlzenZS2009.ppt (195,5 kB)

 

Konkretizace k jednotlivým tématům sociálního zabezpečení

    Pojistné na sociální zabezpečení - SocZabPojistneMupPlzenZS2009.ppt (165,5 kB)

   

    Nemocenské a zdravotní pojištění v ČR - NemZdravPojMupPlzen2009.ppt (303,5 kB)

    

    Nemocenské pojištění -  NemocenskeEUMupPlzen2009.ppt (294,5 kB), NahradaMzdy14dniZamestnavatelCRPlz2009.doc (86,5 kB)

   

    Důchodové pojištění - DuchPojCRMupPlzenZS2009.ppt (320,5 kB), ZmenyDuchPoj2009-10MupPlzen.doc (215 kB), Vyklad§37DuchZakMupPlzen.doc (40,5 kB), DuchodovyVekEUMupPlzen.doc (123,5 kB)

   

    Zdravotnictví - ZdravotnictviEUMupPlzen2009.ppt (267 kB)

    

    Státní sociální podpora - StSocPodpMupPlzenZS2009ppt.ppt (485,5 kB)

   

    Sociální pomoc a sociální péče - SocPeceMupPlzenZS2009.ppt (286 kB), VyhodyZdrPostizeniMupPlzen.doc (64 kB), skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB)

 

    Organizace a řízení v sociálním zabezepečení v ČR - SocZabOrgRizeniMupPlzenZS2009.ppt (80 kB)

 

    Sociální zabezpečení ve vybraných členských státech EU, po dohodě se studenty - přehled pro výběr země VyberZemiSemPracePlzen2009.doc (33,5 kB)

 

            - Irsko SocialZabIrskoPlzen.doc (45,5 kB),

            - Francie SocZabFranciePlzen.doc (70 kB),

            - Švýcarsko VybraneZemeSvycarskoPlzen.doc (52 kB),

            - Itálie SocZabItallie.doc (55,5 kB)

            - Slovensko SocZabSlovensko.doc (123 kB)