Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


 

Prosím milé studenty, kteří u mne píší závěrečné práce a seminární práce, aby mne kontktovali telefonicky +420/ 777 57 40 16 - stačí sms a já zavolám, v jaké je fázi jejich práce, abychom je mohli dokončit řádně dle potřeb. V případě, že mi zašlete email, pošlete mi o tom sms zprávu, děkuji.

 

Pobočka Praha - konzultační hodiny LS 2011v úterý na Jarově před výukou či po výuce, ve čtvrtek na Žižkově, je potřeba mi dát dopředu vědět, kdy přijdete. Dle probíhající výuky sdělím přesný čas konzultace. Konkrétně je možné se dohodnout smskou, tel. +420/ 777 57 40 16

 

 

Mezinárodní právo, PRAHA LS 2011

Zkouškové okruhy z mezinárodního práva:        ZkouskoveOkruhyMezinarodniPravo2009-10.doc (31 kB)

doporučená literatura k mezinárodnímu právu: DopLitMezinarodniPravo2010rijen.doc (43,5 kB)

prameny mezinárodního práva:                        PramenyMezinarPravo2010-11Listopad.doc (49 kB)

 

4 RSMO - I. ročník (2. semestr - letní) Regionální studia a mezinárodní obchod, magisterské studium, prezenční forma

Čtvrtek: 10.30-12.00, Prokopova č. 303, Prokopova 16, Praha 3 Žižkov

4 FSMO_K - I. ročník (2. semestr - letní) Mezinárodně ekonomické vztahy, Regionální studia a mezinárodní obchod, magisterské studium, kombinovaná forma studia, Sobota ve dnech: 26. 02. 2011 a 14. 05. 2011 v době od 12.15-15.30 v učebně č. 201, Prokopova 16, Praha 3 Žižkov

 24. 02. 2011 a 26. 02. 2011 - Zahájení výuky - úvodní prezentace MezinarPravoLS2011-Prezentace.ppt (738 kB)

03. 03. 2011 - pokračování v prezentaci - vztah mezinárodního práva k právu vnitrostátnímu, pojem mezinárodního práva, základní subjekty a prameny mezinárodního práva - smluvní instrument VidUmlSmluvniPravosb02-88.pdf (2,1 MB) - vyhláška MZV č. 15/1988 (str. 44-58 sbírky) str. 12-26pro tisk, obyvatelstvo - zákon o nabývání státního občanství ČR - NabyvaniStObcanstviCRsb12-93.pdf (205,8 kB) - z. č. 40 / 1993 Sb. str. (  str. 230 - 235 sbírky), str. 6-11 pro tisk dokumentu

10. 03. 2011 - zákon o azylu - PobytCizincuAzylsb106-99.pdf (662 kB) z. č. 325/1999 Sb., str. 7386-7405sbírky), str. 1-22 pro tisk dokumentu   

Pokračování ve výuce - 22. 03. 2011 - postavení jednotlivce v mezinárodním právu - Evropská úmluva o ochraně lidských práv CZE_CONV.pdf (280,4 kB), Evropský soud na ochranu lidských práv

Pokračování ve výuce - 31. 03. 2011 - druhy pramenů mezinárodního práva, prohloubení znalostí k subjektům mezinárodního práva - státy, mezinárodní organizace, jednotlivec, Mezinárodní úmluva mořské právo UmluvaOSNMorskePravosb71-96.pdf (1 MB)

Pokračování ve výuce 07. 04. 2011 - další prameny mezinárodního práva - organizace - OSN - Rada bezpečnosti, NATONATOJakPlniSvojiFunkci.doc (173 kB), Zákon o Antarktidě č. 276/2003 Sb. ZakonAntarktidasb093-03.pdf (343,4 kB)    

Pokračování ve výuce 14. 04. 2011 - Postavení a úloha OSN - azylové právo, uprchlíci OSNPrahaSpecOrg.doc (151,5 kB), charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf (390,6 kB), vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf (125,1 kB), uprchlici.pdf (157,8 kB), vedeni_pohovoru_1995.doc (593 kB)

 Pokračování ve výuce 21. 04. 2011 - Diplomatické právo DiplomatickePravo.doc (530 kB)- Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, vyhláška č. 157/1964 Sb. DiplomatickeStykysb67-64.pdf (873,7 kB), Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, vyhláška č. 32/1969 Sb. DiplKonzulStykysb11-69.pdf (1,2 MB)

Pokračování ve výuce -  28. 04. 2011 - Odpovědnost v mezinárodním právu, Mezinárodní trestní soud - statut Sdělení MZV č. 84/2009 Sbírky mezinárodních smluv ČR, MTS-wikipedie.doc (824 kB), ProcMezTrestniSoud.doc (127 kB), CRuznalaMezTrestniSoudLS2011.doc (113 kB)

 Pokračování ve výuce 05. 05. 2011 - Mezinárodní soudní dvůr

 12. 05. 2011 - výuka se neuskuteční

 19. 05. 2011 - prezentace studentů k vybraným tématům

 Zkouškové termíny v LS 2011: 

19. 05. 2011 – učebna č. 303 Prokopova, 12.00 – Mezinárodní právo

20. 05. 2011 – učebna č. 602 Jarov (případně bude upřesněna jiná učebna), 15.00  Mezinárodní právo

09. 06. 2011 – Jarov, učebna bude upřesněna, 11.30 Mezinárodní právo

27. 05. 2011 – 17.00 – pátek Jarov, učebna bude upřesněna - Mezinárodní právo

11. 06. 2011 – 11.30 – sobota, budova a učebna bude upřesněna – Mezinárodní právo