Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Důchody, Pracovní podmínky -Vnitropodniková norma - ženy (islám)/Kolektivní smlouva - ODBORY (stávka)

20.10.2016 19:16

—————

Zpět