Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Pobočka Liberec

 

Prosím milé studenty, kteří u mne píší závěrečné práce, aby mne kontktovali telefonicky +420/ 777 57 40 16 - stačí sms a já zavolám, v jaké je fázi jejich práce, abychom je mohli dokončit řádně dle potřeb. V případě, že mi zašlete email, pošlete mi o tom sms zprávu, děkuji.

 

Základní informace k jednotlivým předmětům viz společné podklady k jednotlivým přednášeným předmětům.

 

Výuka v zimním semestru akademického roku 2010-11

 

 

Sociální zabezpečení v EU - 11. 12. 2010

Podklady společné k danému předmětu pro všechna střediska - zk. okruhy, dop. lit., prameny práva

Prezentace dne 11. 12. 2010 úvodní SocialniZabEU11.12.2010ZS2010-11.ppt (3,4 MB)

 PŘÍLOHY: Podpora v nezaměstnanosti PodpNezZS2010-11.ppt (649,5 kB), srovnání zemí OECD - styčné orgány zemí EU PodpNezamSrovnTabOECDUradyEU.rtf (1,8 MB), žádost podpora v nezam. ČR ZadostPodporaNezam.pdf (70,7 kB), evropský formulář PodpNezamZadost_o_e301.doc (82 kB)

                 Zdravotnictví - věcné dávky v nemoci - zejména Evropský průkaz zdravotního pojištěnce ZdravotnictviZS2010-11.ppt (593,5 kB), ProhlPobytZahr.pdf (297,9 kB)

                 Důchody, pracovní úrazy - DuchodyDoplnenoCRKoordEUZS2010-11.ppt (909,5 kB) DobaPojisteniDuchodovyVekCR.doc (87,5 kB), DuchodovyVekEUZS2010-11.doc (91 kB), ZmenyDuchody2011.doc (68,5 kB), NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (2,9 MB), TiskovaZpravaMPSVDuchody.pdf (108,2 kB), KomentarKnalezuUSDuchody.doc (29,5 kB)UplneZneniDuchPojsb016-10.pdf (850,1 kB),povinné poj. zaměstnavatele pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání vyhl.125.93.Sb..rtf (75,6 kB)

                 Nemocenké - peněžité dávky v nemoci a mateřství - NemocenskePojisteniDoplnenoZS2010-11.ppt (490,5 kB), NahradaMzdy14ZVod_1.1.2009-akt4.brezna2010_-_Kostadinovova.doc (85,5 kB)

                 Státní sociální podpora - rodinné dávky - StSocPodpDoplnenoZSS2010-11ppt.ppt (1,3 MB)

                 Sociální pomoc a péče - nepříspěvkové dávky pro osoby zdravotně postižené - SocPeceZS2010-11.ppt (424,5 kB)

 

 

Pracovní právo, 26. 11. 2010 a 10. 12. 2010

 

Prezentace k pracovnímu právu úvodní - 26. 11. 2010

LibPracko1DistancniMUPPrahaZS2010-11.ppt (648,5 kB)

 PŘÍLOHY:

Vzory - viz společné dokumenty pro všechny pobočky + prameny práva, doporučená literatura a zkouškové okruhy  

Prezentace k pracovnímu právu č. 2 - ZakonikPraceI.castZari2010I.K..ppt (455,5 kB)

 

Prezentace k pracovnímu právu č. 3 - ZakonikPraceII.castZari2010I.K..ppt (706 kB)

 

 

Mezinárodní právo, 07. 01. 2011 od 14.00 hodin

MezinarPravoMUPLiberecZS2010-11.ppt (719 kB)

PŘÍLOHY:

Vídeňská úmluva o sml. pr. z. č. 15/1988 Sb, sb02-88.pdf (2,1 MB),

Statut mezinárodního soudního dvora, Mezinárodní trestní soud    ProcMezTrestniSoud.doc (127 kB)Do Mezinárodního trestního soudu bylo zvoleno 18 soudců.doc (109 kB), Statut MTS Sdělení MZV č. 84/2009 Sb. , ČR ratifikovala https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2009&typeLaw=mezinarodni_smlouva&what=Rok&stranka=2

 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv CZE_CONV.pdf (280,4 kB), Evropský soud pro lidská práva EvropskySoudProLidskaPravaZS2010.doc (55 kB)

Zákon o nabývání a pozbývání stáního občanství č. 40/1993 Sb.  - sb12-93.pdf (205,8 kB), zákon o azylu č. 325/1999 Sb.sb106-99.pdf (662 kB)

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv.doc (66,5 kB), Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce

Diplomatické právo - DiplomatickePravo.doc (530 kB) , sb67-64.pdf (873,7 kB)

Mořské právo - MorskePravoUpr.doc (166 kB), Úmluva OSN 1982 sb71-96.pdf (1 MB), Mezinárodní tribunál pro mořské právo Hamburk

Mezinárodní ochrana životního prostředí MezinarodniOchranaZivotnihoProstredi.doc (406 kB)

Další odvětví mezinárodního práva - dle času a dohody se studenty

 

 

Mezinárodní právo, 17. 10. 2009 a 09. 01. 2010

MezinarPravoMUPLiberecZS2009-10.ppt (308 kB)

Vídeňská úmluva o sml. pr. z. č. 15/1988 Sb, sb02-88.pdf (2,1 MB),

Statut mezinárodního soudního dvora, Mezinárodní trestní soud    ProcMezTrestniSoud.doc (127 kB)Do Mezinárodního trestního soudu bylo zvoleno 18 soudců.doc (109 kB), Statut MTS Sdělení MZV č. 84/2009 Sb. , ČR ratifikovala

Lisabonská smlouva LisabonskaSmlouva.pdf (1,4 MB), PredlozenaLisabonskaSmlouva.pdf (568,4 kB)

 

Pracovní a sociální právo, 27. 11. 2009 a 08. 01.2009

 

Pracovní právo - 27. 11. 2009

ZakonikPraceI.castMUPLibZS2009.ppt (458,5 kB)

ZakonikPraceII.castMUPLibZS2009.ppt (489,5 kB)

VzoryPrackoMUPLibZS2009.doc (271 kB)

 

Sociální právo - 08. 01. 2009

Pojetí a systém sociálního zabezpečení, prameny práva LiberecSocZabSystem2010.ppt (590 kB)

Nemocenské pojištění v ČRA a Zdravotní pojištění v ČR LiberecNemPojZdravPoj2010.ppt (272,5 kB), LiberecSocialniPojisteni2010.doc (79 kB)

Důchodové pojištění v ČR LiberecDuchodovePoj2010.ppt (1 011,5 kB), LiberecDuchVekCRTabulka2010.doc (84 kB), LiberecDuchodovyVekEU.doc (124 kB), LiberecZmenyDuchPoj1.7.2009,1.1.2010.doc (172 kB), vypocetduchodu.pdf (65,7 kB), StarobniDuchodKoeficienty_CSSZ_2010.DOC (66 kB)ID - dopoctena doba - tabulka.doc (31 kB), DobaUrcitaDuchodci30.12.2009.odt (49,3 kB)

Státní sociální podpora v ČR LiberecStSocPodp2010.ppt (485,5 kB), LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB)

Sociální pomoc a péče v ČR LiberecSocPece2010.ppt (163 kB), skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB)

 Pojistné na soc. zab. LiberecPojSZPrispStPolZam2010.ppt (841 kB)

Organizace a řízení sociálního zabezpečení v ČR a koordinace v členských státech EU LiberecKoordinaceSocZabEU2010.ppt (201,5 kB), LiberecPodporaNezamSrovnTabulkaZemiOECD.rtf (88 kB)

 Praktické tabulky LiberecPraktickeTabulky.doc (84 kB)

 

 

 

Právo sociálního zabezpečení v EU, 28. 11. 2009

Základní informace k jednotlivým předmětům viz společné podklady k jednotlivým přednášeným předmětům.

Sociální zabezpečení v ČR a v EU v návaznosti na dosavadní výklad doc. I. Chvátalové

SocZabEUMUPI.K.ZS2009-10.ppt (332,5 kB)

SocZabEUPrehledZemiMapa.doc (78,5 kB)

 

Změny v sociálním pojištění - pojistné, nemocenské pro rok 2010 ZmenySocialniPojisteni2010.doc (78,5 kB), lékařská posudková služba v ČR od 1. 7. 2009 LekPosudkovaSluzbatabulka_np07_2009.pdf (58,2 kB)

Důchody v EU a v ČR DuchPojEU28.ListopadMUPLiberecUvodZS2009-10.ppt (304,5 kB), DuchPojEU28.ListopadMUPLiberecPokrZS2009-10.ppt (223 kB), DuchodovyVekEUMUPLiberecZS2009-10.doc (124 kB), DuchodovyVekCRMUPLiberecTabulka2010.doc (83,5 kB), ZmenyDuchPoj1.7.2009,1.1.2010MUPLiberec.doc (172 kB)

Zdravotní pojištění v EU a v ČR ZdravotnictviEUMUPLiberec2009-10.ppt (267 kB)

Státní sociální podpora v ČR StSocPodpMUPLiberecZS2009-10ppt.ppt (492 kB)

Sociální pomoc v ČR SocPeceMUPLiberecZS2009-10.ppt (343 kB), skladacka_informace_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim_v_oblasti_zamestnanosti.pdf (881,2 kB)

Sociální zabezpečení ve vybraných zemích - seminární práce k získání zápočtu a absolvování zkoušky

Zkouška dne 8. 1. 2009 ve 14.00 hodin

 Přehled vybraných zemí pro seminární práce, prosím zkuste se domluvit mezi sebou, aby každá země byla zastoupena jednou, děkuji - Sem06.01.10SocZabEUStudentiLiberecZS2009-10.doc (40,5 kB)

 

 

Zkoušky:

Pátek 8. 1. 2010 - 14.00

Pátek 05. 02. 2010 - 14.00

 

Právo sociálního zabezpečení v EU - LS 2009

 

Základní informace k jednotlivým předmětům viz společné podklady k jednotlivým přednášeným předmětům.

 

 

Zkouška - 16. 05. 2009 - odpoledene v 15.30, hodina bude  konkrétně upřesněna dle probíhající výuky

Konzultační den 07. 03. 2009 - 9.30 - 17.30

Zkouškové okruhy: orientační, bude aktualizováno po výuce:

ZkouskoveOkruhySocZabEU.doc (30 kB)

 

SocialniZabezpeceniEUZSLib2009.ppt (168,5 kB)

SocZabNemocenskeEULib2009.ppt (322 kB)

Pro srovnání ponechána tabulka s původními sazbami : SocZabPojistneLibZS2009.ppt (159 kB)

NahradaMzdy14dniZamestnavatelCRLib2009.doc (86,5 kB)

NemoceskeZdravotniPojCRLib2009.ppt (209 kB)

DuchPojCRLib2009.ppt (253 kB)

DuchodovePojisteniLib2009.doc (215 kB)

DuchodovyVekEU.doc (122,5 kB)

OrgRizeniLibZS2009.ppt (118,5 kB)

StSocPodpCRZSLib2009ppt.ppt (339 kB)

SocPeceCRLib2009.ppt (236 kB)

 

Vybrané země - po dohodě se studenty - příklad Švýcarsko (německý jazyk) VybraneZemeSvycarskoLib.doc (52 kB)

 

Velká Británie

Německo

 

Studenti, kteří zpracují některou ze zemí formou seminární práce mohou počítat s tím, že to bude zohledněno při zápočtu .....výběr zemí ke zpracování ke dni 20. 03. 2009

VyberZemi20.03.SemPraceLiberec2009.doc (33,5 kB)