Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Ústavní právo

Zkouškové okruhy předběžné: ZkouskoveOkruhyUstavniPravo2010-11.doc (25 kB)

Prameny ústavního práva:       PramenyPravaUstavniPravoZS2009-10.doc (34 kB)

Doporučená literatura:            DopLitUstavniPravoZS2009-10.doc (26,5 kB)

Ústavní soud - úhradová vyhláška  je neústavní 2013UhradovaVyhlaskaMZNeustavni.doc (43520)Pl-19-13.pdf (378259)

Podklad výuka dne 15.11.2013 - Právo na sdružování občanů 2014Prispevek16.11.2013Trest2013OdborySpolekKostadinovovatWeb.pdf (457230), stávající zákon o sdružování občanů 2014-3SdruzovaniObcanusb019-90.pdf (184782), nový spolkový rejstřík 2014SpolkovyRejstriksb0116-2013.pdf (1190653) vede Rejstříkový soud místně příslušný krajský soud www.justice.cz aktualit

Milosti prezidenta republiky od 29. listoopadu 2013 378-2013SbMilostiPrezidentasb0150-2013.pdf (526726)

 

Ústavní právo na bak.oboru PA - 1.ročník v termínech
19.10.12 (pátek od 14 - 17,15h), dne 2.11.12 (pátek od 14 - 17,15h), dne 16.11.12 (pátek od 14 - 17,15h), dne 30.11.12 (pátek od 14 - 15,30h)
Prezentace k výkladu 2012UstavniPravoPisekZS12-13.ppt (1,5 MB)

Ústavní soud ČR - Příklad Nález Ústavního soudu (karenční doba) 2012NalezUSKarencniDobaSb0065-2012-186-2012.pdf (1,7 MB)

Přímá volba prezidenta republiky2013PrimaVolbaPrezidenta.doc (357 kB), novela Ústavy ústavní zákon č. 71/2012 Sb. sb0028-2012-71-2012.pdf (280,6 kB) a zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prazidenta republiky sb0095-2012-275-2012.pdf (403,3 kB), Sněmovní tisk č. 613 návrh zákona o přímé volbě prezidenta včetně důvodové zprávy t061300PrimaVolbaPrezidentaSnemovniTiskDuvodovaZprava.pdf (1,1 MB)

Legislativní proces2012LegislativniProces.doc (150 kB), Př. Návhr zákona o zásluhách Václava Havla - sněmovní tisk č. 560/2011 včetně důvodové zprávy t056000ZasluhyVaclavaHavla.pdf (149,2 kB) , zákon o zásluhách Václava Havla publikovaný ve Sbírce zákonů ČR sb0038-2012-94-2012.pdf (234,4 kB)

 

 

Termíny výuky v ZS 2011- 12 - pátky 16.45-20.00, učebna 108

04. 11. 2011 - zahájení výuky - úvodní prezentace - pojem a předmět ústavního práva UstavniPravoPisekZS11-12.ppt (1,5 MB), další související dokumenty viz níže výuka v předchozích semestrech dle aktuálně probírané látky

18. 11. 2011 - pokračování ve výuce - teorie tvorby legislativy - Ústavní soud zrušil zákon přijatý ve stavu leg. nouze Dne14.03.2011NalezUS.doc (31 kB), Pl__US_55-10_nalez.pdf (661 kB)

02. 12. 2011 - pokračování ve výuce - ochrana základních lidských práv , ústavní stížnost Nález Ústavního soudu k určování výše důchodů NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (2,9 MB)

16. 12. 2011 - závěr výuky, zkouška

 

 

Termíny výuky v ZS 2010- 11:

27. 11. 2010 sobota 08. 00 - 13. 00 (6h) - Úvodní prezentace UstavniPravoPisekZS10-11.ppt (1,5 MB) - Pojetí ústavního práva - Ústava ČR z. č. 1/1993 Sb., v platném znění UstavaCRZneni2010.doc (112,5 kB), Listina základních práv a svobod - z. č. 2/1993 Sb. ListinaZPSZneni2010.doc (67,5 kB), zvláštní právní předpisy - zákon o právu petičním - z. č. 85/1990 Sb. , zákon o právu shromažďovacím - z. č. 84/1990, zákon o sdružování občanů - z. č. 82/1990 Sb. SdruzShromPeticesb019-90.pdf (179,4 kB), zákon o sdružování v politických stranách - č. 424/1991 Sb. SdruzPolitStranysb081-91.pdf (146,4 kB)

 

17. 12. 2010 pátek odpoledne 14.00 - 20.00 (6h): Pokračování v prezentaci, Nabývání a pozbývání státního občanství ČR z. č. 40/1993 Sb. NabyvaniStObcanstvisb12-93.pdf (205,8 kB)

Teorie tvorby legislativy - Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv č. 309/1999 Sb. SbirkaZakonuMezinarSmluv309-1999.doc (49 kB)https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

Příklad legislativní činnosti aktuální škrty v sociálním zabezpečení pro rok 2011, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=155, t015500.doc (675 kB)

Jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - JednaciRadPS.doc (258 kB)

Postavení a úloha Ústavního soudu ČR UstavniSoudCRPostavenUstavniStiznostiHistorie.doc (109 kB) - https://www.usoud.cz/, Ústavní stížnost - Nález ústavního soudu k výpočtovému základu důchodů NalezUS§15DuchPojsb049-10.pdf (2,9 MB), Zákon o ústavním soudu ČR č. 182/1993 Sb., v platném znění UstavniSoudZ182-1993Sb.doc (391,5 kB)

 

 

 14. 01. 2011 (2h) - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, oba ve vyhlášce MZV č. 120/1976 Sb. PaktyLidskaPravasb23-76.pdf (1,7 MB), Evropská úmluva o ochraně lidských práv, sdělení MZV č. 209/1992 Sb. CZE_CONV.pdf (280,4 kB), Evropský soud na ochranu lidských práv EvropskySoudProLidskaPravaZS2010.doc (55 kB)

 

Termíny výuky v ZS 2009-10

02. 10. 2009, 17. 30 - 20.45 - Podklad na výuku: UstavniPravoPisekZS09-10.ppt (1,5 MB)

16. 10. 2009, 17.30 - 20.45 -  Podklad na výuku, viz prezentace pokračování ve výkladu, části věnované zejména jednotlivých ústavním modelům, vývoji ústavy, rozdělení moci, legislativnímu procesu a Listině základních práv a svobod. Dále je potřeba tištěný text: Ústava ČR, z. č. 1/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, z. č. 2/1993 Sb., UstavaListinaCR.doc (180 kB)lze vytisknout přímo z webových stránek Poslanecké sněmovny PČR, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

Zákon o ústavním soudu, z. č. 182/1993 Sb., v platném znění, UstavniSoud.doc (391,5 kB)

Postavení a úloha Ústavního soudu ČR, UstavniSoudZmenilZPduben2008.doc (87,5 kB)

Dohledat samostatně: https://www.concourt.cz/, Nálezy Ústavního soudu č. 116/2008 a č. 166/2008 https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Příklad legislativní činnosti, www.psp.cz: Antidiskriminační zákon, z. č. 198/2009 Sb.

 

13. 11. 2009, 17. 30 - 20. 45, Ústavní stížnosti, zápočtový test