Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Mezinárodní právo

Bankovní institut, vzdělávací středisko Písek

https://www.bivs.cz/

Adresa konzultačního střediska: VOŠ Karla Čapka 402, Písek (u nemocnice)

Mezinárodní právo a vztahy v ZS 2015-16

Termíny ZS 2015 -2016 - 31. 10. 2015 8.45-12.00, 27. 11. 2015 14.00-19.15, 11.12. 2015 14.00-19.15 ZK
Zákon o státním občanství ČR, z.č. 186/2013 Sb., účinný od 01.01. 2014, 2014StatniObcanstvi186-2013.rtf (757485)
Zákon o mezinárodním právu soukromém 2014ZakonMezinarodniPravoSoukrome91-2012rijen2015.rtf (801039)
 
 ....a dále v souladu s probíhajícím výkladem lze využít podklady viz níže z minulých semestrů

Mezinárodní právo a vztahy ZS 2014-15

Úvod 1. blok - pátek 17.10.2014 14.00 – 18.15 (5h) - 2014MezinarodniPravoVztahyPrezentaceI.K..ppt (840192)ASE43Sdeleni84-2009RimskyStatutMTS.rtf (969665)ASE44Zakon40-1993NabyvaniStatnihoObcanstvi.rtf (438413)ASE39Vyhlaska15-1988VidenskaUmluvaOsmluvnimPravu.rtf (366614)ASE40Vyhl30-1947ChartaOSNStatutMSD.rtf (481712)
2. blok – pátek 14. 11. 2014 – 18.15 (5h) - ASE13Zakon91-2012ZMPS.rtf (800221)ASE41Vyhl157-1964DiplomatickeStyky.rtf (200176)ASE42Vyhl32-1969KonzularniStyky.rtf (377554), aktualita ochrana lidských práv Do Británie dorazili v kontejneru zubožení uprchlíci, jeden z nich zemřel – Novinky.pdf (467302)V súdánském Dárfúru prý masově znásilnili 200 žen – Novinky.pdf (391724)
3. blok - pátek 12. 12. 2014 – 19.00 (6h) - Zkouška, Mezinárodní obchodní právo dle zájmu studentů Incoterms – Wikipedie.pdf (354784),Incoterms 2010 - soubor pravidel mezinárodní přepravy _ DSV.pdf (409031)Dodací doložky INCOTERMS _ epravo.pdf (120345), mezinárodní arbitráž atd.Sportovní arbitrážní soud zamítl odvolání Bin Hammáma - tn.pdf (1350978) , Arbitrážní centrum _ Výhody rozhodčího řízení.pdf (575684) , Arbitrators _ Arbitrážní centrum.pdf (559431)

Mezinárodní právo - výuka v ZS 2013-14

Aktuální doporučená literatura - Mezinárodní ekonomické právo 2013MezinarodniEkonomickePravoHistorie.doc (86016)

Právní vztahy s cizím prvkem - prezentace aktualizována dne 21.11. 2013 2013PracVztahCiziPrvek21.-22.11.2013I.K.pptx (168,5 kB), celý článek na téma Pracovněprávní vztah s cizím prvkem 2013 a 2014 -  30.11.2013PracovnepravniVztahCiziPrvekPublikovatWebPdf.pdf (393,8 kB)

 

 

Mezinárodní právo - výuka v ZS 2012-13 

Mezinárodní právo a vztahy na bak.oboru PA - 3.ročník v termínech, sylabus B102MPV Mezinárodní právo a vztahy.doc (44,5 kB)

19.10.12 (pátek od 17,30 - 20,30h), dne 2.11.12 (pátek od 17,30 - 20,30), dne 16.11.12 (pátek od 17,30 - 20,30), dne 30.11.12 (pátek od 15,45 - 17,15h)

Prameny mezinárodního práva: 2012PramenyMezinarodnihoPrava.doc (48,5 kB), aktualizace 2012ListopadPramenyMezinarodnihoPrava.doc (50,5 kB)

Doporučená literatura k mezinárodnímu právu: 2012DopLitMezinarodniPravo.doc (38 kB)

Zkouškové okruhy 2012-13 - 2012ZkouskoveOkruhyMezinarodniPravoPisekI.K..doc (26,5 kB)

20. listopad - Den, kdy byl zahájen Norimberský proces www.stream.cz/slavnedny/773926-20-listopad-den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proces

 

Prezentace - 2012MezinarPravoZSPisek.ppt (717,5 kB)2012NobelovaCenaZaMirEU.doc (75 kB)

 

Mezinárodní právo - výuka v LS 2010

 ZkouskoveOkruhyMezinarodniPravo2010.doc (31 kB)

Doporučená litaratura: DopLitMezinarodniPravoBrezen2010.doc (42,5 kB)

Prameny práva:          PramenyMezinarodnihoPravaBrezen2010.doc (38 kB)

 

Výuka v LS 2010

Termíny výuky:

Úvod - pátek 9. 3. 2010  MezinarPravoLS2010.ppt (814,5 kB), SefNATOvCR.doc (198 kB), Vídeňská úmluva o smluvním právu, Vyhl. MZV ČR č. 15/1988 Sb. sb02-88.pdf (2,1 MB)

 

2. blok - pátek 19. 3. 2010 - Pokračování v prezentaci: Prameny a subjekty mezinárodního práva MezinarPravoLS2010Pokr19.3.2010.ppt (315 kB), Mezinárodní trestní soud - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Sbírka:  84/2009 | Částka:  33/2009, str. 86-136 čeština https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-rimskeho-statutu-mezinarodniho-trestniho-soudu-17371.html, ProcMezTrestniSoud.doc (127 kB), ČR konečně uznala Mezinárodní trestní soud.doc (61 kB), Jednotlivec v mezinárodním právu, Všeobecná deklarace lidských práv.doc (66,5 kB), 18508_14945_individualni.stiznosti.TB.doc (121 kB), Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva RadaEvropy.doc (247 kB), EvrUmlOchranaLidsPrav.pdf (230,5 kB), Evropská rada a Evropský soudní dvůr EvropskaRadaSummit.doc (114 kB)

 

3. blok - pátek 9. 4. 2010 - Pokračování v prezentaci:  Prameny mezinárodního práva, Odpovědnost v mezinárodním, Rada bezpečnosti OSN RadaBezpecnostiOSN.doc (58,2 kB) ,  AktualitaObamaMedvedev v Praze AktualitaNaPoliMezinarVztahu.doc (94,3 kB) , Mezinárodní soudní dvůr MezinarodniSoudniDvur.doc (51,2 kB) ,  Aktuální spor Argentina v. Uruguay IntCourtJusticeArgentinaUruguay.pdf (66,1 kB), Mezinárodní právo soukromé, Mezinárodní Arbitráž RozhodciRizeni.doc (26,8 kB)

 

Závěr - pátek 23. 4. 2010 - zkouška, Pokračování v prezentaci: Odpovědnost v mezinárodním právu, ...dle zájmu, Diplomatická ochrana a její náležitosti a obsah, Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 1961 -Vyhláška Ministerstva zahr. věcí č. 157/1964 Sb. sb67-64.pdf (873,7 kB), Vídeňská úmluva o konzulárních sycích 1963, Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb.sb11-69.pdf (1,2 MB)

 

 

 

 

 

Mezinárodní právo - výuka v ZS 2009-10

 OkruhyTematMezPrPisek.doc (26 kB)

Doporučená litaratura: DopLitMezinarodniPravo2009-10.doc (40 kB)

 

Sobota 28. 03. 2009 - 10.45 - 17.00 - MezinarPrPisekLS2009.ppt (294,5 kB), ProcMezTrestniSoud.doc (127 kB)

Pátek 24. 04. 2009 - 14.45 - 19.45 - MezinarPrPisekLS2009Pokracovani.ppt (297 kB), Vídeňská úmluva o smluvním právu, Vyhl. MZV ČR č. 15/1988 Sb. sb02-88.pdf (2,1 MB)

Sobota 30. 05. 2009 - 14. 5 - 18.00 - MezinarPrPisekLS2009Zaver.ppt (299,5 kB), Lisabonská smlouva - PredlozenaLisabonskaSmlouva.pdf (568,4 kB), LisabonskaSmlouva.pdf (1,4 MB), sněmovní tisk Sněmovní tisk 407.doc (45 kB)

 

Zkouška - 12. 06. 2009 - 14. 00 hodin