Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


 

Správní právo LS 2016 - Termíny: 19.02. 2016 uvod Prez1, 04.03.2016 Prez2,3... a 18. 03. 2016 další Prez4 a  zkouška 

Aktuality 2016: Stát hodlá zdražit starší ojetiny, uvalí na ně vyšší ekologickou daň – Novinky.pdf (619281)Omezení mi nevadí, možná požádám Moniku o ruku a firmu na ni převedu, řekl Babiš – Novinky.pdf (192674)ČSSD nepodpoří návrh na odstřihnutí Agrofertu od veřejných peněz. Podělali se, kritizuje Kalousek – Novinky.pdf (2016665), ....

Správní právo LS 2015 - literatura: SprávníPrávoPramenyLiteraturaPisek2015.doc (727552)

Termíny výuky v LS 2015:

27.2.15 pátek  14 - 19,15h (celkem 6h) - úvod - pojem, podstata, prameny a zásady správního práva, 2015Prez1SpravniPravoPisekLS2015Uvod.ppt (3204096)2015VykonavateleStatniSpravyCR.jpg (124781), aktualita integrální fungování státu Nezodpovězené otázky v případu střelby v Uherském Brodě – Novinky.pdf (499606), zásady dobré správy a role ombudsmana2015Prez2SpravniPravoPisekVerPravoZasadyRozhodnutiOmbudsman.ppt (2939392)

27.3.15 pátek  14 - 18,15h (celkem 5h) - správní trestání2015Prez3SpravniPravoPisekSpravniTrestani.ppt (1287168), správní soudnictví, vnitřní správa a postavení obce a kraje, 2015Prez4SpraviPravoSpravniSoudnictviVnitrniSpravaObceKraje.ppt (1439744), rozsudek ESD případ Elčinov RozsudekSEUElcinovC173.pdf (259911) , aktuální zpráva ombudsmanky  2015Veřejný ochránce práv - Zařízení Letiny je výsměchem kvalitě v sociálních službách.pdf (159095)

Aktuálně: 2015Kvůli restitucím se soudí už i státní instituce mezi sebou – Novinky.pdf (508566)2015Úředníky čeká lov na prémiové body – Novinky.pdf (416379), nový zákon o službě státních zaměstnanců 2015ZakonStatniSluzba234-2014.rtf (1601123)

               Řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem EUNejvyšší soud ČR Řízení o předběžné otázce podle čl.pdf (200182) - Otázky Nejvyšší správní soud ČR Nejvyšší správní soud _ Předběžné otázky podané NSS.pdf (423966) dostupné na stránkách soudu
 

10.4.15 pátek  14 - 18,15h (celkem 5h) - pojem "správní uvážení" a případová studie - subsidiarita trestní represe SpravniPravo2015PripadovaStudie.doc (28160), pomůcka zákon o silničním provozu - 2015rokProvozPozemniKomunikace361-2000Sb..rtf (2740387), příručka Evropského ombudsmana2015EvropskyOmbudsmanwhocanhelpyou2011_cs.pdf (1692080),  zkouška po dohodě se studenty

_______________________________________

 

Správní právo LS 2013, LS 2014

Prameny, Literatura - 2014SpravkoLiteraturaBrezen.doc (47616)

Doporučená literatura - 2013SpravkoLiteraturaBrezen.doc (25 kB)

Zkouškové okruhy - 2013SpravniPravoZkouskoveOkruhyPisek.doc (27 kB)

Termíny výuky v LS 2014 - 18. 03. 2014, 28. 03. 2014 a 11. 04. 2014 zkouška

Nejzásadnější změny právní úpravy souvisejí s nabytím účinnosti občanského zákoníku a na něj navazujících předpisů od 01. 01. 2014, materiály využiji rovněž z minulých let a doplním případně ve výuce a následně vložím na web

Prezentace 14. 3. 2014 2014SpravniPravoPisekLS2014Uvod.ppt (3219968)

Změny právní úprav právnických osob, katastr 2014 2014ZmenyFungovaniJusticeRejstrikPOaSpolku.doc (109568)

Článek - právnické osoby - odbory: 2014Prispevek16.11.2013Trest2013OdborySpolekKostadinovovatWeb.pdf (446,5 kB)

22.2.13 od 14 - 17,15h - 4 vyuč.hodiny - 2013SpravniPravoPisekLS2013Uvod.ppt (3,1 MB)

8.3.13   od 14 - 17,15h - 4 vyuč.hodiny - 2013SpravniPravoPisekVerPravoZasadyRozhodnuti.ppt (2,8 MB), Katastr nemovitostí - nové formuláře, https://www.cuzk.cz/

22.3.13 od 14 - 17,15h - 4 vyuč.hodiny - 2013SpravniPravoPisekSpravniTrestani.ppt (1,3 MB)

05. 04. 2013 od 14 - 17,15h - 4 vyuč.hodiny, zkouška - 2013SpraviPravoPisekEvrSprPrObceKraje.ppt (1,4 MB)

 

 

Správní právo I. ZS 2011- 12

Doporučená literatura a prameny - základní: SpravkoLiteraturaListopad2011.doc (23,5 kB)

04. 11. 2011 - zahájení výuky, úvodní prezentace SpravniPravoPisekZS2011-12.ppt (3,1 MB), přílohy k úvodní prezentaci VykonavateleStatniSpravyCR.jpg (121,9 kB), příklad rozhodnutí NSS ČR, historie správního soudnictví, ESD SpravkoRozhNSSDanNemSoudniRizeniSpravniHistorieEvrSoudniDvur.doc (301,5 kB)

18. 11. 2011 - pokračování ve výuce v návaznosti na předchozí dokumenty

02. 12. 2011 - SpravniPravoPokracovaniPisekZS2011-12.ppt (2,8 MB)

16. 12. 2011 - Rozhodnutí a opravné prostředky - aktuálně ÚOHS k sociální kartě MPSV UOHSSchvalilSocialniKartu.doc (30,5 kB), UOHS_S451_2011_Rozhodnuti_ve_veci.pdf (122 kB) , význam správního soudnictví příklad SkrytyPracovniVztah.doc (87,5 kB)

 

Správní právo II. LS 2012

02.03. 2012 - 14.00 - 17.15 Správní soudnictví - pokračování SpravniPravoII.PokracovaniLS2012.ppt (1,4 MB), Ombudsman, Evropský soudní dvůr

16. 03. 2012 - 14.00 - 17.15 Správní trestání SpravniPravoII.-SpravniTrestaniLS2012.ppt (1,3 MB)

30. 03. 2012 - 14.00 - 17.15 Zkouška - po dohodě se studenty 2012SpravniPravoZkouskoveOkruhyPisek.doc (27 kB)

 

Správní právo LS 2011

04. 03. 2011 - 14.00 - 17. 15, Správní právo I. - podklady k výuce původní ze dne 13. 11. 2010, resp. 27. 11. 2011 (náhradní výukový termín ze ZS 2010-11) - správní řád - z. č. 500/2004 Sb., v platném znění, doplnění rozsudek NSS ČR 0119_3Ads_100_20101210095222_prevedeno.pdf (143,5 kB)

18. 03. 2011 - Správní právo II. - správní trestání z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ZkrSpravniPravoII.-1.LS2011.ppt (1,3 MB)

01. 04. 2011 - Správní právo II.  - termín bude ještě potvrzen, případně dohodnuta náhradní výuka, Soudní řád správní, z. č. 150/2002 Sb., v platném znění

15. 04. 2011 - Správní právo II. - Správní soudnictví SpravniPravoII.-2..LS2011.ppt (1,4 MB), Soudní dvůr Evropské unie SoudniRizeniSpravniHistorieEvrSoudniDvur.doc (301,5 kB), C173RozsudekESDElcinov.pdf (253,8 kB)

16. 04. 2011 - Závěrečná zkouška - písemný test - termín po dohodě se studenty!

 

 

Správní právo ZS 2010 - 11

Aktuální zkouškové okruhy budou vycházet z níže uvedených podkladů a budou vloženy v nejbližších dnech.

 

Výuka dne 01. 10. 2010 - SpravniPravoPisekZS2010-11.ppt (3,1 MB), VykonavateleStatniSpravyCR.jpg (121,9 kB)

 

Výuka dne 29. 10. 2010 -  SpravniPravo2PokracovaniPisekZS2010-11.ppt (3,1 MB), Soudní řízení správní historie SoudniRizeniSpravniHistorie.doc (27,1 kB) , blíže též www.nssoud.cz, struktura Nejvyššího správního soudu ČR  struktura_soudu_2010.pdf (155 kB)

Výuka dne 13. 11. 2010  3.r. 6.s.  a  27. 11. 2010 3.r. 5.s. v 17.00hodin - SpravniPravo3PokracovaniPisekZS2010-11.ppt (2,7 MB), PrilohaVerejnyOchrancePrav.doc (276 kB), zákon o veřejném ochránci práv č. 349/1999 Sb. sb111-99.pdf (820,4 kB), vzor podnětu veřejnému ochránci práv Formular_stiznostiOmbudsmanovi.doc (41,5 kB), vzor dopisu ombudsmanovi Vzor_dopisuOmbudsmanovi.doc (29,5 kB), stížnost Evropskému ochránci práv EvrOmbForm_cs.pdf (121,8 kB), organizační schéma Kanceláře veř. ochr. práv v ČR Org_schema_KVOP_2010.pdf (172 kB), zpráva veřejného ochránce práv Ombudsman2010_3_ctvrtleti.pdf (514,7 kB)

 

 

 

Správní právo LS 2010

 

Výuka 07. 05. 2010 - úvodní seznámení s problematikou v návaznosti na proběhlou výuku s prof. Pomahačem

SpravniPravo07.05.2010.doc (14 kB)

VykonavateleStatniSpravyCR.jpg (121,9 kB)

 

Výuka 21. 05. 2010 - Správní právo 1

- Zkouškové okruhy SpravniPravo1ZkouskoveOkruhy.doc (12,9 kB)

- Prezentace č. 1 SpravniPravo1PisekLS2010.pptx (722,4 kB), word SpravniPravo121.05.2010.doc (22,9 kB), přizp. SpravniPravo1PisekLS2010Prizpusobeno.ppt (1,3 MB)

- příloha k prezentaci č. 1 SoudniRizeniSpravniHistorie.doc (27,1 kB)

- struktura Nejvyššího správního soudu struktura_soudu_2010.pdf (155 kB)