Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Advokátní služby

Osobní web advokáta: https://advokatnisluzby-com.com/

https://advokatnisluzby.com/, přechodně na odkazu s pomlčkou: https://advokatni-sluzby.com/

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Snažím se využít zkušeností získaných v životě soukromém i profesním.

"Bellum omnium contra omnes."

Věnuji se advokátní praxi a odborné výukové činnosti.

Při poskytování právních služeb kladu důraz na individuální přístup, maximální míru flexibility, konfortu a spokojenosti klienta. 

Hlavní zaměření:

Pracovní právo - postavení zaměstnavatele a zaměstnance v pracovněprávních vztazích

Právo sociálního zabezpečení - základní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, nemocenské a důchodové pojištění, politika zaměstnanosti

Zdravotnické právo - zdravotní pojištění, pracovnělékařská péče

Insolvenční právo - ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Německé právo 

 


Aktuální články

25.09.2014 17:48

Srážky ze mzdy 2014

Aktuální podoba historického vývoje a platné právní úpravy srážek ze mzdy 2014 www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/srazky-ze-mzdy/

—————

14.02.2014 17:40

Odbory 2014

 Odbory - zrušen zákon o sdružování občanů a je nutné vycházet z občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb. účinného od 01. 01.2014, blíže celý text článku dostupný na www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/odbory-2014/

—————

11.04.2013 22:30

Pracovnělékařské služby - vstupní prohlídky od 01. dubna 2013

Novela zákona o specifických zdravotních službách zakotvila úlevy u vstupních prohlídek týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, novela č. 47/2013 sb0022-2013-47-2013.pdf (277,1 kB), kterou se od 1. dubna 2013 mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve...

—————

31.12.2012 15:32

PF 2013

Přeji všem do nového roku hodně zdraví, lásky a štěstí. I. K. 

—————

15.12.2012 06:43

Ústavní soud zrušil tzv. veřejnou službu v pojistném systému podpory v nezaměstnanosti

27. listopadu 2012 Zrušil Ústavní soud, aktualita dostupná na webu https://www.usoud.cz/clanek/7449, text v systému NAULUS https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-1-12_2, účinnost po publikaci ve Sbírce zákonů: Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 publikovaný...

—————

01.11.2012 15:46

Dohody o práci mimo pracovní poměr

Je švarcsystém tedy výkon práce na živnostenský list legální formou výkonu práce? Čtěte v aktuálním článku z 31.10.2012 https://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/dohodypracemimopracovnipomer/

—————

08.07.2012 23:06

Překážka v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu

Aktuálně vložen nový článek k překážkám v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu.Překážky v práci na straně zaměstnance.

—————

10.05.2012 12:09

Karenční doba

Článek I.K.KarencniDobaPrispTrnavaKostadinovova15.11.2012Odeslano.pdf (310,4 kB) Karenční doba, 3 dny nemoci bez náhrady mzdy, podle posledního Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 24. 04. 2012 není v rozporu s právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, blíže...

—————

11.04.2012 06:12

Pracovnělékařské služby až v roce 2013

Specifické zdravotní služby - z. č. 373/2011 Sb. zavádí pojem pracovnělékařské služby - účinnost zákona nastává sice od 01. 04.2012,zaměstnavatelé však dostali přechodné období na přípravu se na nový systém a tudíž nemusí aplikovat novou právní úpravu až do konce roku 2012, k tomu vydalo...

—————

11.04.2012 06:11

Novely ZP 2012

Nový článek v sekci životopis, odborná tvorba, články k pracovněprávní tématice Praktické dopady novely zákoníku práce 2012

—————


Výuková činnost

Dlouhodobě se věnuji výukové činnosti v oborech pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo a ústavní právo.