Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Advokátní služby

Osobní web advokáta: https://advokatnisluzby-com.com/

https://advokatnisluzby.com/, přechodně na odkazu s pomlčkou: https://advokatni-sluzby.com/

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Snažím se využít zkušeností získaných v životě soukromém i profesním.

"Bellum omnium contra omnes."

Věnuji se advokátní praxi a odborné výukové činnosti.

Při poskytování právních služeb kladu důraz na individuální přístup, maximální míru flexibility, konfortu a spokojenosti klienta. 

Hlavní zaměření:

Pracovní právo - postavení zaměstnavatele a zaměstnance v pracovněprávních vztazích

Právo sociálního zabezpečení - základní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, nemocenské a důchodové pojištění, politika zaměstnanosti

Zdravotnické právo - zdravotní pojištění, pracovnělékařská péče

Insolvenční právo - ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Německé právo 

 


Aktuální články

02.01.2017 11:43

PF 2017 I.K.

Do nového roku 2017 přeji všem studentům a obchodním přátelům mnoho osobních a pracovních úspěchů. I.K. 

—————

02.11.2016 16:50

Novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.

Aktuální stav legislativního procesu včetně sněmovního tisku č. 642 lze sledovat na stránkách PS PČR, návhr zákona byl na 50.schůzi schválen ve 3. čtení dne 26. 10. 2016, novela byla publikována ve Sbírce zákonů ČR pod č. 460/2016 Sb. a v roce 2017 nabývá účinnosti a částečně v roce...

—————

01.11.2016 10:43

Novela zákoníku práce 2017

Projednávaná novela zákoníku práce 2016NovelaZPSnemovniTisk903Duvodovka.docx (150183) - účinnost červenec 2017 nebo rok 2018, příspěvek I.K. Novela zákoníku práce 2017I.K.1.11.2016.docx (137247), t0903b0VyznaceniZmenZP.pdf (1297465), t0903c0KompatbilitaPravoEU.pdf (1168696),aktuální...

—————

20.10.2016 19:20

Zdravotní pojištění 2017 Zvýšení nemocenské 2018 Elektronizace neschopenek

Zdravotní pojištění 2017 novinky Připravte se na změny v platbách zdravotního pojištění – Novinky.cz.pdf (157746).  Odbory navrhují zvýšení dávky nemocenského Odboráři navrhnou na jednání tripartity novou variantu nemocenské. Měla by být vyšší — ČT24 — Česká televize.pdf (155110)....

—————

20.10.2016 19:18

Navýšení důchodu při práci

Pro navýšení starobního důchodu při výkonu zaměstnání nebo podnikání je nutné podat žádost. blíže TZ MPSV on-line.

—————

20.10.2016 19:16

Důchody, Pracovní podmínky -Vnitropodniková norma - ženy (islám)/Kolektivní smlouva - ODBORY (stávka)

MPSV ČR přehled změn v důchodovém pojištění 2016 on-line. Vnitropodnikové pracovní podmínky - Soudní dvůr EU 14.3.2017, EUR-Lex - 62015CJ0157 - EUR-Lex.pdf (491076), EUR-Lex - 62015CJ0188 - EUR-Lex.pdf (546307),Kolektivní vyjednávání a jeho role odborové organizace - právo na stávku, aktualita...

—————

20.10.2016 19:14

Slovnik MPSV SZ, Encyklopedie právních dějin 2017

Slovník MPSV Sociálního zabezpečení dostupný on-line. Encyklopedie právních dějin VII. svazek I.K. I.K.Bulletin_Evropske_spolecnosti_zvlastni_cislo_2-2017.pdf (2457206) 

—————

06.10.2016 21:05

Minimální mzda 2017 ČR a EU

Czech Republic and EU Minimum wage in the Czech Republic and in the countries of the European UnionI.K.pdf (1248201) - od roku 2017 ze zvýšila a sjednotila výše minimální mzdy na 11.000,- Kč/měsíc a na 66,- Kč/h v České republice. TiskovaZpravaMPSVMinMzda2017.pdf (351732), hranice...

—————

22.08.2016 20:19

Sociální zabezpečení od roku 1990 u nás

Encyklopedie českých právních dějin - 5. svazek v tisku

—————

17.08.2016 20:05

Nový web advokátních služeb

advokatnisluzby-com.com  

—————


Výuková činnost

Dlouhodobě se věnuji výukové činnosti v oborech pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo a ústavní právo.