Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Advokátní služby

Osobní web advokáta: https://advokatnisluzby-com.com/

https://advokatnisluzby.com/, přechodně na odkazu s pomlčkou: https://advokatni-sluzby.com/

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Snažím se využít zkušeností získaných v životě soukromém i profesním.

"Bellum omnium contra omnes."

Věnuji se advokátní praxi a odborné výukové činnosti.

Při poskytování právních služeb kladu důraz na individuální přístup, maximální míru flexibility, konfortu a spokojenosti klienta. 

Hlavní zaměření:

Pracovní právo - postavení zaměstnavatele a zaměstnance v pracovněprávních vztazích

Právo sociálního zabezpečení - základní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, nemocenské a důchodové pojištění, politika zaměstnanosti

Zdravotnické právo - zdravotní pojištění, pracovnělékařská péče

Insolvenční právo - ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Německé právo 

 


Aktuální články

27.09.2009 18:12

Částečná nezaměstnanost

Rozbor209ZPKostadinovova-Doplneno.doc (58 kB)

—————

22.02.2009 15:42

Převedení na jinou práci

Převedení zaměstnance na jinou práci Ilona Kostadinovová, 21. 02. 2009   Převedení zaměstnance na jinou práci je upraveno v § 41 a §§ 44 - 47 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění.   Z teoretického hlediska dochází při převedení zaměstnance ke změně...

—————


Výuková činnost

Dlouhodobě se věnuji výukové činnosti v oborech pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo a ústavní právo.